Databáze subjektů

Vodovody a kanalizuace Hodonín, a.s.

IČ: 49454544,  DIČ: CZ-49454544

Adresa
Purkyňova 2
69501 Hodonín
Hodonín

Telefon: 518305911
Fax: 518351221
E‑mail: kosacky@vak-hod.cz  
Web: http://www.vak-hod.cz/  

Popis

Firma provozuje dva kotle na bioplyn typu 2x kotel E-IV s výkonem výkon 930 kW. Bioplyn je získáván anaerobní digescí čistírenských kalů. Roční produkce bioplynu je 420 000 m3. Zařízení je v provozu již od r. 1982. Získaná energie slouží k vytápění provozních budov čistírny a pro technologické potřeby.

Hvalní činností firmy je zásobování obyvatelstva a průmyslu kvalitní pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod

Vak Hodonín, a.s. působí v regionu zahrnujícím okres Hodonín a části okresů Břeclav, Vyškov a Kroměříž. Pitnou vodou zásobujeme 63 obcí a měst, odkanalizování zajišťujeme pro 48 obcí a měst, provozujeme 20 čistíren odpadních vod.

 Základní klasifikace   Oblast určení   Kategorie   Region 
Provozovatelé

Bioplynové stanice

Briketárny a peletárny

Bioplyn

Bioodpady a kompostování

Jihomoravský kraj


 Kontaktní osoba   Funkce   Telefon   E-mail 
 RNDr. Pavel Koubek, CSc.   Ředitel   518305913   koubek@vak-hod.cz 
 spojovatelka      518305911    
 Pavel Zabadal   Technicko provozní náměstek   518305918   zabadal@vak-hod.cz 

další informace
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku ARES
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku
Nalezení subjektu na mapě: Seznam.cz, Centrum.cz


Datum uveřejnění: 17.6.2003
Poslední změna: 23.7.2017
Počet shlédnutí: 1408