Databáze subjektů

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ: 00000205,  DIČ: CZ-00000205

Adresa
Pod Juliskou 1621/5 1621/5
16000 Praha 6 Dejvice
Praha 6

Telefon: 220405111
Web: http://www.vls.cz/  

Popis
Hlavním zaměřením firmy je pěstování, těžba a obchodování se dřevem. Probíhá ve dvou úrovních. Obchodní útvary na divizích prodávají regionálním odběratelům, obchodní úsek státního podniku tuzemským velkoodběratelům a na export, zejména do Rakouska a SRN.
Vojenské lesy a statky ČR, s. p., prodávají ročně cca 570 tis. m3 dřeva. Všechno dřevo je z lesa ve vojenských újezdech, které podnik obhospodařuje.
VLS ČR, s. p., jsou účastníky regionální certifikace lesů v systému PEFC a všechny lesní hospodářské celky jsou držiteli "Osvědčení o účasti v certifikaci lesů".
Výkupy dřeva od drobných vlastníků lesů jsou prováděny na jednotlivých divizích dle místních podmínek, buď hotové sortimenty naložené na dopravní prostředek, nebo v surových kmenech, které jsou následně zpracovány na našich manipulačních skladech.

 Základní klasifikace   Oblast určení   Kategorie   Region 
Provozovatelé

Kotelny na biopaliva

Pěstování biomasy

Spalování biomasy

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj


 Kontaktní osoba   Funkce   Telefon   E-mail 
 Ing. Josef VOJÁČEK   Ředitel   220405111   reditel@vls.cz 
 Ing. Zdeněk MOCEK   Zástupce ředitele   220405200   zdenek.mocek@vls.cz 

další informace
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku ARES
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku
Nalezení subjektu na mapě: Seznam.cz, Centrum.cz


Datum uveřejnění: 17.6.2003
Poslední změna: 25.7.2017
Počet shlédnutí: 2266