Databáze subjektů

Dřevošrot a.s.

IČ: 27602231,  DIČ: CZ-27602231

Adresa
Žitavského 496
15600 Praha 5 - Zbraslav
Praha 5

Telefon: +420 724611311
E‑mail: info@drevosrot.cz  
Web: http://www.drevosrot.cz  

Dodavatel: štěpka

Popis
Dřevošrot, a.s. je společnost zabývající se výrobou biomasy a organizací celého zásobovacího řetězce biomasy pro energetické využití.
Společnost získává biomasu z několika zdrojů. Jedná se především o těžební zbytky, větve po úklidech měst, silnic a vedení vysokého napětí. Takto získanou biomasu dále zpracováváme a prodáváme elektrárnám a teplárnám. Za naše již čtyřleté působení jsme získali neocenitelné zkušenosti s produkcí, organizací a obchodem, které se odráží na kvalitě a množství vyprodukované biomasy.
Vnímá potřeby konečných odběratelů a vůbec všech dalších článků celého výrobního řetězce. Díky tomu je schopna efektivně spojit všechny tyto výrobní články, a dosáhnout tak kvalitních služeb pro všechny.

Pro společnost pracuje vysoce kvalitní strojový park. Díky těmto strojům je schopna produkovat dřevní biomasu vhodnou k využití při výrobě tepla a elektrické energie, a to v množství až několika desítek tisíc tun ročně. Vysoká výrobní kapacita a mobilita strojů umožňují zajistit spolehlivé dodávky biomasy v rámci celé České republiky.

Dřevošrot, a.s. je zakladatelem a hlavním členem Sekce výrobců dřevní biomasy při Českém sdružení pro biomasu CZ BIOM.

 Základní klasifikace   Oblast určení   Kategorie   Region 
Provozovatelé

Výrobci zařízení

Výrobci kompostů a fytopaliv

Dovozci a prodejci

Odbyt a management

Pěstování a sklizeň biomasy

Průmyslové využití fytomasy

Spalování biomasy

Celá ČR


 Kontaktní osoba   Funkce   Telefon   E-mail 
 Ing. Michal Polívka   předseda představenstva      mpolivka@drevosrot.cz 
 Dominika Vizváryová   ředitelka provozu   724611313   dvizvaryova@drevosrot.cz 
 Luboš Rut   obchod, logistika   724611314   lrut@drevosrot.cz 

další informace
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku ARES
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku
Nalezení subjektu na mapě: Seznam.cz, Centrum.cz


Datum uveřejnění: 20.2.2010
Poslední změna: 14.3.2017
Počet shlédnutí: 2459