LEGISLATIVA

124/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.

124

VYHLÁŠKA

ze dne 3. dubna 2006,

kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů,
na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb.:


§ 1

Zrušuje se vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.

 

Datum uveřejnění: 6. dubna 2006 Poslední změna: 11. dubna 2006 Počet shlédnutí: 3626