Odborné články

100% bioplynový pivovar vyvinutý firmou Carlsberg

Pivovar Carlsberg ve Falkenbergu, ve Švédsku, je nyní poháněn ze 100 % bioplynem a zelenou elektřinou. Tento krok snížil uhlíkové emise pivovaru z tepelné energie a elektřiny téměř na nulu.

Začátkem roku 2017 zahájila skupina Carlsberg Group nový program udržitelnosti – „Společně směrem k nule“ (Together Towards Zero). Jednou ze čtyř ambicí, které jsou v programu stanoveny, je dosažení nulové uhlíkové stopy odstraněním emisí ze všech pivovarů a dosažením 30% snížení uhlíkové stopy piva do roku 2030.

K dosažení těchto cílů budou pivovary Carlsberg Group využívat ze 100 % obnovitelnou elektřinu a odstraní uhlí jako zdroj energie do roku 2022.

Pivovar Carlsberg Sverige ve Falkenbergu již několik let využívá zelenou elektřinu, přičemž 26 % tepelné energie pochází z bioplynu vyrobeného z vlastních odpadních vod pivovaru. Zbylých 74 % pocházelo ze zemního plynu, ale v současné době ve spolupráci s dodavatelem energie Orsted byl nahrazen biometanem. Certifikáty zajišťují, že zemní plyn byl nahrazen adekvátním množstvím biometanu dodaným do plynárenský sítě.

„Již mnoho let pracujeme na vytvoření efektivnějšího pivovaru s co možná nejmenším dopadem na životní prostředí," řekl Ted Akiskalos, generální ředitel společnosti Carlsberg Sverige.

„Je to vidět, když se podíváme, jak jsme v průběhu let snížili naši spotřebu energie. Motivuje nás to, abychom učinili velký krok kupředu a používali pouze energetické zdroje, které jsou uhlíkově neutrální".

Bez-uhlíkový pivovar

Prostřednictvím vědecké iniciativy si skupina Carlsberg stanovila v sektoru průmyslu jeden z nejambicióznějších cílů, a to nepodílet se na zvyšování teploty o více než 1,5 °C ve srovnání s cílem ukotveným v pařížské dohodě, který požaduje udržení zvyšování teploty do 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Iniciativa Carbon Trust vyzdvihla firmu Carlsberg mezi tři nejvýznamnější společnosti, které si stanovily a schválily cíle s takovými ambicemi.

"Ve spolupráci se společností Carlsberg jsme prozkoumali řadu změn, které bude potřeba v příštích letech přijmout, abychom vytvořili pivovar s nulovou produkcí uhlíku," řekl Tom Delay, výkonný ředitel společnosti Carbon Trust.

„To bude zahrnovat přijetí inovativních energeticky účinných technologií … stejně jako získávání obnovitelných zdrojů energie, jako je bioplyn. Sledovat takto rychlý přechod k nule prvního pivovaru Carlsberg je velmi povzbudivé a měl by být vnímán jako ukázka toho, jak může průmysl přijmout nové technologie pro zmírnění změn klimatu.“

Článek byl publikován v Bioenergy Insight 30. listopadu 2017.

 

Překlad: Julie Jeřábková

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Klimaticky příznivé dálkové vytápění s biocharem
Milníky německé Energetické revoluce - Energiewende
Audi NGV nahradí fosilní plyn biometanem z Dánska
Podpora tepla v Nizozemsku
Podpora tepla ve Velké Británii
Zpracování a využití biomasy z údržby veřejné zeleně – inovace a trendy na veletrhu LIGNA a Elmia Wood

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 19.1.2018
Poslední změna: 4.12.2018
Počet shlédnutí: 10067

Citace tohoto článku:
BIOENERGY INSIGHT, , JEŘÁBKOVÁ, Julie: 100% bioplynový pivovar vyvinutý firmou Carlsberg. Biom.cz [online]. 2018-01-19 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-spalovani-biomasy/odborne-clanky/100-bioplynovy-pivovar-vyvinuty-firmou-carlsberg>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto