Databáze subjektů

Ekora, s.r.o.

Logo
IČ: 61681369,  DIČ: CZ-61681369

Adresa
Sinkulova 329/48
14900 Praha 4
Praha 4

Telefon: +420 267914573
E‑mail: ekora@ekora.cz  
Web: http://www.ekora.cz  

Popis

Společnost EKORA, s.r.o. byla založena v roce 1995, její základ tvoří pracovníci dlouhodobě působící v chemickém a metalurgickém průmyslu a v oblasti úpravy surovin. V současné době zaměstnáváme cca 20 odborně způsobilých pracovníků s příslušnou specializací: geology, hydrogeology, inženýrské geology, chemiky, technology, stavební inženýry, vodohospodářské inženýry, specialisty v oblasti odpadového hospodářství, odborníky v oblasti výpočetní techniky a další. Poskytujeme komplexní služby v celé oblasti ochrany životního prostředí zahrnující průzkumné a monitorovací práce, zpracování ekologických auditů, analýz rizika, projekční činnost ve výstavbě, sanační a demoliční práce, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, ochranu ovzduší, dokumentaci a posudky dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA), podklady pro vydání integrovaného povolení a posudky dle zákona č. 76/2002 Sb. (IPPC) na základě Osvědčení o odborné způsobilosti vydaném MŽP apod. Naše společnost je rovněž autorizována pro provádění úředního měření průtoků vod. Členění společnosti klade důraz na komunikaci se zákazníkem a zahrnuje následující organizační divize:

  • divize technického zabezpečení
  • divize vodního hospodářství
  • divize sanačních úkolů
  • divize ostatních ekologických činností
  • divize odpadů
  • divize dokumentace

Na základě dlouhodobých výsledků své práce byla společnost EKORA, s.r.o. jmenována Fondem národního majetku ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR mezi supervizní organizace zajišťující dohled při realizaci procesu odstranění starých ekologických zátěží financovaných ze státních prostředků. Naše společnost má od roku 2001 zaveden systém řízení jakosti dle EN ISO 9001: 2000. Dále je EKORA, s.r.o. je členem Svazu chemického průmyslu, sdružení CZ BIOM, jednotliví pracovníci jsou pak členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků, České asociace hydrogeologů. Máme za sebou celou řadu úspěšných projektů realizovaných v soukromé i veřejné sféře, rovněž spolupracujeme se zahraničními partnery na řadě činností financovaných z evropských dotačních titulů (zejména z fondů PHARE). Základní výčet realizovaných akcí je uveden v referencích.

 Základní klasifikace   Oblast určení   Kategorie   Region 
Projekce a poradenství

Věda, výzkum a měření

Jiné

Bioplynové stanice

Kompostárny

Bioplyn

Bioodpady a kompostování

Celá ČR


 Kontaktní osoba   Funkce   Telefon   E-mail 
 Ing. Pavel Koťan   ředitel společnosti   602268391    
 Ing. Tomáš Medřický   divize vodního hospodářství   607941888    
 Mgr. Jan Čepelík   divize ostatních ekologických činností   602549354    

další informace
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku ARES
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku
Nalezení subjektu na mapě: Seznam.cz, Centrum.cz


Datum uveřejnění: 18.1.2006
Poslední změna: 5.7.2017
Počet shlédnutí: 1833