Databáze subjektů

Energetický regulační úřad

IČ: 70894451

Adresa
Masarykovo nám. 5
58601 Jihlava
Jihlava

Telefon: +420 564578666
Fax: +420 564578640
E‑mail: eru@eru.cz  
Web: http://www.eru.cz  

Popis
Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen dnem 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. odle § 2 odst. 1 bod 10 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Energetický regulační úřad "dalším ústředním orgánem státní správy" se samostatnou kapitolou státního rozpočtu. Úřad řídí předseda, kterého na dobu 5 let jmenuje a odvolává vláda. S účinností od 1. září 2004 byl předsedou Energetického regulačního úřadu jmenován Ing. Josef Fiřt. Hlavní úkoly ERÚ: podpora hospodářské soutěže podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence Sídlem Energetického regulačního úřadu je Jihlava, dislokované pracoviště se nachází v Praze. Počet zaměstnanců Energetického regulačního úřadu v roce 2007 je stanoven na 102. Organizační členění ERÚ je tvořeno sekcí regulace, odborem licencí, odborem strategie a odborem kanceláře úřadu.

 Základní klasifikace   Oblast určení   Kategorie   Region 
Instituce

Bioplynové stanice

Kotelny na biopaliva

Kogenerační zařízení

Zdroje informací

Obnovitelné zdroje energie

Celá ČR

další informace
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku ARES
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku
Nalezení subjektu na mapě: Seznam.cz, Centrum.cz


Datum uveřejnění: 18.10.2007
Poslední změna: 2.7.2017
Počet shlédnutí: 4354