Odborné články

Vývojové a testovací laboratoře firmy Farmet a.s.

Společnost Farmet a.s. byla založena v roce 1992 z velkého nadšení a zájmu zakládajících společníků o vývoj a výrobu českých strojů pro zemědělství a potravinářství.

Obr.: Společnost Farmet a.s.
Z původně malé dílny se postupně stala moderní společností s více než 200 pracovníky a tržbami přes 500 mil. Kč ročně, jejímž základním posláním je objevovat ty nejmodernější technologie a nabízet je svým zákazníkům. Poctivý a zodpovědný přístup k podnikání a dlouhodobá vize společnosti Farmet a.s. byly oceněny získáním titulu FIRMA ROKU 2009 v ČR a řadou dalších ocenění.

Společnost Farmet a.s. tvoří dvě samostatné divize, které rozvíjejí dva základní obory:

  • zemědělské stroje na zpracování půdy a setí
  • zařízení a komplexní technologie pro lisování rostlinných olejů. Jedná se o stroje a zařízení české výroby a vlastní konstrukce, které úspěšně exportujeme do celé Evropy pod značkou Farmet. Export činí více než 2/3 produkce. Nevyvážíme jen stroje (železo), ale dodáváme technologie komplexně od projektu po systém řízení, zaškolování a předávání know-how našim zákazníkům.
Obr. : Farmet a.s. je významným dodavatelem celých technologií pro lisování rostlinných olejů

Divize technologických dodávek se zabývá komplexním řešením technologií pro získávání rostlinných olejů ze semen řepky olejné, slunečnice, sóji, lnu a mnoha dalších. Farmet a.s. je významným dodavatelem celých technologií pro lisování rostlinných olejů ve střední a východní Evropě. Základem těchto dodávek jsou šnekové oddělující lisy vlastního vývoje a konstrukce. Součástí dlouhodobé vize společnosti Farmet a.s. je zařazení mezi nejlepší dodavatele šnekových lisů olejnin pro technologické celky.

Odvětví, kde tato divize působí, je charakterizováno jako odvětví s vysokou technologickou náročností (high-tech sektor) a charakter činnosti vyžaduje existenci kontinuálního inovačního procesu ve firmě. Díky dlouhodobé vizi a kvalitně zpracovaným projektům jsme získali značnou podporu z evropských strukturálních fondů, a proto jsme i v době krize mohli realizovat prozatím největší investiční záměr v historii společnosti – Výzkumné a vývojové centrum, školicí středisko a výrobní halu včetně nových výrobních technologií s celkovým rozpočtem 120 mil. Kč, které se postupně realizují.

Součástí tohoto výzkumného centra, které vytváří zázemí pro 25 výzkumných a vývojových pracovníků, je zejména projekt OPPI Potenciál č. 4.2 PT 02/091 Vybudování vývojové a testovací laboratoře pro návrh a optimalizaci lisovacích ústrojí šnekových lisů.

Realizace byla rozdělena do dvou etap. Součástí první bylo vybudování lineární a materiálové laboratoře a byla ukončena v závěru minulého roku. Ta je vybavena vedle běžných přístrojů pro analýzu olejnatých semen a výlisků také specielními přístroji pro zkoumání vlastností olejnatých semen za vysokého tlaku a proměnných teplot, tak jak k tomu dochází ve šnekovém lisu. Některá zařízení na měření fyzikálních vlastností lisovaných semen jsou natolik specifická, že nejsou na trhu nabízena a museli jsme si je sami vyvinout.

Ve druhé etapě byla zrealizována měřicí a testovací laboratoř. Je to vlastně poloprovozní zkušebna, kde bude možno odzkoušet různé technologické varianty lisování a předúpravy semen. Slouží k praktickému ověřování navržených řešení před jejich uvedením do standardní nabídky a testování různých provozních stavů zejména velkých šnekových lisů. Všechny výzkumné a vývojové projekty jsou vytvořeny ve spolupráci se špičkovými vědeckými pracovišti v ČR v daném oboru. Jedná se především o Výzkumné centrum Nové technologie Západočeské univerzity v Plzni pro teoretické práce a matematické modelování dějů ve šnekovém lise. Vývoj a optimalizace jsou zaměřeny na návrh a experimentální ověřování geometrie šnekových lisovacích ústrojí s opakovaným stlačením a relaxací s cílem optimalizace výtěžnosti oleje a minimalizace energetické náročnosti a řešení životnosti lisovacích orgánů výběrem vhodných materiálů povrchových vrstev včetně jejich tepelného zpracování.

K předávání získaných poznatků a řešení našim technikům, dělníkům, obchodníkům a zástupcům v zahraničí slouží školicí středisko se dvěma učebnami a zázemím pro praktické předvádění strojů a zařízení, které je umístěno přímo ve společném objektu.

Hlavní přínosy projektu

  • výrazné posílení výzkumné a inovační základny firmy, která umožní inovovat vlastní výrobky a technologie poskytované firmou či přicházet se zcela novými technologiemi a provádět vývoj pro externí zákazníky na vysoké high-tech úrovni
  • udržení vedoucího postavení firmy v ČR a ve Východní Evropě a dosáhnout úrovně plně srovnatelné se světovou špičkou v daném oboru
  • uspokojení potřeb zákazníků na nejvyšší kvalitativní úrovni
  • rozšíření stávajícího portfolia lisovaných materiálů za účelem rozšíření obchodních aktivit do afrických a asijských zemí
  • rozšíření a prohloubení již probíhající spolupráce s vysokými školami a odbornými institucemi s cílem praktických aplikací sledování, optimalizace a vyhodnocování procesů lisování

Výzkumné a vývojové centrum naší společnosti a programy jeho činnosti zaměřené na průmyslový výzkum, vývoj a inovace jsou zárukou špičkových parametrů našich zařízení v budoucnu a umožní nám konkurovat i těm nejlepším na světě, ale i konkurovat kvalitou a parametry levným dovozům z Asie.

Poctivost a cílevědomost naší práce spolu s využitím možností evropské integrace (nejen dotace, ale i volný trh) nám dávají obrovské možnosti do budoucna.

 
Obr.: Logo
 

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Intenzifikace přeměny lignocelulózového komplexu do podoby substrátu pro anaerobní digesci
Energetická bilance a životní cykly biogenních pohonných hmot – 2
Kapalná biopaliva – cíle a perspektivy
Energie dvojnásobně zelená

Zobrazit ostatní články v kategorii Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 29.8.2011
Poslední změna: 21.8.2011
Počet shlédnutí: 6384

Citace tohoto článku:
, Farmet a.s.: Vývojové a testovací laboratoře firmy Farmet a.s.. Biom.cz [online]. 2011-08-29 [cit. 2024-07-25]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/vyvojove-a-testovaci-laboratore-firmy-farmet-as>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto