Zprávy z tisku

Seminář

24.4.02
Spolkové ministerstvo na ochranu spotřebitelů, výživu a zemědělství zahájilo program uvádění výrobku na trh s názvem "Biogenní paliva a maziva".

Ministerstvo nabízí nový způsob vytápění

24.4.02
Nový způsob vytápění chce ministerstvo životního prostředí představit starostům měst a obcí z Pardubického a Královéhradeckého kraje v rámci dvoudenní konference, která začíná dnes v královéhradeckém Aldisu.

Konference "Obnovitelné zdroje energie"

24.4.02
Na dvoudenní konferenci MŽP ČR "Obnovitelné zdroje energie", která probíhá od včerejška současně s Teplárenskými dny a doprovodnou výstavou v Hradci Králové, byla přednesena celá řada zajímavých příspěvků. Značnou pozornost více jak 200 účastníků vzbudil příspěvek Ing. Pavla Novotného o zkušenostech s provozem centrálního tepelného zdroje na biomasu ve Velkém Karlově na Moravě.

Scientists firm up global climate forecasts

23.4.02
While some meteorologists have difficulty getting the five-day forecast right, climatologists have firmed up their predictions of how much warmer the climate will be over the next 20 to 30 years.

Emisie sú dobrý biznis aj u nás (na Slovensku)

23.4.02
Podľa zákonov sa na Slovensku dá obchodovať aj s jedmi vypúšťanými do vzduchu. Nedobrovoľným výrobcom emisií sa určuje, koľko odpadu môžu ročne vypustiť do ovzdušia. Ak kvótu prekročia, môžu si ju odkúpiť od podnikov, ktoré s jej splnením nemajú problémy.

Ošetření řepky v květnu

23.4.02
Ať jsme do řepky investovali, nebo naopak nevhodně šetřili, máme nyní poslední možnost výrazně a levně podpořit výnosy a zisk.

Švédské hořáky firmy Sahlins EcoTec AB na spalování dřevních pelet

23.4.02
Využití dřevěných peletek pro vytápění se v naší republice několik posledních let točilo v bludném kruhu. Výrobci kotlů nevyvíjeli a nedodávali na český trh kotle, protože na trhu nebyly peletky a výrobci peletek zase celou produkci vyváželi, protože u našich spotřebitelů o peletky nebyl zájem. Zdá se, že se kruh začíná rozevírat...

Medzinárdný obchod s emisiami presadzujú USA

22.4.02
Obchod s emisiami by mohol podľa odhadov svetovej banky v najbližších dvadsiatich rokoch dosiahnuť obrat 50 miliárd dolárov. Obchodovanie ako spôsob na dodržanie záväzkov o znížení ich produkcie presadzujú hlavne USA, ktoré produkujú viac ako štvrtinu všetkých škodlivín vypúšťaných do ovzdušia. Krajine by stačilo nájsť akýkoľvek štát, ktorý má v tejto oblasti veľké rezervy, a odkúpiť jeho prebytočné limity.

Obnovitelné zdroje energie 2002

20.4.02
Vysoká cena primárních paliv a z nich získané energie, stejně jako snaha o zachování trvale udržitelného rozvoje nutí vyspělé státy přemýšlet o tom, jak zabezpečit dostatek energie za přiměřenou cenu při zachování rovnováhy v přírodě. K výše uvedeným vyspělým zemím se bezpochyby řadí i Česká republiky, která podpisem řady dokumentů potvrdila svoji snahu o snížení negativních vlivů lidské činnosti na životní prostředí.

Začali vyrábět organické hnojivo

20.4.02
Světové prvenství má ekologické řešení likvidace tekutého hnoje, které navrhli a zrealizovali pracovníci Ústavu životního prostředí, s. r. o., Koš v Roľníckom družstve podielnikov v Koši u Prievidzi. Spočívá v chemickém vysrážení a separaci tuhých častí z kejdy, z čehož se potom řízeným kompostováním vyrábí kvalitní organické hnojivo Humavit.

Dvorečtí zakládají plantáže dřevin

18.4.02
První plantáže rychlerostoucích dřevin na Bruntálsku zakládá dvorecký Agropodnik, hospodařící na svažitých pozemcích Nízkého Jeseníku. Mnohaletý projekt je zaměřen na výrobu dřevní štěpky z jinak nevyužívané zemědělské půdy a Dvorečtí si od něj hodně slibují.

Tepelná čerpadla jsou byznys budoucnosti

18.4.02
Za byznys, který je teprve v plenkách, a proto ještě zdaleka nevyčerpal svůj velký potenciál, označují někteří podnikatelé výrobu tepelných čerpadel. Ta představují nový, alternativní trend vytápění domů a mají úspěšně konkurovat tradičním zdrojům, jako jsou pevná paliva, plyn nebo elektřina.

Nesoučasná regulace vytápění ETATHERM

18.4.02
Použití vypínačů pro úsporu elektrické energie na osvětlení je samozřejmostí, nad kterou nikdo ani neuvažuje. U vytápění je naopak obvyklejší vytápět celý dům ve stejném časovém režimu. Kde myslíte, že jsou větší rezervy úspor. U osvětlení nebo u vytápění?

Plyn ze skládky u Radimi na Kolínsku slouží k výrobě elektřiny

18.4.02
Skládkový plyn, jímaný ze skládky komunálního odpadu u obce Radim na Kolínsku, slouží od loňského roku k výrobě elektrické energie. Letos by s jeho využitím měly být vyrobeny až čtyři miliony kilowatthodin, což by byl proti loňsku dvojnásobek.
« | 1 | .. | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | .. | 1114 | »