Databáze subjektů

Energetické centrum s.r.o.

IČ: 26051818,  DIČ: CZ-26051818

Adresa
OTÍN 3
37701 JINDŘICHŮV HRADEC 1
Jindřichův Hradec

Telefon: +420 384322701
Fax: +420 384322704
E‑mail: korandova@ecjh.cz  
Web: http://www.ecjh.cz/cze/index.html  

Popis
V souladu s Energetickou koncepcí ČR z 10. března 2004 a podporou realizací zdrojů s využitím obnovitelných zdrojů energie byla ve vysoko-nákladových opatřeních navržena rekonstrukce EC na zdroj využívající biomasu k výrobě elektřiny a tepla kombinovaným způsobem.

Záměr byl založen na využití příležitostí v podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie, v tomto případě na výrobě elektřiny z biomasy.

Z kotelny EC byly odstraněny dva parní kotle (K1 a K2) spalující mazut a zemní plyn a byly nahrazeny moderním kotlem na spalování biomasy včetně veškerého příslušenství a kompletního palivového hospodářství. Rekonstruovaný kotel K3 a kotel K4 byly zachovány pro překlenutí období výstavby biomasového kotle a v současném provozu EC slouží hlavně pro dodávku technologického tepla a jako záložní zdroj tepla pro vytápění.

Ze strojovny EC byla demontována jedna ze stávajících turbín (nefunkční TG 1) včetně základových prvků a byla nahrazena moderní kondenzační odběrovou turbínou pro výrobu elektřiny z biomasy a dodávku tepla pro vytápění, dodávka tepla je realizována odběrem na tlakové úrovni 3 bary. K nově instalované kondenzační odběrové turbíně byla dodána kompletní kondenzace napojena na chladící okruh.


 Kontaktní osoba   Funkce   Telefon   E-mail 
 Ing. Radek Kozák   Jednatel    606620246    kozak@ecjh.cz 
 Ing. Martin Hrubý   Jednatel   721117576   hruby@ecjh.cz 

další informace
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku ARES
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku
Nalezení subjektu na mapě: Seznam.cz, Centrum.cz


Datum uveřejnění: 18.4.2017
Poslední změna: 18.4.2017
Počet shlédnutí: 95