Databáze subjektů

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

IČ: 15053695,  DIČ: CZ-15053695

Adresa
Píšťovy 820
53701 Chrudim
Chrudim

Telefon: +420 469682303, 469682304, 469682305
Fax: +420 469682310
E‑mail: ekomonitor@ekomonitor.cz  
Web: http://www.ekomonitor.cz  

Popis

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor se zabývá celou škálou činností souvisejících s odstraňováním ekologických zátěží - tj. hydrogeologickým a atmogeochemických průzkumem, analýzami rizik, zpracováním projektů, realizací sanačních prací, dodávkami potřebných technologií, monitoringem i supervizním dozorem. Vykonává nepřetržitou havarijní službu pro odstraňování následků ekologických havárií (tel. 721 206 833, 721 206 834). Zpracovává hydrogeologické posudky, studie, expertizy a projekty, provádí čerpací zkoušky, vyhledává a buduje nové zdroje pitné a užitkové vody, provádí regenerace vodních zdrojů atd.

Dále poskytuje služby v oblasti vodovodů a kanalizací, zpracovává ekologické audity a analýzy rizik, provádí plošný monitoring výskytu radonu v podzemní vodě a odradonovává vodní zdroje, dodává provzdušňovací věže, úpravny vod a domovní čistírny odpadních vod. Společnost pořádá semináře a konference týkající se problematiky ochrany životního prostředí. Každoročně například konferenci Vodárenská biologie (únor) a Sanační technologie (květen). Vydává sborníky z konferencí a seminářů. Nabídka služeb a seminářů je aktualizována na adrese www.ekomonitor.cz.

 Základní klasifikace   Oblast určení   Kategorie   Region 
Projekce a poradenství

Jiné

Zdroje informací

OstatníCelá ČR


 Kontaktní osoba   Funkce   Telefon   E-mail 
 Ing. Josef Drahokoupil   Jednatel      osef.drahokoupil@ekomonitor.cz 
 Ing. Jiří Vala   Jednatel      jiri.vala@ekomonitor.cz 

další informace
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku ARES
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku
Nalezení subjektu na mapě: Seznam.cz, Centrum.cz


Datum uveřejnění: 18.3.2005
Poslední změna: 5.7.2017
Počet shlédnutí: 2180