Databáze subjektů

Nadace Partnerství

IČ: 45773521,  DIČ: CZ-45773521

Adresa
Údolní 567/33
60200 Brno
Brno-město

Telefon: +420 515903111, 222987471, 274816727
E‑mail: partnerstvi@nap.cz  
Web: http://www.nadacepartnerstvi.cz  

Popis
Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické projekty ve všech regionech České republiky. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí konsorcia Environmental Partnership. Od svého vzniku v roce 1991 podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 100 miliónů korun už na 1500 projektů nevládních neziskových organizací a obecních úřadů. Nadace je příjemcem příspěvku do nadačního jmění z Nadačního investičního fondu. Od roku 2004 se Nadace Partnerství sloučila s Nadačním fondem Josefa a Petry Vavrouškových.

Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných.

Nadace Partnerství dosahuje svých cílů udělováním grantů, organizováním stáží, školení, seminářů a jiných vzdělávacích modulů, vydáváním publikací, aktivním propojováním obdobných projektů doma i v zahraničí, zprostředkováváním informací a kontaktů z oblasti životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje i vlastními programy.

Nadace Partnerství zastává názor, že rozvoj obcí a regionů je možný pouze s ohledem na zdravé životní prostředí. Nadace podporuje šetrné formy turistiky, využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor, šetrnou dopravu a kvalitní a funkční veřejná prostranství v obcích a městech.

Zapojení veřejnosti do rozhodování o svém životním prostředí chápe Nadace Partnerství jako jeden ze základních pilířů fungování společnosti. Pouze společnost s aktivními občany, kteří se zajímají o věci veřejné, je schopna zabezpečit rozvoj, který nepoškozuje životní prostředí, je citlivý k sociálním otázkám a zároveň přináší ekonomický přínos obcím a regionům.

Ochrana přírody a krajiny je možná pouze ve spolupráci s lidmi, kteří v ní žijí. Nadace Partnerství podporuje moderní přístupy ochrany přírody založené na spolupráci s vlastníky, obcemi, státní správou a neziskovými organizacemi.

Nadace Partnerství vyhlašuje od roku 2004 společně s Nadací Charty 77 Cenu Josefa Vavrouška. Cílem této ceny je zviditelnění konkrétních činů nebo činností ve prospěch životního prostředí a udržitelného rozvoje, které mohou být příkladem pro další jednotlivce

 Základní klasifikace   Oblast určení   Kategorie   Region 
Nevládní organizace

Zdroje informací

Obnovitelné zdroje energie

Celá ČR


 Kontaktní osoba   Funkce   Telefon   E-mail 
 Miroslav Kundrata   ředitel nadace   542544768   miroslav.kundrata@ecn.cz 
 Jana Tesařová   program ekologické zemědělství, granty   542542276   jana.tesarova@ecn.cz 
 Radim Cenek   program úspor energie, energetické alternativy   542422767   radim.cenek@ecn.cz 

další informace
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku ARES
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku
Nalezení subjektu na mapě: Seznam.cz, Centrum.cz


Datum uveřejnění: 15.6.2004
Poslední změna: 5.7.2017
Počet shlédnutí: 1181