Databáze subjektů

Obec Svatý Jan nad Malší

IČ: 00245488,  DIČ: CZ-00245488

Adresa
Svatý Jan nad Malší 13
37323 Svatý Jan nad Malší
České Budějovice

Telefon: +420 387962266, 387962175
Fax: +420 387962175
E‑mail: podatelna@svjan.cz  
Web: http://www.svjan.cz/  

Popis
V roce 1997 se obec začala věnovat využívání alternativních zdrojů energií – spalování dřevní štěpky. Hlavním důvodem přechodu na toto palivo byl havarijní stav tří kotlů ( škola, hostinec a obecní úřad) a skutečnost, že obec vlastní 147 ha lesů. Po konzultacích s odborníky a s využitím poznatků z partnerské obce Eschenau bylo rozhodnuto. V říjnu roku 1997 byl nainstalován první kotel o výkonu 190 kW v objektu místní základní školy. Současně proběhlo propojení objektů školy, hostince a obecního úřadu předizolovaným potrubím. Pro potřeby výroby paliva (štěpky) zakoupila obec traktor a štěpkovač.
V roce 2002 byl nainstalován druhý kotel o výkonu 490 kW. K rozvodu bylo opět použito předizolované potrubí a napojeny další objekty. Současně byl postaven sklad pro palivo.
Záměrem je napojení celé obce na tento druh zdroje tepla. Realizace tohoto záměru probíhá postupně za využívání dotačních titulů, neboť obec nemá dostatek finančních prostředků na realizaci celého projektu. Další etapa by měla umožnit napojení dalších objektů a propojení stávajících větví rozvodu tepla. V případě poruchy jednoho kotle bude umožněno zásobování teplem z druhého zdroje.

 Základní klasifikace   Oblast určení   Kategorie   Region 
Provozovatelé

Kotelny na biopaliva

Spalování biomasy

Jihočeský kraj


 Kontaktní osoba   Funkce   Telefon   E-mail 
 Josef Jan   Starosta   387962266   starosta@svjan.cz 

další informace
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku ARES
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku
Nalezení subjektu na mapě: Seznam.cz, Centrum.cz


Datum uveřejnění: 17.6.2004
Poslední změna: 5.7.2017
Počet shlédnutí: 1419