Databáze subjektů

Obec Dešná (obecní úřad)

IČ: 00246492,  DIČ: CZ-00246492

Adresa
Dešná 69
37873 Dešná
Jindřichův Hradec

Telefon: +420 384498121
Fax: +420 384498121
E‑mail: desna@dac.cz   
Web: http://www.desna.cz  

Popis
v Obci jsou nainstalovány 2 kotle VERNER, se spalinovými výměníky STEP Trutnov o výkonu 0,9 a 1,8 MW. Tato kombinace zajišťuje optimální provoz v období různých venkovních teplot a podle nutné spotřeby. Dva kotle jsou i jistotou v případě technické poruchy. Hlavními částmi vlastních kotlů jsou hořáky a spalovací prostor. Palivo se dopravuje do hořáků automaticky šnekem. Hořáky mohou spalovat jak slámu, tak dřevní štěpky do maximální velikosti 30x30x70 mm, i značně znečištěné minerálními příměsemi (hlína, písek), bez problémů. Hořák má vodou chlazené dno a spalovací komora keramickou vyloženou klenbu. Toto řešení umožnilo spalovat i značně spékavá paliva, kterými jsou i sláma a důra. Spalovací vzduch se přivádí ventilátorem do několika zón spalování, v nichž se automaticky kontroluje kvalita spalování a přebytek vzduchu „lambda“ sondou. Dohořívací komora je včleněna do spalinového výměníku, čímž se zmenšil objem celého kotle. Je konstruována tak, aby byl úlet tuhých částic minimální a nedopal byl prakticky nulový. Spalování vlhké biomasy klesá účinnost kotlů a při snaze o zachování výkonu kotle vzroste spotřeba paliva zhruba o 25 %. Maximální vlhkost spalované slámy nesmí přesáhnout 22 %, při míchání se štěpkami lze spalovat do 30 % vlhkosti. U dřevní hmoty 55 % - ještě tehdy jsou splněny emisní limity. Kotle bez trvalé obsluhy, nutná je pochůzková kontrola. Jsou dobře regulovatelné od 30 % jmenovitého výkonu. V dohořívací komoře se spaliny promíchají, poněkud se zde zdrží při teplotě mírně nad 1000 °C, která je zde záměrně udržována proto aby nedocházelo k nadměrné tvorbě NOx.Spalinový výměník zaručuje vychlazení spalin na 200 °C. Může být do něho zabudován přídavný hořák na kapalné palivo nebo zemní plyn, pokud by byl žádán náhradní provoz na další druh paliva. Části spalinového výměníku, které jsou při provozu vystaveny zvýšenému koroznímu namáhání, lze vyměnit.
Představitelé obce reagovali na vyhlášený program ozdravění ovzduší MŽP ČR a SFŽP (ministerstva životního prostředí a státního fondu životního prostředí) a rozhodli se nahradit převažující uhelné lokální vytápění centrálním zdrojem na biomasu. Bezprostřední okolí obce nabízí přebytky sláma. Na toto palivo byl zpracován projekt zdroje.

 Základní klasifikace   Oblast určení   Kategorie   Region 
Provozovatelé

Kotelny na biopaliva

Spalování biomasy

Jihočeský kraj


 Kontaktní osoba   Funkce   Telefon   E-mail 
 Ing. Alois Adam    Starosta   602458994   starosta@desna.cz  
 Vladimír Vinklárek    Místostarosta   602873072   desna@desna.cz 

další informace
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku ARES
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku
Nalezení subjektu na mapě: Seznam.cz, Centrum.cz


Datum uveřejnění: 17.6.2003
Poslední změna: 7.7.2017
Počet shlédnutí: 833