Odborné články

Projekt Dešná u Dačic

Nejedno město či obec se rozhodly zrekonstruovat rozvody centralizovaného zásobování teplem (CZT). Ať už se jednalo o výměnu potrubních rozvodů pro ústřední vytápění, rozvody teplé vody a cirkulace, nebo jiné potrubní rozvody, kterým končila životnost. Původní tepelné rozvody bývají poruchové a trpí velkými úniky tepla a vody ze systému. V České republice je možné požádat o dotace na rekonstrukci a obnovu tepelných sítí. Cílem rekonstrukce je minimalizovat úniky tepla do zeminy a okolí, snížit potřebnou energii na výrobu tepla a také snížit emise z jeho výroby. Při dosažení těchto cílů je hlavním benefitem finanční úspora, která se projeví v dalších letech provozu takto zrekonstruované tepelné sítě.

Obec Dešná u Dačic, která se rozhodla využít dotačního programu na obnovu tepelných sítí, je obec ležící v Jihočeském kraji. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytlo dotaci v rámci IV. výzvy Úspory energie v SCZT pro projekt: „Rekonstrukce rozvodů tepla a výměníkových stanic v obci Dešná“. Obsahem této dotace bylo podpořit účinné nakládání s energiemi, rozvoj energetických infrastruktur a obnovitelných zdrojů energie a podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energiemi a druhotnými surovinami.

Celý proces od žádosti až po rozhodnutí o dotaci trval méně než 12 měsíců. 

Obrázok, na ktorom je príroda, sviežeAutomaticky generovaný popis
Obr. 1 Obec Dešná u Dačic v České republice (zdroj: NRG flex s.r.o.)

Již před rokem 2000 se v Rakousku budovaly první projekty, které měly centrální biomasové zdroje tepla. Obec Desná u Dačic, která čítá přibližně 80 rodinných domů spolu s dalšími obecními objekty, byla původně také zásobována teplem z přilehlé centrální kotelny na biomasu. Po 20 letech provozu však již byly v kritickém stavu nejen tepelné rozvody, ale i samotné kotle. V topné sezóně vznikaly velké úniky topné vody, které nebylo možné přesně lokalizovat. Obyvatelům již tato síť nedokázala zabezpečit dostatečný přísun tepla na vytápění jejich domovů. 

Obec se rozhodla zachovat tento ekologický způsob výroby tepla a pustila se do modernizace centrální kotelny. Cílem obce bylo zabezpečit bezporuchový provoz tepelné sítě pomocí nového zdroje tepla na biomasu a také díky předizolovanému potrubí.

Tým společnosti NRG flex prošel celou obec, aby ve spolupráci s projektantem zakreslili připojení objektů a vyznačili ty, které chtěly být připojeny na centrální zdroj tepla, tedy na biomasovou kotelnu.

Na konci topné sezóny, v dubnu 2022, začaly výkopové a přípravné práce. Na Velikonoce se odstavily staré kotle a začala jejich demontáž. Následně se vystěhovala celá budova kotelny. Současně bylo nutné provést výrazné stavební zásahy včetně prohloubení podlahy o tři metry. Začátkem léta se již instaloval nový kotel na biomasu (obrázek 2). Nový biomasový kotel VESKO-B od firmy TTS eko s.r.o. s elektrofiltrem na čištění spalin je provozovaný v teplotách do 100 °C a má výkon až 1,5 MW. 

Obr. 2 Kotelna na biomasu a instalace nového kotle VESKO-B od firmy TTS eko s.r.o. s výkonem 1,5 MW  (zdroj: NRG flex s.r.o.)

Postupně se po větvích začalo měnit staré ocelové potrubí za nové plastové předizolované potrubí NRG FibreFlex Pro. Dodávka nového předizolovaného potrubí se skládala z plastového potrubí v kvalitním provedení NRG FibreFlex Pro s trubkou s kyslíkovou bariérou a opletením z aramidového vlákna, která přenáší médium o teplotě až do 115 °C při tlaku až 10 bar.

Obrázok, na ktorom je vnútri, stena, strop, kuchynské spotrebičeAutomaticky generovaný popis
Obr. 3 Výměníková stanice tepla PewoCompact ECO I-U1-P (zdroj: NRG flex s.r.o.)

V rámci projektu se připojilo více než 70 rodinných domů a obecní objekty. Celkově se vyměnilo kolem 3 900 metrů potrubí. Z centrální kotelny se začalo dimenzí d160 a postupně se potrubí redukovalo. Pro zvýšení tepelných úspor se v maximální míře využilo potrubí ve variantě double (dvoutrubkové potrubí), a to v dimenzích od 2xd32 až po 2xd90.

Provedení plastového dvoutrubkového potrubí má výrazně nižší tepelné ztráty do okolí, než ocelové předizolované potrubí. Další velmi významnou výhodou jsou menší šířky výkopů potřebné pro uložení double potrubí ve srovnání se single variantou.

Obrázok, na ktorom je skrutkaAutomaticky generovaný popis
Obr. 4 Plastové předizolované potrubí NRG flex v jednotrubkovém a dvoutrubkovém provedení (zdroj: NRG flex s.r.o.)

Plastové předizolované potrubí je velmi flexibilní. Velké náviny je možné propojovat s minimem spojů na trase. Potrubí je možné i vtahovat, ať už do krycích potrubí např. v protlacích pod silnicí, tak i do existujících betonových kanálů, tedy bez nutnosti otevírání celé trasy.

Obr. 5 Plastové předizolované potrubí NRG flex navinuté na kotoučích (zdroj: NRG flex s.r.o.)

Tento projekt byl uveden do provozu na podzim roku 2022, v plánovaném termínu.

Věříme že kompletní rekonstrukce zdroje tepla – nový biomasový kotel na štěpku, předizolovaná potrubí a výměníkové stanice, přinese požadované úspory a bezproblémový chod po mnoho let.   

Je třeba ocenit, že již před více než 20 lety se představitelé obce rozhodli pro takto udržitelné, ekologické řešení vytápění. Zkušenosti během této doby mluví za sebe a mohou být inspirací i pro další.

Článek byl publikován v časopisu Biom 3/2022 Pevná biomasa a její potenciál v energetické krizi.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Příklady dobré praxe v oblasti vytápění pevnou biomasou
Rychle rostoucí dřeviny a jejich pěstování pro energetické využití v současné době
Technologie na spalování pevné biomasy a jejich nabídka v ČR
Najdou rychle rostoucí dřeviny své uplatnění v agrolesnických systémech v době energetické krize?
Projekt Bio2x biorafinerie Triticum: Bioprodukty ze slámy
Topolové plantáže v symbióze s divokými orchidejemi
Primární dřevní biomasa a její role v EU
Stanovení ceny pěstované biomasy v závislosti na ekonomických příjmech z pěstování konvenčních plodin
Lesní biomasa z pohledu dodavatele paliv pro teplárny a elektrárny na dřevní štěpku

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 25.3.2023
Poslední změna: 24.7.2023
Počet shlédnutí: 4252

Citace tohoto článku:
ŠTEFANEC, Robert: Projekt Dešná u Dačic. Biom.cz [online]. 2023-03-25 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-rychle-rostouci-dreviny/odborne-clanky/projekt-desna-u-dacic>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto