Odborné články

Zpráva ze setkání výboru AEBIOMu – Evropské asociace pro biomasu

Setkání se konalo 4. března 2005 v Bruselu. Po krátkém úvodu se ujal slova pan Jossart (manager bruselské kanceláře AEBIOMu) a informoval účastníky o probíhajících aktivitách sekretariátu AEBIOMu v Bruselu:

  • Zahájeno jednání s BASF - společností vyrábějící hnojiva, pesticidy a podobně, která se zajímá o budoucí trendy rozvoje cíleně pěstované biomasy, aby mohla pružně reagovat na potřeby tohoto nově vznikajícího sektoru a dodat na trh žádoucí výrobky.
  • Zaznamenána silná lobby pro omezení volného obchodu s bioethanolem v rámci členských států – možné zavedení kvót a cla.
  • Nedostatečná kapacita ze strany AEBIOMu na podporu biomasy v Bruselu. Ačkoli má biomasa 70 % potenciálu OZE v EU, zastupuje ji v Bruselu pouze jeden člověk (Jossart), zatímco např. Asociace pro větrnou energii má 11 zaměstnanců apod.

Připravované akce:

Časopis Biomass News 13:

Chystá se vydání nového čísla časopisu Biomass News, do 1.4. je možno zasílat články k uveřejnění (bližší informace na info@biom.cz).

Evropské dny energie

V týdnu od 25.9 do 2.10.2005 se chystají evropské dny biomasy, jejich činnost koordinuje C.A.R.M.E.N. Bavorská asociace pro biomasu, členové AEBIOMU mohou dostat prostředky na vytištění velmi stručného informačního letáčku, dále propagační dárky, jako jsou balónky s logem akce, sirky (výborná hračka pro děti :-). Očekává se, že členské organizace AEBIOMu uspořádájí v tomto týdnu exkurze do zařízení využívajících biomasu pro širokou i odbornou veřejnost. CZ Biom se do akce zapojí, hledáme další zájemce o pořádání této akce v ĆR.

Připrava brožury o teple z obnovitelných zdrojů

AEBIOM se podílí na přípravě brožury o využití tepla z OZE (nejen z biomasy), Hlavním důvodem pro tvorbu této brožury je fakt, že se již hodně hovoří o elektrické energii z obnovitelných zdrojů, ale téměř vůbec se nevede diskuze o využítí tepla z OZE, ačkoli má daleko větší potenciál využití, především z biomasy. Účelem vydání této publikace je tedy vyvolat diskuzi k podpoře využívání tepla z OZE. Odborný text a grafika brožury je již skoro hotová, ale nejsou finance na její vytištění. AEBIOM hledá vhodné sponzory, kteří by se na vydání brožury finančně podíleli, odměnou jim může být umístění loga na poslední straně brožury (v případě zájmu kontaktujte tajemníka CZ Biomu)

Připravované konference:

  • Bioenergy and Wood industry (bioenergie a dřevařský průmysl), Září 2005, Jyvalkyla, Finsko
  • Biofuels (biopaliva), Berlín, 15. prosince 2005
  • Bioenergy 2005 (bioenergie), 25.-28. řijna 2005 - Trondheim, Norsko, před konferencí pravděpodobně proběhne příští setkání výboru AEBIOMu.

Připravované evropské projekty:

Schválené a započaté projekty: Používání biomasy v regionu Brianza (Itálie), projekt K4RES-H, Boosting Bio – propagování bioenergie (z tohoto projektu budou k dispozici prostředky na studijní cesty k poznání technologií biomasy), Eubionet II.

Podané: NILE: (bioethanol z lignocelulosových odpadů, CH-EU-BIO – (Evropský project na rozvoj fytoenergetiky v Číně), Refuel Europe (výzkumný projekt na biopaliva).

Financováni AEBIOMu

Vedení AEBIOMu připravuje přestěhování současného domu obhovitelných energií (REH – renewable energy house) do větší budovy, kde se bude odehrávat většina jednání a akcí ve vztahu k legislativě EU - OZE, ostatní asociace a nevládní organizace zabývající se OZE budou mít v tomto domě 3 až 11-ti členné zastoupení, biomasa (AEBIOM) by v tomto domě samozřejmě neměla chybět, to však předpokládá asi 60 000 € ročně, současné náklady na sekretariát jsou řádově nižší a proto se hledají nové zdroje financování, které by měly být vytvořeny především realizací nových projektů a dále mírným zvýšením členských příspěvků.

Nový dům obnovitelných zdrojů vznikne rekonstrukcí budovy v centru Bruselu. V současné době se dokončují projekční práce. Dům obnovitelných zdrojů eneregie by měl být vybaven funkčními špičkovými technologiemi využívajícími obnovitelné zdroje. Hledají se sponzoři, kteří by dodali zajímavou technologii a zároveň by se zviditelnili v centru Bruselu

Nový status Evropské asociace pro biomasu - AEBIOM aisbl

AEBIOM se oficiálně zaregistroval v Belgii jako mezinárodní nevládní organizace, doposud tento statut neměl.

Vzniká platforma dřevařského průmyslu připravující 7. rámcový program

Připravuje se pracovní skupina pro sestavení 7. akčního programu z oblasti lesnictví a dřevařství. Je zájem o spolupráci na Evropské i národní úrovni – AEBIOM bude členem řídící komise tohoto projektu  

CZ Biom na tomto setkání reprezentoval Jan Habart, tajemník CZ Biomu

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Akční plán CZ Biom na rok 2005
Trvale udržitelná výroba bioetanolu
O nás bez nás? Co se dělo na výročním zasedání AEBIOMU
VI. ročník Slovak Biomass Forum (21.-22.2. 2005), Bratislava, SR
Rakouské energetické dny - iniciování spolupráce v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie
Zápis ze setkání AEBIOM 8.-9. října 2004

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 12.4.2005
Poslední změna: 10.4.2005
Počet shlédnutí: 6818

Citace tohoto článku:
AEBIOM, AEBIOM: Zpráva ze setkání výboru AEBIOMu – Evropské asociace pro biomasu. Biom.cz [online]. 2005-04-12 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/zprava-ze-setkani-vyboru-aebiomu-evropske-asociace-pro-biomasu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto