Odborné články

Step TRUTNOV ušetří občanům Bechyně

Někteří občané Bechyně se mohou těšit na příští zimu. Cena tepla z centrální výtopny klesne o 20 % z 572 na 472 korun za GJ včetně DPH. Za touto pozitivní zprávou je rekonstrukce kotelny s přechodem od plynu na topení celými balíky slámy. Vysoce účinný kotel pro Bechyni v těchto dnech vyrábí akciová společnost Step TRUTNOV a.s., která má dlouholeté zkušenosti s výrobou kotlů na alternativní paliva z biomasy.

Obr. 1: Balíky slámy

„Kotle společnosti Step TRUTNOV a.s. jsou určeny pro spalování celých balíků slámy u vybraných typů bez nutnosti jejich předchozího rozdružení nebo dělení. Vyrábějí se v několika výkonových řadách, malé od 70 do 110 kW nebo velké průmyslové kotle pro dodávky centrálního tepla s výkony od 100kW až po 5MW,“ uvedl předseda představenstva společnosti, Libor Pavlíček.

Do Bechyně firma dodává kotel o výkonu 3,5 MW, který bude vytápět přibližně tisíc bytů, dvě základní školy, dům s pečovatelskou službou a střední keramickou školu. „Rekonstrukce kotelny přijde na 50 miliónů korun. Pro firmu Step TRUTNOVa.s. jsme se rozhodli na základě klasického výběrového řízení. Jejich kotle se už osvědčily v jiných městech, šetří životní prostředí a náklady na vytápění jsou ze všech dostupných paliv nejnižší,“ uvedl František Vlaha, generální ředitel brněnské společnosti ERDING, a.s., která kotelnu v Bechyni provozuje.

„V kotlích ze sortimentu společnosti Step TRUTNOV a.s. lze spalovat kromě obilné také řepkovou slámu, konopí, energetický šťovík, seno i některá další biopaliva. Zkoušky i dosavadní provoz prokázaly, že kotle dosahují předepsaných hodnot emisí. Zařízení jsou prakticky bezobslužná (tzn. s pochůzkovou obsluhou), navíc řešení využívá vlastní patentovou ochranu a to zaručuje dokonalé spalování s maximální účinností. Ve spalovací komoře zbude po spálení balíku biomasy jen nepatrné množství popela, který z kotle vynáší dopravník ven,“ doplňuje Pavlíček.

Obr. 2: Kotel na spalování velkých balíků slámy v Kněžicích

Společnost Step TRUTNOV a.s. se úspěšně zapojila do několika programů EU, například z Programu inovace získala v desítkách miliónů korun na zakoupení nových technologií a nových hal, dále na výstavbu vlastní kotelny na spalování celých balíků biomasy, tím společnost ušetří roční náklady na vytápění oproti původnímu plynu 5,5 krát. Společnost je zapojena i v dalších programech EU.

Firma kromě kotlů na biomasu vyrábí tlakové nádoby, nádrže, výměníky, zásobníky a mnoho dalších výrobků pro energetický a chemický průmysl. Nevyhýbá se ani atypickým výrobkům podle požadavků zákazníků. Přes 38 % produkce exportuje, především do států EU, ale i do Ruska a na Ukrajinu.

Step TRUTNOV a.s. je ryze česká firma, která v současné době zaměstnává trvalých 50 zaměstnanců, a další pak jako externí spolupracující. Loňský obrat se pohyboval na úrovni 100 milionů korun. „Pro letošní rok počítáme prakticky se stoprocentním růstem obratu,“dodal Pavlíček.

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Sláma jako palivo - technické předpoklady a ekonomika
Zdroje energie v zemědělství
Využití univerzálního kotle na spalování celých balíků sena

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 23.6.2010
Poslední změna: 22.6.2010
Počet shlédnutí: 6096

Citace tohoto článku:
TRUTNOV, Step: Step TRUTNOV ušetří občanům Bechyně. Biom.cz [online]. 2010-06-23 [cit. 2024-04-25]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/step-trutnov-usetri-obcanum-bechyne>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto