Databáze subjektů

EKOEFEKT a.s.

Logo
IČ: 40232697,  DIČ: CZ-40232697

Adresa
Semečská 187
41115 Třebívlice
Litoměřice

Telefon: +420 321671780, 724271942, 736765014
E‑mail: ekoefekt@seznam.cz  
Web: http://www.kotle.cz  

Dodavatel: kotle na pelety

Popis
EKOEFEKT a .s. vznikla v roce 1992 a od počátku se zaměřila na ekologické spalování hnědého uhlí. V prvních letech to byl vývoj a výroba fluidních uhelných kotlů. Postupem času nastala doba výměny malých a středních klasických kotlů na uhlí za kotle automatické, splňující zákonem dané emisní limity. Firma se začala orientovat na vývoj nových automatických kotlů s otočným roštem 24 – 600 kW , spalující hnědé uhlí ekologicky, čistě a s komfortní obsluhou. Během dvou let se tyto kotle na trhu prosadily jako nejkvalitnější automatické kotle na hnědé uhlí. Zvyšující se ceny paliv, zejména plynu a elektřiny, akcelerovaly instalace nových uhelných kotlů a tím i další vývoj automatických kotlů. V roce 2002 firma EKOEFEKT ve spolupráci se Severočeskými doly a.s. Chomutov vyvinula zatím největší kotel s otočným roštem o výkonu 600 kW. Parametry spalování hnědého uhlí z produkce SD a.s. v kotlích CARBOROBOT a EKOEFEKT se pravidelně kontrolují přímo u zákazníků v reálných podmínkách provozu. V roce 2001 byly rozšířeny výrobní kapacity v Třebívlicích u Lovosic. V roce 2008 byla většina výrobních kapacit modernizována a přesunuta do nových prostor v Třebívlicích u Lovosic.

Uhlí a životní prostředí
Používáním nových efektivních technologií spalování hnědého uhlí dochází k výrazně nižšímu zatížení životního prostředí. Produkce emisí škodlivin (hlavně CO, NOx a tuhých látek) je u kotlů nové generace v jednotlivých režimech několikanásobně nižší v porovnání s klasickými odhořívacími kotli. Evidentním snížením zátěže ovzduší provozem kotlů nové generace je nižší spotřeba uhlí pro výrobu stejného množství tepla v důsledku vyššího a účinnějšího využití paliva. Domácí palivo - hnědé uhlí tak opět nachází cestu ke spotřebitelům. Vyráběné kotle jsou od roku 2002 nově atestovány dle evropské normy ČSN EN 303-5. Dle této normy jsou kotle zatříděny do nejvyšší 3. třídy, což je zárukou velmi kvalitního spalovacího procesu s vysokou účinností a spolehlivě plní emisní limity.

Kotle na biomasu
Každá firma by měla diverzifikovat svůj výrobní program, proto i firma EKOEFEKT a.s. se pokusila prosadit v poněkud odlišné oblasti. V roce 1999 vyvinula kotle na spalování biomasy resp. na směsné spalování dřevěné štěpky a hnědého uhlí. Nejvýznamnějším projektem v této oblasti byla teplofikace obce Staré - Třebívlice u Lovosic, který získal ocenění v celostátní soutěži Teplárenského sdružení ČR - Projekt roku 2002. V roce 2003 byla uvedena do provozu další kotelna na směsné spalování biomasy a uhlí v obci Kuřivody - Ralsko o výkonu 900 kW. V dalších letech se každoročně realizuje několik projektů centrálního vytápění s použitím kotlů EKOEFEKT BIO. V roce 2007 byly uvedeny na trh nové automatické kotle EKOEFEKT BIO 23 a EKOEFEKT 23 s retortovým hořákem. Kotel EKOEFEKT BIO 23 na dřevěné pelety dosahuje účinnosti až 91% a je určen zejména pro rodinné domy.

 Základní klasifikace   Oblast určení   Kategorie   Region 
Výrobci zařízení

Kotelny na biopaliva

Spalování biomasydalší informace
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku ARES
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku
Nalezení subjektu na mapě: Seznam.cz, Centrum.cz


Datum uveřejnění: 17.10.2009
Poslední změna: 3.7.2017
Počet shlédnutí: 743