Databáze subjektů

INISOFT s.r.o.

Logo
IČ: 25417657,  DIČ: CZ-25417657

Adresa
Rumjancevova 696/3
46001 Liberec
Liberec

Telefon: +420 485102698, 485101543
Fax: +420 485102698
E‑mail: inisoft@inisoft.cz  
Web: http://www.inisoft.cz  

Popis
Společnost INISOFT s.r.o. se již 12 rokem zabývá vývojem a následnou implementací software specializovaného pro odpadové hospodářství. Naše programy jsou v oblasti ekologie nejrozšířenější v celé České republice. Pomocí programu EVI, který je využíván ve stovkách firem, na všech obecních úřadech s rozšířenou působností, na krajských úřadech a na Ministerstvu životního prostředí ČR, se každoročně vytvářejí přehledy o celkovém nakládání s odpady.

Náš software je vytvořen tak, aby vyhovoval širokému spektru uživatelů. Dodáváme jednoduché programy určené menším firmám a podnikatelům pro splnění všech povinností vyplývajících ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obalech č. 477/2002 Sb., ale také systémy vzájemně propojených programů a modulů pro komplexní pokrytí provozních i legislativních požadavků velkých společností (např. komerční vedení evidence odpadů, řízení agendy spojené s provozem zařízení, skládky, sběrných dvorů, kovošrotů apod.).

Programy neustále vyvíjíme a přizpůsobujeme změnám legislativy a potřebám uživatelů. Všem našim zákazníkům poskytujeme komplexní podporu svých produktů včetně instalací, aktualizací a školení.

Odbornost
Specializujeme se výhradně na vývoj, distribuci a poskytování služeb k software pro odpadové hospodářství. V tomto oboru působíme již 12 let a nabízíme software, který se stal nejrozšířenějším v oblasti odpadů v celé České republice. Externě spolupracujeme s nejzkušenějšími odborníky na danou problematiku.
Garance stálé kompatibility s legislativou
V případě legislativních změn Vám garantujeme vždy rychlou aktualizaci našich programů včetně veškerých informací týkajících se nových úprav v příslušných zákonech a vyhláškách.
Každý produkt je rozdělen do několika modulů. Vyberte si a zaplaťte tedy jen to, co skutečně potřebujete.
Naše programy rozlišujeme na evidenční (EVI, OBAL) a na provozní (SKLAD Odpadů 8). Programy jsou vytvářeny modulově. To znamená, že funkce a nástroje řešící určitou problematiku jsou vždy obsaženy v příslušném modulu (např. Evidence odpadů, Identifikační listy nebezpečných odpadů, Evidence přepravy nebezpečných odpadů, Fakturace apod.). Všechny programy jsou napojeny na společnou databázi.

Výsledným zakoupeným produktem může tudíž být jednoduchá aplikace pro evidenci odpadů či vytváření identifikačních listů, nebo ucelený systém řešící agendu spojenou s provozem skládky, sběrného dvoru, spalovny, kovošrotů atd., kde jeden zadaný záznam do programu (např. vážní list tzv. příjemka) lze následně využít při jiných operacích (fakturace, tvorba Ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady, Statistických výkazů ODP 5-01 apod.). Takový systém pak může několikanásobně zefektivnit Vaší činnost při nakládání s odpady.
Jistota a dostupnost služeb
Naše péče o Vás nekončí prodejem programu. Jsme připraveni Vám kdykoliv pomoci metodickou i technickou radou na hot-line a po dohodě můžeme provést i zaškolení nebo servis přímo na Vašem pracovišti.
Kvalita programů
Programy vytváříme jako 32 bitové aplikace pro operační systém Windows 9x/NT/Me/2000/XP v architektuře KLIENT-SERVER, v databázovém prostředí InterBase. Toto SQL databázové prostředí je distribuováno jako OPEN SOURCE (zdarma) v libovolném počtu síťových stanic.

Díky této použité špičkové technologii umožňují naše programy zpracovávat velké množství údajů jak lokálně (na jednom počítači), tak především síťově (na více navzájem propojených počítačích) s vysokou bezpečností (integritou) dat. Programy lze pomocí importních a exportních modulů provozovat samostatně na jednotlivých pracovištích příslušné organizace s možností vzájemné synchronizace (přenosu) dat.

Naším cílem je maximálně zjednodušit a minimalizovat náročnost obsluhy našich programů. Usilujeme tedy o maximální ergonomii obsluhy.
Cena
Vzhledem k velkému počtu instalací našeho software Vám nabízíme vysokou kvalitu programů za nízkou cenu. U mnoha firem se díky několikaletému používání našich programů přímo v provozu podařilo zefektivnit a zoptimalizovat práci zaměstnanců natolik, že cena investovaná do nákupu a údržby programu se mnohonásobně vrátila.
Splnění provozních nároků a legislativních požadavků

Ze všech korektně zadaných údajů do programu lze velmi snadno a rychle vytvořit všechny zákonem vyžadované výkazy (Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady, Statistické výkazy Odp 5-01), ale i uživatelské přehledy a sestavy, zejména o finančních tocích, bilancích nákladů a výnosů a o pohybu odpadů (karty odpadů tj. podrobný rozpis nakládání s konkrétním odpadem, partnerské vztahy tj. přehled přijatých či předaných odpadů, u kterých je partnerem příslušný subjekt).Profesionalita vývoje
Sledujeme trendy ve vývoji software a využíváme a předáváme Vám pouze takové nástroje, které Vás omezí v co nejnižší míře a přitom Vám zajistí vysoký výkon a co možná nejsnazší údržbu software. Naši vývojoví pracovníci každoročně procházejí školeními u renomovaných poradenských a školících firem.
Individuální přístup
Již v počátcích vývoje jsme vsadili na maximální kontakt a komunikaci se zákazníkem a aktivně zapojili všechny uživatele software do vytváření jeho podoby.

Je naší povinností spolupracovat při zlepšování svých produktů se zákazníky a jsme rádi, že se velká část firem, obcí a krajských úřadů aktivně zúčastnila procesu vylepšování a zdokonalování programů a stala se tak jejich spolutvůrcem.

Máte-li námět na vylepšení software, bez obav nás kontaktujte. Do programů v rámci vývoje průběžně zahrnujeme většinové požadavky našich uživatelů.

 Základní klasifikace   Oblast určení   Kategorie   Region 
Projekce a poradenství

Zdroje informací

Obnovitelné zdroje energie

Celá ČR


 Kontaktní osoba   Funkce   Telefon   E-mail 
 Ing. David Mareček   jednatel společnosti       

další informace
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku ARES
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku
Nalezení subjektu na mapě: Seznam.cz, Centrum.cz


Datum uveřejnění: 25.9.2006
Poslední změna: 2.7.2017
Počet shlédnutí: 1026