Odborné články

Výtah ze zápisu ze schůze AEBIOMu 18. února 2002

  • Do AEBIOMu přibyl nový člen Maďarské sdružení pro biomasu, které bylo založeno roku 1991 a v současnosti má 270 aktivních členů.
  • Belgický BELBIOM se sloučil s VALONALem, jenž je aktivní v nepotravinářské produkci. Nové sdružení se jmenuje VALBIOM a nahradí v AEBIOMu BELBIOM.
  • Nové sdružení pro biomasu bude pravděpodobně založeno v Chorvatsku.
  • AEBIOM odsouhlasil své členství v Evropské radě pro obnovitelné energie (European Renewable Energy Council).
  • Poziční zprávy o kapalných biopalivech a o poplatku z emisí CO2 byly rozeslány několika klíčovým osobám v Evropské komisi a Parlamentu.
  • V současnosti je diskutována poziční zpráva o vytvoření základny pro obchodování s emisemi skleníkových plynů, která odpoví na návrh vyhlášky COM(2001)581. Navržený systém má významné nedostatky, které by jej činily slabým a pro fytoenergetiku nepřínosným. Přístup obchodování s emisemi CO2 by měl jít blíže ke zdrojům emisí.
  • Všichni členové AEBIOMu byli na schůzi vyzváni k pořádání Evropských dnů pro biomasu ve svých zemích. Tato akce se již třikrát konala v Německu pod záštitou sdružení CARMEN. Trvá obvykle týden, během něhož se koná několik akcí - dny otevřených dveří do kotelen na biomasu, rozesílání informačních materiálů politikům, farmářům, atd.
  • Projekt pro mezinárodní spolupráci při využívání biomasy a pro zajištění nových investic, jehož záměrem je vytvořit kontakty mezi klíčovými osobami ve fytoenergetice z ČR a EU, probíhá zatím úspěšně. Příští byznys trip proběhne 3.-4. června 2002.
  • Tři projekty byly podány do 5. rámcového programu.: Statistika biomasy, Kultivovaná biomasa a Možnosti energie z biomasy optimalizované na podmínky jednotlivých zemí.
  • Příští setkání AEBIOMu se bude konat 5. září 2002 ve Stokholmu hned po konferenci Pellets 2002.

 

Překlad: Antonín Slejška

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zápis ze setkání AEBIOM 8.-9. října 2004
Nová zpráva dokazuje, že alternativní paliva mohou významně snížit emise oxidu uhličitého
Manifest AEBIOM pro další akce při zavádění bioenergie v Evropské unii a jejích členských státech
Stručný zápis ze setkání na Generálním direktoriátu pro podnikání
Zahraniční účastníci Byznys tripu I
Výtah ze zápisu z porady stálé skupiny "Obnovitelné zdroje energie" poradního výboru "Nepotravinářské a textilní plodiny"
O nás bez nás? Co se dělo na výročním zasedání AEBIOMU
Výzva k projektu ALTENER - společné projekty
Zahraniční spolupráce s AEBIOM

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 7.3.2002
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 6426

Citace tohoto článku:
AEBIOM, AEBIOM, SLEJŠKA, Antonín: Výtah ze zápisu ze schůze AEBIOMu 18. února 2002. Biom.cz [online]. 2002-03-07 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/vytah-ze-zapisu-ze-schuze-aebiomu-18-unora-2002>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto