autoři článků

Marek Řebíček

, Česká republika

Kloboucká Energo s.r.o.

Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy