Odborné články

Trh s peletami a automatickými kotli na biomasu

V roce 2013 pokračuje rozvoj trhů s ušlechtilými palivy na bázi biomasy v ČR i zahraničí. V letošní sezoně se významněji neprojevily každoroční rozdíly mezi letní a zimní cenou pelet. Trh s dřevěnými peletami rostl, což je pochopitelné díky návaznosti na růst trhu s kotli a kamny na biomasu. Růstu odvětví pomáhá silná základna a „předloha“ ze zahraničí společně s národními dotačními programy typu Zelené úsporám nebo Kotlíkových dotací. Dalším pozitivem je také fakt, že nejlepší vlastnosti kotlů na tuhá paliva je možno nalézt pouze peletových kotlů, které jako jediné vyhovují požadavkům nejpřísnější emisní třídy číslo 5.

Obr. 1: Dřevěné pelety jsou jediným typem tuhých paliv pro plně automatické kotle

Pelety si do českých domácností a firem našly cestu již před několika lety. Odhaduje se, že kotle nebo kamna na pelety jsou v České republice využívány k vytápění asi 15 tisíc domů nebo bytů. Z laického pohledu můžeme popsat dřevní peletu jako slisovaný váleček čistých pilin bez kůry. Žádné další příměsi nemá obsahovat. Je to vymyšleno tak, že piliny drží pohromadě pouze díky vysokému tlaku a teplotě při lisování. Také pomáhá lignin, který funguje jako přírodní lepidlo a je přirozenou součástí každého dřeva. Hlavní výhodou pelet je bezobslužné topení, pelety mají průměr 6 nebo 8 mm a peletové kotle nebo kamna si je samy umějí přikládat. Ještě stojí za zmínku, že podobným způsobem se vyrábějí i dřevěné brikety, ty je však nutné přikládat ručně, nahrazují nám tím vlastně dřevěná polínka a dá se s nimi topit třeba v krbech.

Jak poznat kvalitní pelety

Kvalitní dřevní peleta musí být na první pohled světlá, pokud možno stálé barvy. Také by se neměla příliš drolit, to by značilo nekvalitní výrobu. To je však jen vizuální dojem. Pokud si chceme být jisti, že máme kvalitní peletu, musíme hledat značku kvality neboli certifikát. Pro dřevní pelety je to jednoznačně označení ENplus, které je rozšířeno po celém světě, Českou republiku nevyjímaje. S ENplus dostává zákazník stále stejnou vysokou kvalitu, kterou hlídají přísné normy i auditoři. U nás se pod ENplus vyrábí asi 70 % všech dřevěných pelet, celosvětově asi polovina. Největší podíl kvalitních ENplus pelet mají v Rakousku a Německu, tam jejich výroba přesahuje 90 % celkové produkce. U nekvalitních pelet musíme očekávat problémy při spalování. Obsahují totiž látky, které v peletách nejsou povoleny, například příliš velké množství popela, kůry, průmyslových lepidel, barev a podobně. Také se obvykle drolí a mají nižší výhřevnost.

Obr. 2: Nejvyšší kvalitu pelet zajišťuje označení ENplus

Kde končí české pelety

České republika je zatím ve výrobě pelet čistým exportérem. Asi dvě třetiny domácí výroby pelet putují do sousedních zemí a Itálie či Švýcarska. Problém určitě není v nedostatku pelet, ale v zatím malém množství peletových kotlů v domácnostech. Srovnejme to s podobně lidnatým, rozlehlým i zalesněným Rakouskem: oproti jejich 100 tisícům peletových kotlů jich u nás máme nainstalovaných odhadem jen 15 tisíc. Oproti nám totiž v Rakousku začal rozvoj pelet asi s devítiletým předstihem, a je to znát. Nikdy se tam masivně nevytápělo uhlím, tamější domácnosti mají bližší vztah k ekologii a lokální produkci a velkým impulzem bylo i skoro třínásobné zdražení topného oleje, který se v Rakousku k vytápění hojně používal.

Vyšší vývozy pelet zajišťují dobrý rozvoj výrobních technologií, větší objemy výroby umožňují nové investice. Výroba pelet je svázána se stavebnictvím. Pelety se vyrábějí z vedlejšího produktu z pil, které vyrábějí hlavně trámy a prkna. Piliny vznikají celoročně a pily se jich musejí pravidelně zbavovat. Řetězec končí u peletáren, které celoročně vyrábějí pelety a musejí je pravidelně prodávat. To, co neuplatní na českém trhu, nabídnou k vývozu. Dlouhé exportní vzdálenosti jim však snižují marže. Takže většina výrobců preferuje dodávat pelety lokálně, teprve přebytky se vyvážejí.

Obr. 3: Spalování pelet v kotli 5. emisní třídy je vysoce efektivní

Jaké peletové kotle vybrat

Při výběru vhodného automatického kotle na pelety je vhodné zkontrolovat daný spalovací zdroj z pohledu legislativy, konkrétně zákona o ochraně ovzduší. Nejméně technologicky vyspělé kotle totiž nebude možno od příštího roku prodávat a posléze ani používat. Technologické stupně kotlů na tuhá paliva popisují tzv. emisní třídy, které stanovuje ČSN 303-5. Každý kotel na tuhá paliva uváděný na trh musí být zařazen do příslušné emisní třídy. Emisních tříd zná legislativa 5, přičemž 1. emisní třída vykazuje nejhorší parametry, 5. emisní třída naopak technologický vrchol, tedy parametry nejlepší. Následující tabulka srovnává hlavní parametry kotlů z hlediska produkce emisí i omezení jejich prodejů a používání.

Tabulka: Srovnání požadovaných parametrů automatických kotlů na tuhá paliva dle emisních tříd

Emisní třída Legislativní omezení1 Účinnost [%]2 Emise prachu [mg/m3]3 Emise CO [mg/m3]3 Emise OGC [mg/m3]3 Dostupnost na trhu4
1. 1. 1. 2014 ukončení prodejů, 1. 9. 2022 zákaz užívání 56 200 15 000 1 750 Uhelné kotle
2. 1. 1. 2014 ukončení prodejů, 1. 9. 2022 zákaz užívání 66 180 5 000 200 Uhelné kotle
3. 1. 1. 2018 ukončení prodejů 76 150 3 000 100 Uhelné i peletové kotle
4. bez omezení 83 60 1 000 30 Uhelné i peletové kotle
5. bez omezení 88 40 500 20 Peletové kotle

Pozn. k tabulce:

  • 1. dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů
  • 2. pro výkon kotle 25 kW, orientační stanovení
  • 3. stanoveno při 10% O2 pro nefosilní paliva a výkony do 50 kW
  • 4. současná nabídka domácích i zahraničních modelů kotlů, které jsou dostupné na trhu (orientačně)
Obr. 4: Starým kotlům 1. a 2. emisních tříd je odzvoněno

Domácí i zahraniční trh nabízí celou řadu typů kotlů se samočinnou dodávkou paliva (automatických kotlů). 1. a 2. emisní třídou se nebudeme zabývat z důvodu velmi nízké technologické úrovně zdroje a brzkému ukončení prodejů (do 1. 1. 2014) a následnému zákazu používání (od 1. 9. 2022). V případě 3. emisní třídy je nabídka na trhu poměrně široká, domácí i zahraniční výrobci nabízejí řadu modelů pro spalování uhlí, pelet i kombinace (pelety i uhlí).

Automatické kotle, které vykazují lepší parametry a spadají do 4. emisní třídy, jsou v současné době kotle na dřevěné pelety a několik modelů kotlů na uhlí. Automatické kotle s nejlepšími parametry spadající do 5. emisní třídy tvoří pouze kotle na pelety.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Přejímka biomasy = cesta ke zlepšení ekonomiky biomasových kotelen
České pelety v kvalitě dohánějí Německo, díky certifikaci ENplus
Dřevěné pelety mají další plus. Certifikát ENplus ručí za jejich kvalitu, trhu to prospěje
Jak se vyrábějí dřevěné pelety?
Dřevěné pelety a brikety aneb čím si v zimě zatopíte?

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 4.11.2013
Poslední změna: 3.11.2013
Počet shlédnutí: 14466

Citace tohoto článku:
STUPAVSKÝ, Vladimír: Trh s peletami a automatickými kotli na biomasu. Biom.cz [online]. 2013-11-04 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/trh-s-peletami-a-automatickymi-kotli-na-biomasu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
09 Nov 2013 20:44 Vik.Jer.
- kamna
10 Nov 2013 19:49
- kamna
09 Jan 2014 11:28 Pavel Gadas
- kamna
09 Jan 2014 11:41 autor
- kamna
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto