Projekty

Akční plán pro biomasu pro Českou republiku

Zpracování Akčního plánu pro biomasu (APpB) vychází z doporučení Akčního plánu pro biomasu EU COM(2005)628. CZ Biom byl pověřen zpracováním APpB Ministerstvem zemědělství ČR.

 
 

Dokumenty

Diskuse

V rámci zpracovávání Akčního plánu pro biomasu byla vytvořena stránka umožňující Veřejnou diskusi k Akčnímu plánu pro biomasu. Ministerstvo zemědělství k tomu publikovalo tiskovou zprávu.

Další informace

 


Datum uveřejnění: 25.7.07
Poslední změna: 8.9.2014
Počet shlédnutí: 6862