Databáze subjektů

BIOPROFIT s.r.o.

Logo
IČ: 26017377,  DIČ: CZ-26017377

Adresa
Na Dolinách 876/6
37372 Lišov
České Budějovice

Telefon: +420 777267555
E‑mail: bioprofit@bioprofit.cz  
Web: http://www.bioplyn.cz  

Popis
Společnost BIOPROFIT s.r.o. se sídlem v Lišově byla založena v roce 2004. Hlavní podnikatelské aktivity jsou zaměřeny na energetické využívání biomasy a bioplynu. Územní činnost firmy je zaměřena především na Jihočeský kraj. Díky rozvinutému zemědělství, rybářství a zpracovatelskému průmyslu má Jihočeský kraj enormní potenciál biomasy, vhodné pro výrobu bioplynu. Významnou roli pro její další využití hraje také stále přísnější legislativa zabývající se nakládáním s bioodpady, exkrementy hospodářských zvířat, aplikacemi hnojiv na zemědělskou půdu, atd. >Své služby nabízíme samozřejmě i zájemcům z ostatních regionů ČR – po dohodě přímo nebo s naším nejbližším projektovým partnerem. Účelem těchto specializovaných stránek je jednak podpora projektů energetického využívání bioplynu a jednak prezentace našich představ o řešení této problematiky a nabídka spolupráce potenciálním zákazníkům a partnerům. Nabízené služby : Společnost BIOPROFIT nabízí poradenské a inženýrské služby v rámci všech etap realizací bioplynových stanic a zejména v těchto oblastech: Zpracování studií proveditelnosti. Tvorba projektové dokumentace. Zpracování žádostí o dotace, financování. Výstavba bioplynových stanic. Provoz bioplynových stanic. Využití přebytků tepla a fermentačního zbytku.

 Základní klasifikace   Oblast určení   Kategorie   Region 
Projekce a poradenství

Věda, výzkum a měření

Bioplynové stanice

Bioplyn

Bioodpady a kompostování

Celá ČR


 Kontaktní osoba   Funkce   Telefon   E-mail 
 Ing. T. Dvořáček   jednatel   602757219   dvoracek@bioprofit.cz 
 Ing. Josef Urban   Jednatel   606747297   urban@bioprofit.cz 

další informace
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku ARES
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku
Nalezení subjektu na mapě: Seznam.cz, Centrum.cz


Datum uveřejnění: 9.8.2006
Poslední změna: 2.7.2017
Počet shlédnutí: 2435