Databáze subjektů

Ministerstvo zemědělství, odbor strategie a komodit

IČ: 0020478,  DIČ: CZ-00020478

Adresa
Těšnov 65
11705 Praha 1
Praha 1

Telefon: +420 221811111
Fax: +420 224810478
E‑mail: info@mze.cz  
Web: http://www.mze.cz/  

Popis
Ministerstvo zemědělství je podle zákonů č. 2/1969 Sb. a 272/1996 Sb. ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu, pro vodní hospodářství, kromě ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti vod, a pro potravinářský průmysl. Je rovněž ústředním orgánem státní správy lesů, myslivosti a rybářství, mimo území národních parků.

 Základní klasifikace   Oblast určení   Kategorie   Region 
Instituce

Zdroje informací

Pěstování biomasy

Spalování biomasy

Bioodpady a kompostování

Obnovitelné zdroje energie

Hl.m. Praha


 Kontaktní osoba   Funkce   Telefon   E-mail 
 Ing. Luboš Miltr      221811111   posta@mze.cz 

další informace
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku ARES
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku
Nalezení subjektu na mapě: Seznam.cz, Centrum.cz


Datum uveřejnění: 17.6.2003
Poslední změna: 22.7.2017
Počet shlédnutí: 1160