Odborné články

Nové učební pomůcky pro školy

Informace o novém souboru učebních materiálů o obnovitelných zdrojích energie:

"ENERGIE BUDOUCNOSTI" - audiovizuální pořad, cca 40 minut (rozdílné varianty - pro ZŠ A SOŠ, Gymnázia respektují věk a znalosti žáků ZŠ a studentů SOŠ, Gymnázií moderuje Pavel Soukup)

"ENERGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ" - soubor tematických karet pro každého žáka (barevné oboustranné formát A4, tištěné na kvalitním silnějším papíru - počet karet pro žáka SOŠ a Gymnázií 10 ks, pro žáka ZŠ 5 ks). Na školu posíláme soubor 20 karet - předpoklad 20 žáků ve třídě.

Poprvé profesionálně a komplexně zpracovaný soubor učebních pomůcek na téma obnovitelné zdroje energie ve vztahu k životnímu prostředí. Využity jsou aktuální podklady a náměty ze zahraničí, zpracováno autory TV seriálu "Energie pro 21. století", nedávno odvysílaného na okruhu ČT2 a předními odborníky na obnovitelné zdroje energie. Poskytuje důležité informace o skleníkovém efektu, klimatických změnách a vyčerpávání energie z fosilních paliv. Příprava i výroba souboru učebních pomůcek byla konzultována s odbornými pedagogickými pracovníky.

Každá z tematických karet je věnována jednomu z obnovitelných zdrojů energie, energie slunce, větru, vody, energie získávaná z biomasy. Na konci závěrečné otázky pro ověření získaných znalostí. Audiovizuální pořad a tematické karty se informačně i obrazově navzájem překrývají a doplňují a poskytují příležitost pro moderní postupy výuky. Materiály byly schváleny Ministerstvem školství a Ministerstvem životního prostředí. Obrazové ukázky tematických karet a přebalů k VHS kazetám můžete najít na internetových stránkách projektu OPET Czech Republic. Spolu s obrazovým náhledem jsou k dispozici i stručné informace o těchto materiálech.

Cena jednoho souboru pro ZŠ nebo SOŠ (20 sad tématických karet a jedna kazeta VHS) je 490,- Kč ( včetně DPH ) a představuje jen velmi malý podíl nákladů na tisk karet a kopírování audiovizuálního pořadu. Faktury zasílá CZ BIOM. Poštovné hradí a distribuci zajišťuje Technologické centrum AV ČR - projekt OPET Czech Republic.

Samostatně možné dokoupit i 20 sad tematických karet za cenu 320,- Kč ( včetně DPH a poštovného ).

Objednávky je možné zaslat písemně na adresu CZ BIOM, Drnovská 507, 161 00 Praha 6, e-mail: czbiom@vurv.cz, případně na fax: 02-30 10 380 nebo e-mail: ekokutil@vol.cz, vpetrikova@volny.cz ve formě vyplněné objednávky. Ihned po úhradě zaslané faktury Vám poštou celý soubor zašle naše partnerská organizace, Technologické centrum AV ČR. (Výjimečně bude možné zaslat materiály i na dobírku za cenu 540,- Kč - včetně podílu na poštovní poplatky.)

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Informační kampaň pro veřejnost a školy
Z historie a činnosti mezinárodní sekce
Anotace knihy "Vytápění netradičními zdroji tepla"
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu
Propagace biomasy pro energii
Sborník ze semináře Biomasa - obnovitelný zdroj energie (úvod)

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 23.11.2001
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 10700

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Nové učební pomůcky pro školy. Biom.cz [online]. 2001-11-23 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/nove-ucebni-pomucky-pro-skoly>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto