Databáze subjektů

Entomologický ústav AV ČR

IČ: 60165171,  DIČ: CZ-60165171

Adresa
Branišovská 31
37005 České Budějovice
České Budějovice

Telefon: +420 385310350
Fax: +420 385310354
E‑mail: entu@entu.cas.cz  
Web: http://www.entu.cas.cz  

Popis
Entomologický ústav AVČR v Českých Budějovicích je vědecká instituce zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblastech, kde je hmyz buď v centru pozornosti (hmyzí škůdci, hmyzí druhy využívané k monitoringu životního prostředí aj.) nebo slouží jako vhodný model k řešení obecných biologických otázek. Na Entomologickém ústavu pracuje více než 100 vědeckých pracovníků a doktorandů, kteří zkoumají celou škálu problémů v tak různorodých oblastech jako je molekulární biologie a genetika, fyziologie, morfologie, ekologie, ochrana přírody a aplikovaná ekologie.Zabývá se dále také biomasou, revitalizací krajiny, výzkumem a poradenstvím.

 Základní klasifikace   Oblast určení   Kategorie   Region 
Věda, výzkum a měření

Pěstování a sklizeň biomasy

Spalování biomasy

Obnovitelné zdroje energie

Jihočeský kraj


 Kontaktní osoba   Funkce   Telefon   E-mail 
 Oldřich Syrovátka          syrovat@baloun.entu.cas.cz 

další informace
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku ARES
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku
Nalezení subjektu na mapě: Seznam.cz, Centrum.cz


Datum uveřejnění: 17.6.2003
Poslední změna: 25.7.2017
Počet shlédnutí: 1503