Odborné články

Výtah ze zápisu z porady stálé skupiny "Obnovitelné zdroje energie" poradního výboru "Nepotravinářské a textilní plodiny"

Porada se konala 19. února 2002 a za AEBIOM se jí zúčastnili Kent Nyström, Kevin Healion a Jean-Marc Jossart.

Jednou z politik EU je uvádění půdy do klidu. To se týká zejména řepky, jelikož ostatní plodiny (obilniny, léčivé rostliny a energetické plodiny) jsou každá pěstovány na méně než 20.000 ha. Bionafta představuje 2/3 využití olejnatých semen a 500.000 tun či 0,5% celkové spotřeby nafty v EU. Maziva jsou dalším významným produktem z olejnatých semen.

Byl vypracován nový předpis (587/2001) umožňující farmářům pěstovat obilniny a řepku na půdách uvedených do klidu a vypěstovanou biomasu využívat na výrobu tepla, elektřina a kapalných biopaliv pro vlastní potřebu či na prodej. Možnosti vyplývající z tohoto předpisu jsou využívány zejména v Německu a Rakousku.

Na poradě byl prezentován návrh směrnice na snížení spotřební daně z kapalných biopaliv (COM(2001)547). Snížení daně se bude pohybovat do 50% a bude upravováno dle světových cen ropy.

Byly navrženy limity množství kapalných biopaliv. V roce 2005 by v případě jejich přijetí byly členské státy povinny dosáhnout minimálně 2%-ního podílu kapalných biopaliv a v roce 2010 5,75%.

Podle vyjádření evropských výrobců etanolu, některé státy jako je Brazílie čekají na vývoj trhu v EU, aby sem mohly dováže velmi levný etanol téměř bez cla, což by mohlo zpomalit vývoj tohoto odvětví v Evropě.

Šestý rámcový program by měl mít obzvláště na zřeteli kapalná biopaliva.

 

Překlad: Antonín Slejška

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Manifest AEBIOM pro další akce při zavádění bioenergie v Evropské unii a jejích členských státech
Stručný zápis ze setkání na Generálním direktoriátu pro podnikání
Stanovisko k návrhu na uzákonění nového druhu pozemku - technické produkční půdy
Nová zpráva dokazuje, že alternativní paliva mohou významně snížit emise oxidu uhličitého
Výtah ze zápisu ze schůze AEBIOMu 18. února 2002

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 18.3.2002
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 6477

Citace tohoto článku:
AEBIOM, AEBIOM, SLEJŠKA, Antonín: Výtah ze zápisu z porady stálé skupiny "Obnovitelné zdroje energie" poradního výboru "Nepotravinářské a textilní plodiny". Biom.cz [online]. 2002-03-18 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/vytah-ze-zapisu-z-porady-stale-skupiny-obnovitelne-zdroje-energie-poradniho-vyboru-nepotravinarske-a-textilni-plodiny>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto