Odborné články

Konopí - stará kulturní rostlina v Evropě a ČR

Stará kulturní rostlina se vrací na pole Evropy a do průmyslových podniků. Původem ze střední Asie byla v Evropě pěstována už několik století před naším letopočtem.

Druhy konopí:

 • Konopí seté - Cannabis sativa (méně než 0,3% THC)
 • Konopí indické - Cannabis indica (hašiš a marihuana)
 • Konopí plané - Cannabis ruderalis (bez významu)

Charakteristika:

 • Jednoletá, původně dvoudomá rostlina, nyní vyšlechtěná na jednodomou (tato varianta zatím nepřevládá). Samčí rostliny po odkvětu odumírají - tím vznikají určité problémy při sklizni.
 • Pěstuje se všude v mírném pásmu s výjimkou půd trvale zamokřených nebo trvale přesušených.
 • Vegetační doba při pěstování na vlákno 90 - 120 dnů při řádcích 10 - 20 cm a potřebě osiva 35 - 100 kg/ha.
 • Vegetační doba při pěstování na semeno 120 - 150 dnů při řádcích kolem 60 cm a spotřebě osiva 33 - 100 kg/ha.
 • Výnos stonku - průměr v Evropě kolem 7 tun/ha, výjimečně 16 t/ha.
 • Výnos semene - 0,4 až 1,2 t/ha.
 • Nároky na živiny: N = 60 až 100 kg/ha, srážky: opt. 700 mm/rok, PM = 8% až 120 kg/ha, K = 8% až 160 kg/ha. Může se pěstovat po všech plodinách i po sobě.
 • Setí : koncem dubna, začátkem května, mrazuvzdornost do - 4°C.
 • Výška rostlin 2 - 3 m, tloušťka dole 2 cm, podíl vláken 16 - 25%.

KONOPÍ, vývoj pěstování v Evropě

Mezi světovými válkami bylo konopí pěstováno na cca 150 000 hektarech, za válek ještě více. Z toho země EU asi 1/3. V osmdesátých letech po zákazech jen asi 7 000 ha, ve Francii a Španělsku - v Záp. Německu jen 7 ha! Pěstování postupně povoleno. Po roce 1996 - v ČR 1999, jen u odrůd s obsahem THC do 0,3% s povinností evidence a smlouvy o odběru a způsobu zpracování.

Vývoj rozsahu pěstování konopí v Evropě

Země rok výměra (ha) poznámka
Německo 1938 15 848
Německo 1982 7
Německo 1996 1 422
Německo 1997 2 869
Německo 1998 3 575
Francie 1971 4 350
Francie 1977 10 595
Francie 1988 2 750
Francie 1997 10 980
Španělsko 1997 4 282
Holandsko 1997 1 329
Británie 1997 2 293
EU celkem 1982 7 000
EU celkem 1996 13 720
EU celkem 1997 22 930
EU celkem 1998 41 000
EU celkem 1999 45 000 odhad
Rakousko 1998 600
Česká rep. 1998 8
Česká rep. 1999 8 odhad

Pěstování konopí ve světě - hlavní producenti

Země

rok

výměra (ha)

pozn.

Státy bývalého SSSR

po II. světové válce

500 000

odhad 2)

Indie

po II. světové válce

300 000

odhad

Čína

po II. světové válce

200 000

odhad

bývalá Jugoslávie

po II. světové válce

44 000

1)

Rumunsko

po II. světové válce

31 000

1)

Maďarsko

po II. světové válce

20 000

1)

Itálie

po II. světové válce

13 000

1)

Turecko

po II. světové válce

14 000

1)

Bulharsko

po II. světové válce

12 000

1)

Španělsko

po II. světové válce

7 000

1)

býv. Československo

po II. světové válce

12 000

1)

Pozn.: 1) Zemědělský slovník naučný
2) Nyní Rusko snad méně než 10 000 ha

Možný rozsah pěstování konopí v České republice

Podle rozvoje jednotlivých zpracovatelských odvětví jako:

 • Průmysl textilní (včetně geotextilií, lan, plachet) zvukových a tepelných izolací
 • Průmysl papírenský (bankovky, filtry, cigarety)
 • Průmysl stavebních hmot (příčky)
 • Průmysl paliv (pelety)
 • Průmysl automobilový (výplně a potahy)
 • Průmysl olejářský (potraviny, laky, kosmetika)
 • Stelivo pro domácí zvířata

Je možno očekávat rozsah pěstování do 10 let asi 10 000 ha, do 20 let asi 20 000 ha.

(Ústní sdělení: Ing. Bednář, ředitel VÚ lýkových vláken, Šumperk)

Povolené odrůdy

(v Evropě 44 odrůd pod 0,3 THC)

 • Česká republika - Rastislavické (od r. 1958), Uniko B (od r. 1980)
 • Polsko - Bialobrzeskie (od r. 1968), Beniko (od r. 1978) - i v ČR
 • Maďarsko - Kompolti (pozdní)
 • Německo - Fasamo
 • EU - Carmagola, CS, Delta 405, Delta Lolsa, Epsilon 68, Fedora 19, Fedrina 74, Felina 34, Ferimon, Fibranova, Fibrimon 24, Fiobrimon 56, Futura, Santhica 23 a další
 • Rusko - US-1, US-6, US-9, Glukhovskaja- 1, 10, Uzhnaja, Cherkasskaja, Dneprovskaja 4, Krasnodarskaja, Krasnodarskaja 35.

Pramen: Moudrý, Strašil: Energetické plodiny ... HK 1998,
Burzcyk: Powrot do Konopí ..., Poznaň, 1999

Semeno konopí dodá: Agritec, s.r.o., Šumperk

Technologie sklizně konopí

Sklizeň zrna:

 • 3 - 4 týdny po odkvětu - září, říjen.
 • Sklizňová mlátička, vysoký řez až 2 m, sláma se poseče dodatečně.
 • Sklizeň stébel na vlákno: v květu - podle rannosti odrůdy červenec až září.

Technologie:

 1. sečení strojní, ostatní operace ruční (Rumunsko),
 2. sečení samovazem, stavění kapliček ruční, vkládání snopků do lisu ručně, (Rusko, Maďarsko),
 3. sečení kondicionerem, mačkání a polámání stébel, močení na poli, dosušení na řádku, lisování (Francie),
 4. stejná varianta jako 3., ale močení nahrazeno speciální technologií v továrně (Francie),
 5. Sečení sestavou dvou žacích lišt nad a za sebou, obracení jednokotoučovým obracečem, lisování (Neměcko),
 6. sečení upravenou silážní řezačkou na délku 60 cm, obracení - nadzvednutí 3 řádků, lisování (Holandsko, Německo).

Ověřovaná nová technologie:

Sklizeň dlouhé řezanky v zavadlém stavu (33 - 40% vody), silážování ve žlabu, umělé dosušení a zpracování v tírně. Výhoda: nezávislost na počasí u pozdních odrůd.

Holandská technologie "Řezačka"

 • secí stroj, záběr 15 m,
 • sklízecí řezačka, záběr 3 m, délka řezu 0,5 - 0,6 m, propad řezanky na 15 - 20 cm vysoké strniště,
 • obraceč - načechrávač řádku, 3 řádky najednou,
 • sběrací lis na obří balíky,
 • zpracování na celulózu v továrně Hemp - flax, Nagele,
 • efektivní výměra pro technologii, 1000 až 1600 ha,
 • největší nákladovou položkou je osivo a hnojivo.

Německá technologie - "2 žací lišty"

2 x vodorovná žací lišta firmy Ziegler, typ BM 1205 (dolní normální, horní zesílený rám, přesazení dozadu 0,2 m) energ. zdroj Zetor 4211 (33 KW), pracovní rychlost 10 km/h, výkonnost 0,5 ha/hod., skut. pracovní záběr 2,4 m. ·

Dotace na pěstování konopí v Německu:

 • 1998 ..... 1.400 DM/ha,
 • 1999 ..... 1.292 DM/ha,

nebo běžné (nižší ) dotace na ladem ležící půdu.

V České republice se na rok 2000 očekávají dotace 6000 Kč/ha.

Zpracovny konopí

V České republice není tírna konopí - vlákno se dováží, potřebná investice 11 milionů Kč.

Spolková republika Německo

Nová tírna firmy "Badische Naturfaseraufbereitung" v městě Malsch (1996). V roce 1997 zpracovala konopí ze 460 ha. Kapacita je 1000 až 1500 ha - 8 - 12 000 tun ročně.

Nová tírna firmy "HVG Hanf Produkt Nord-west GmbH" v Huntlosen v Dolním Sasku, v provozu od roku 1998.

Tírny připravované:

 • MBR Agrarservis, Taunus Westerwald GmbH
 • VER-NA-RO, Altmark, Sachsen Altmark
 • Niederpölnituz - Türingen
 • Erzgebirgischen Flachs GmbH, Voigstdorf
 • Limbach, Oberfrohna
 • Hanf, e.V. - Zittau
 • Treu-hanf-investition, GmbH, Berlin

Další zpracovatelské podniky

Zehdenick

netkané textilie

Kschiwan Bau

tapety

Spremberger Tuche

konopné tkaniny

Agrargenossenschaft Rheinsberg

konopné desky

Joki - Haustechnik, Wittemberg

stavební dílce

Langheim Textil, Börnicke

látky na oděvy

Eugen Jetter, Ortband

celulóza

Hanf, e.V., Trebsen

stavební dílce

O. Hech, Hordheim Westfalen

zvukové a tepelné izolace

a další firmy  

Instituce v České republice zainteresované na pěstování konopí

 • AGRITEC, s.r.o., Šumperk, tel. 0549/382 130; Ing. S. Šmirous, CSc.
 • VÚ bavlnářský, Ústí nad Orlicí, tel. 0465 552360; Ing. V. Ohlídal, CSc.
 • VÚLV, Šumperk, tel. 0549 214551; Ing. M. Bednář, řed.
 • Min. prům. a obchodu Praha, tel. 02 2485 2398; Ing. B. Čirlič, CSc.
 • Min. zemědělství, Praha, 02 2181 2292; Ing. M. Tošovská
 • VÚRV Praha Ruzyně, t. 02 330 22 270; Ing. Z. Strašil, CSc.
 • VÚZT, 02 330 22 221, 275; Ing. M. Luňáček, Ing. V. Sladký, CSc.
 • DIAMOND a Marthy, 1. konopná v.o.s. Dobřany; V. Tušek, M. Hájek tel. 019 973852; ZD Třemošná K. Zeman
 • H. Lampert, V.O. Družstvo Neznašov, tl. 0334 744 118; H. Lampert
 • Sachsenleinene, Ebersbacherstr. 1. 08396 Waldemburg; D.Ing.T. Brücker tel. 0049 3763 5 27 92; D.Ing. J. Paulitz
 • HD Unhošť 273 51, tel. 0312-698 585; Václav Novotný

K O N O P Í

PRO:

 1. Nejvýnosnější plodina na vlákno, celulózu, mírného pásma, výnos 6 až 15 tun sušiny, dvojnásobný výnos než len.
 2. Odolné proti plevelům a nemocem. Potřebuje dobrou půdu, 600 - 700 mm celoročních srážek, až 150 kg/ha dusíku.
 3. Komplexní využití rostliny: vlákna, semena, pazdeří.
 4. Oddělení vláken od pazdeří snazší než u lnu.
 5. Tuna konopí se ve SRN platí 115 DM.

PROTI:

 1. Výměry konopí přes 1 ar je nutno hlásit.
 2. Povoleny jen odrůdy s nižším obsahem THC než 0,3%.
 3. Dotované plochy se smějí sklízet až při nejméně 50% zralosti semen (SRN) - tím komplikace s časem a výnosem.
 4. Rosení na poli zabraňuje další práci.
 5. K pěstování a zejména ke sklizni a zpracování je zapotřebí speciální stroje a technologie. Optimální výměra pro soustavu strojů je 1000 - 1600 ha.
 6. Konopí má zatím velmi drahé semeno - v severnějších oblastech do semene nestačí dozrát. (V SRN stojí semeno při pěstování na vlákno - hustý výsev - 500 DM/ha.
Obrázek 2
Konopí Třemošná 1998, délka do 3m Obrázek 3
Řezačka Kemper v úpravě na konopí

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Konopí seté
Konopí seté je dáma
Co mi dala činnost v CZ Biom
Konopí seté - jak dál?
Zkušenosti s pěstováním biomasy
Konopí jako alternativa pro zemědělství i průmysl České republiky
Návrh na zefektivnění sklizně konopí setého (2)
Konopí seté (Canabis sativa L.)
Konopí seté nejen alternativní energetická plodina
Topinambur hlíznatý (Helianthus tuberosus L.)
Využití technického konopí pro energetické účely
Návrh na zefektivnění sklizně konopí setého
Chrastice rákosovitá - nový alternativní zdroj pro průmyslové a energetické využití
Nepotravinářské netradiční plodiny
Zpráva ze semináře „Pěstování a využití konopí setého v České republice – rok 2006“

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 30.1.2002
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 23852

Citace tohoto článku:
SLADKÝ, Václav: Konopí - stará kulturní rostlina v Evropě a ČR. Biom.cz [online]. 2002-01-30 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/konopi-stara-kulturni-rostlina-v-evrope-a-cr>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
02 Sep 2014 02:41 Marek ediv
- konopný beton
30 Sep 2014 00:45 Marek ediv
- stavby z konopného betonu
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto