Databáze subjektů

K&H KINETIC Česká republika a.s.

Logo
IČ: 64833186,  DIČ: CZ-64833186

Adresa
Koldinova 672
33901 Klatovy
Klatovy

Telefon: +420 376356111
Fax: +420 376322771
E‑mail:  khk@kh-kinetic.cz  
Web: http://www.kh-kinetic.cz  

Popis
Historie akciové společnosti K&H KINETIC začíná v roce 1991 v Klatovech. Původně projektová a inženýrská kancelář se zaměřením na vodohospodářské stavby, založená Václavem Kutilem, po svém přechodu na společnost s ručením omezeným K&H Klatovy, rychle rozšiřuje svou činnost na zajišťování dodávek technologií ČOV a montážní práce. První pracovní team sestává z 11 lidí vesměs bývalých zaměstnanců státního podniku Potrubí Praha, k dispozici jsou dvě pronajaté kanceláře dohromady o 40 m2. V roce 1993 se již 25 zaměstnanců stěhuje do nově zakoupeného objektu ve Voříškově ulici. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s tehdejšími předními dodavateli čistíren odpadních vod v České i Slovenské Republice. Rozhodujícími zákazníky se v té době stávají podniky Vodovodů a kanalizací, Kunst Hranice, TMS Pardubice, KPH Sečovice a Bops Praha.

V roce 1994 vítězí firma K&H Klatovy s.r.o. ve veřejné soutěži na provozovatele vodovodní a kanalizační infrastruktury města Klatov a přilehlých obcí. Následně zakládá spolu s městem Klatovy provozní společnost Šumavská vodárenská k.s. a jako svou další činnost zahajuje provozování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod.

V letech 1994 a 1995 začíná K&H Klatovy s.r.o. spolupracovat s firmou KINETIC KT s.r.o., která zajišťuje realizaci průmyslové elektroniky a řídících systémů. Toto partnerství vyúsťuje v založení společného podniku K&H KINETIC Slovakia s.r.o. se sídlem ve Slovenské Ľupče a následně pak počátkem roku 1996 v založení K&H KINETIC a.s. v Klatovech, v níž obě firmy spojují své síly.

Hlavní záběr činnosti nyní kompletně pokrývá oblast dodávek technologií městských průmyslových i zemědělských čistíren odpadních vod včetně počítačových řídících systémů. K&H KINETIC se stává významným podnikem oboru a to jak v České tak i ve Slovenské republice, přičemž obvykle stojí v pozici generálního nebo vyššího dodavatele.

Mezi nejdůležitější stavby na nichž se společnost podílela v období let 1991 až 2001 patří zejména: ČOV Liberec, Biotika Slovenská Ľupča, Hodonín, Ústí nad Labem, Zvolen, Kadaň, Děčín, Bratislava Petržalka, Čadca, Pelhřimov, ÚČOV Praha a dodávky pro Rodenstock Klatovy. V polovině roku 1999 zakládá firma obchodně technickou kancelář v Praze.

Dynamický růst si vyžádal nové investice do potřebných prostor. V roce 1996 byl zakoupen starší objekt v ulici Čs. legií v centru Klatov a provedena jeho rozsáhlá rekonstrukce. Do této budovy se v polovině roku 1997 přestěhovalo vedení společnosti a technické útvary. Zároveň byla zahájena celková přestavba objektu ve Voříškově ulici, kde byly mimo jiné vytvořeny podmínky pro vlastní produkci speciálních výrobků pro čistírny odpadních vod.

V roce 1999 byl pořízen další dům v centru města ve Zlatnické ulici, který je v současné době hlavním objektem firmy.

Slovenská společnost K&H KINETIC procházela od svého vzniku rovněž bouřlivým rozvojem a v současné době patří mezi přední dodavatele technologií čistíren odpadních vod na Slovensku.

V současné době společnost K&H KINETIC a.s., ČR, již zaměstnává 90 lidí, přičemž celá skupina K&H KINETIC spolu s dceřinnými společnostmi čítá již 240 zaměstnanců a celkový obrat společností za r. 2006 činí kolem 490 mil. Kč.

 Základní klasifikace   Oblast určení   Kategorie   Region 
Výrobci zařízení

Bioplynové stanice

Bioplyn

Celá ČR


 Kontaktní osoba   Funkce   Telefon   E-mail 
 Václav Kutil   Předseda představenstva   603805851   kutil@kk-technology.cz 
 Ing. Josef Horejš   Obchodně technický ředitel   603211043   horejs@kk-technology.cz 

další informace
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku ARES
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku
Nalezení subjektu na mapě: Seznam.cz, Centrum.cz


Datum uveřejnění: 1.7.2009
Poslední změna: 22.6.2017
Počet shlédnutí: 1009