Inzerujte zdarma na Biom.cz!
 Kontakty 
 Projekty 
 CZ Biom 
 AEBIOM 
 ECN 
 Atlas OZE 
 English  
 
Přihlášení:       ?


 Registrace

Biom Biom+

Reklamka:


Cenové rozhodnutí energetického regulačního úřadu pro rok 2008 může podpořit rozvoj bioplynu a biomasy v ČR

_#AUTHURL1_#AUTHURL7_#AUTHURL8

Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) aktuálně vydal cenové rozhodnutí č. 7/2007, kterým mimo jiné stanovuje podporu i pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“), tedy i pro elektřinu vyrobenou z biomasy a z bioplynu. Je však tato podpora nastavena dostatečně motivačně a podpoří skutečně rozvoj výroby ekologické energie v ČR ?

Tato podpora je založena na výkupních cenách, respektive na tzv. zelených bonusech a jejich výše se stanovuje pro každý druh obnovitelného zdroje energie odlišně dle jeho ekonomických parametrů. Ve všech případech je vyšší než je tržní cena (silové) elektřiny z neobnovitelných zdrojů (z uhelných a jaderných elektráren). Právě tato podpora má podle zákona č.180/2005 Sb. sloužit jako nejdůležitější nástroj ke zvyšování podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

CZ Biom – České sdružení pro biomasu se jednání o výši výkupních cen a zelených bonusů účastní již tři roky. Také v průběhu roku 2007 bylo pro ERÚ hlavním partnerem při poskytování podkladů a vedení jednání s odborníky v oblasti biomasy a bioplynu. CZ Biom dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že ačkoliv jsou biomasa a bioplyn nejperspektivnějšími obnovitelnými zdroji u nás, dosavadní výše výkupních cen a zelených bonusů v praxi takřka nevedla k rozvoji výroby elektřiny z těchto zdrojů.

CZ Biom přivítal skutečnost, že ERÚ ve svém rozhodnutí zvýšil výkupní cenu za elektřinu jak z biomasy tak i z bioplynu.

V případě cíleně pěstované biomasy se jedná o zvýšení o zhruba 25 %, v případě „zbytkové“ biomasy (kategorie 2 – zejména lesní štěpka a sláma) pak asi o 13 %.

V případě bioplynu vzrostla výkupní cena ze 3,04 Kč/kWh v roce 2007 na 3,90 Kč/kWh, resp. 3,30 Kč/kWh pro rok 2008, a to v závislosti na druhu biomasy, ze které bude elektřina v bioplynové stanici vyrobena. Tato cena je dle metodiky ERÚ stanovena tak, aby byla zajištěna ekonomická návratnost typického projektu nejdříve v patnáctém roce provozu. CZ Biom opakovaně upozorňoval na skutečnost, že pro motivaci zájemců o podnikání odvětví je potřeba nastavit vyšší ceny tak, aby se podařilo vytvořit stabilní odvětví s veškerým zázemím, které k tomu patří. Předlohou takového systému podpory může být Německo, kde byly zákonem ceny stanoveny dostatečně vysoko tak, že každoročně o stanovené procento klesají podle původního předpokladu rozvoje odvětví a působení úspor z rozsahu a dalších faktorů trhu. V případě biomasy a bioplynu však hrají podstatnou roli palivové náklady.

Tyto výzvy nebyly v plném rozsahu vyslyšeny a proto musíme zdůraznit, že pro skutečný rozvoj bioplynových stanic je toto navýšení výkupní ceny stále nedostatečné a nepodařilo se tak zcela eliminovat potřebu investičních dotací.

Současně je to také poprvé, kdy je výroba elektřiny z bioplynu kategorizována do dvou skupin, které lze zjednodušeně rozlišit na zemědělskou biomasu a ostatní biomasu. CZ Biom vyjadřuje naději, že toto zvýšení přesto umožní realizaci části připravovaných projektů.

Největší potenciál výroby elektřiny z bioplynu je v tzv. zemědělských bioplynových stanicích, které zpracovávají zejména pěstované energetické plodiny, s nimiž jsou spojené i vyšší provozní náklady. Na rozdíl od diskutované otázky potřeby půdy pro pěstování energetických plodin pro výrobu kapalných biopaliv, jsou v případě bioplynu nároky na plochu pro pěstování zejména kukuřice velmi malé.

CZ Biom musí bohužel vyjádřit zásadní nesouhlas s dalším problematickým bodem v rozhodnutí ERÚ v případě elektřiny z bioplynu. V bodě 1.6.1 rozhodnutí je stanovena podmínka, že vyšší výkupní cena 3,90 Kč/kWh může být uplatněna pouze v případě, že elektřina bude vyrobena nejen z tzv. zemědělské biomasy (neboli také určené biomasy), ale zároveň více než 50 % ze zpracovaných vstupů budou tvořit rostliny ze zemědělské činnosti. V praxi to znamená, že většinu zpracovávaných vstupů tedy vždy musí tvořit např. kukuřičná siláž nebo senáž z trvalých travních porostů, s jejichž pěstováním, zpracováním a skladováním jsou spojeny vysoké náklady. Stanovení tak vysokého limitu těchto provozně nákladných vstupů může odradit řadu investorů, protože při výkupní ceně 3,90 Kč/kWh bude jejich projekt ekonomicky nezajímavý. CZ Biom považuje stanovený limit za neopodstatněný a při jednáních s ERÚ navrhoval, aby zvýšená sazba 3,90 Kč/kWh platila pro zemědělskou biomasu obecně. Tím by bylo více podpořeno její efektivní zpracování v bioplynových stanicích a celý systém výkupních cen by byl jednodušší a transparentní.

Praktické dopady a vliv cenového rozhodnutí na rozvoj bioplynu a biomasy ukáže až vývoj v průběhu roku 2008. CZ Biom vyjadřuje naději, že nově nastavené cenové podmínky přispějí ke změně dosavadní stagnace výroby ekologické energie z biomasy a bioplynu a podpoří úsilí o splnění závazků ČR vůči EU i k vyšší soběstačnosti a nezávislosti ve výrobě elektřiny a tepla.

V reakci na tiskovou zprávu ERÚ o nákladech na podporu zelené elektřiny (ČTK, 27.11.2007) přidáváme dva grafy (s využitím údajů ERÚ), které jasně dokumentují fakt, že pravidelně rostoucí ceny elektřiny nikterak nesouvisí s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů. Výroba z OZE naopak stagnuje a jak je z grafu 1 vidět, absolutní výše příspěvku na OZE dokonce nadále klesá. Každý z nás si v ceně za spotřebovanou kWh elektřiny letos na výrobu elektřiny z OZE připlatil pouhé 2 haléře.

Obr. 1: Vývoj příspěvku na OZE a KVET (kombinovanou výrobu elektřiny a tepla) v hal./kWh
Obr. 2: Podíl jednotlivých složek ceny elektřiny pro zákazníky na úrovni NN pro rok 2008 v %

Tisková zpráva ze dne 29.11.2007

Tisk článku; bez obrázků

Poslat článek e-mailem

Související články:

Související články:

Víme, co se pod pojmem biopaliva ve skutečnosti skrývá? Mají biopaliva negativní vliv na rostoucí ceny potravin?
Bioplynové stanice: technologie celonárodního významu

Předchozí/následující díl(y):


Datum uveřejnění: 5.12.2007 Poslední změna: 19.8.2008 Počet shlédnutí: 3525
Články ze dne: 5.12.2007 Články v kategorii: Pěstování biomasy#Pěstování biomasy">Pěstování biomasy

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Cenové rozhodnutí energetického regulačního úřadu pro rok 2008 může podpořit rozvoj bioplynu a biomasy v ČR. Biom.cz [online]. 2007-12-05 [cit. 2021-09-26]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/index.shtml?x=2061989>. ISSN: 1801-2655.Agrární www portál EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Stránky věnované obnovitelným zdrojům energie Ekolist po drátě Waste - časopis zabývající se především problematikou odpadového hospodářství Portál Energetika Občanské sdružení EKODOMOV Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Informační odpadový server Lesnicko-dřevařský www server České centrum pro podporu inovací Konopářský svaz České republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologické bydlení - energie, domy, šetření, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se stará redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VÚRV a VÚZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps