Odborné články

Stabilita oboru výroby a využití dřevěných paliv

Podle údajů Klastru Česká peleta v prosinci 2012 až březnu 2013 kulminovaly zimní ceny dřevěných pelet nejen na domácím trhu, ale i v okolních zemích. Pro uživatele dřevěných pelet, kterých je v současnosti v ČR okolo 15 tis., není tajemstvím, že zimní ceny pelet bývají až o 15 % vyšší, nežli ceny v letním období. Ideální je proto nakupovat v letních měsících a pokud možno na celou otopnou sezónu.

Obr. 1: Výroba a spotřeba pelet v ČR

Letní a zimní ceny pelet

Zatímco na jaře a v létě je dostatek suroviny a tepla pro sušení, v zimě spousty zbytkové dřevní hmoty spotřebují samotní pilaři pro vytápění svých areálů, řada malých výrobců pelet výrobu v zimních měsících utlumuje, protože jim stoupají náklady a nemají jistotu v kvalitě a plynulosti dodávek suroviny. Tedy u některých výrobců produkce klesá na polovinu oproti letním měsícům, zatímco spotřeba stoupá na několikanásobek. V zimě se také zákazníci mohou potkat s horší kvalitou pelet, jelikož chybí nejkvalitnější surovina: smrkovou vlákninu nahrazuje borovice, je složitější proces sušení a pelety mohou být u některých producentů křehčí, tedy s vyšší odrolem.

Vyšší zimní ceny také nalákají dovozce, kdy se začne vyplácet pelety dovážet např. z východních zemí a s tím je spojena proměnlivost v kvalitě, která bývá u českých pelet stabilní a kvalitativně odpovídající platným normám.

Okrajově se také projevuje fakt, že zatímco v Čechách v současnosti přibývá okolo 2.000 peletových instalací ročně, v Rakousku se ročně nainstaluje přes 10.000 nových kotlů a tito nový zákazníci nenakupují obvykle až na jaře, ale zvednou poptávku již v sezóně. V Rakousku již nové výrobní kapacity produkce pelet nevznikají a než si trh zvykne na vyšší domácí spotřebu, chvilku to trvá.

Dřevěných pelet jako celku je dost, ale různé vlivy během roku způsobují, že nejpozději po vánočních odstávkách a vinou zimního počasí, se snižují zásoby a výroby zejména kvalitních pelet napříč Evropou. Toto období trvá 2 až 3 měsíce a opakuje se mimo teplých zimních měsíců každý rok.

Obr. 2: Vývoj cen paliv z biomasy pro domácnost

Není proti němu jiné obrany než předzásobit se. To se týká jak spotřebitelů, tak obchodníků.

Samozřejmě vysoká poptávka razantně zvyšuje ceny, výrobci a prodejci pelet v tomto období realizují podstatné roční zisky a i nákupčí, pokud peletu nutně potřebují, zaplatí prakticky cokoliv. Není možné nechat své zákazníky typu budov veřejné správy, nemocnic, škol, apod. bez topení.

Tento jev není u nás ani v jiných zemích neobvyklý a je v podstatě zdravý, podporuje racionální chování spotřebitelů: pro menší zákazníky rozkládá distribuci na léto (operátoři nákladních aut a cisteren si lépe naplánují dodávky i k hůře dostupným zákazníkům, které je v zimních měsících problematické obsloužit) a větší kotelny se zavážejí v zimě.

Samozřejmě že u dobrých distributorů peletu seženete vždy, ale připlatíte si 10 až 20 % oproti letním cenám. Protože buď o tolik více stojí ve výrobě, anebo ji někdo levně na jaře nakoupil, ale také profinancoval, zaplatil dopravu, sklady, přeložení pelet a další vlivy. Stabilita oboru výroby a využití dřevěných paliv

Už dnes činí roční obrat odvětví napojeného na výrobu dřevěných pelet a kotlů na jejich spalování v Česku odhadem 3,6 mld. Kč (viz mapa odvětví). Výroba pelet začíná u lesnictví a zpracování dřeva, protože se pelety vyrábějí obvykle na velkých pilách z toho, co dřevozpracující průmysl už jinak nevyužije. Odtud se vyrobené pelety distribuují ke spotřebitelům. Další velkou součástí je pak pochopitelně výroba kotlů na biomasu a k té se přidružuje produkce peletových podavačů a sil i jiné topenářské techniky. Služby kominíků a topenářů jsou potom poslední potřebnou částí odvětví tak, aby současných 15 tisíc uživatelů pelet v ČR mohlo spokojeně, pohodlně a navíc i ekologicky vytápět svoje domovy. Celkem nabízí odvětví asi 1200 pracovních míst.

Obr. 3: Lis na výrobu pelet

Rozvoj firem zajišťujících komfortní vytápění peletami

Dobrým základem pro rozvoj peletového odvětví u nás je dostatek dřeva v českých lesích – firmy ani domácnosti se nemusejí bát investovat do kotle, protože si můžou být jisti, že i v budoucnu bude topiva dostatek.

Pro výrobu kvalitních dřevních pelet je vhodná především smrková pilina. Dlouhodobá výroba dřevařských produktů ze smrkové kulatiny se u nás dle Zelené zprávy Ministerstva zemědělství ČR pohybuje na hranici 9 mil. m3. Z této hodnoty činí prořez (piliny a štěpka) cca 50 % a tomu odpovídá i výroba řeziva (včetně listnaté kulatiny) 4,7 mil. m3. Tedy 4,5 mil. m3 zbytkových dřevařských produktů (piliny a štěpka) je produkováno na pilách zhruba v poměru 50/50. Lze proto konstatovat, že v České republice každoročně vzniká okolo 2,2 mil. m3 pilin, které by mohly být využity např. k výrobě dřevních pelet. Vyjádřeno v tunách (přepočet 430 kg/m3) je zde teoreticky k dispozici surovina pro výrobu min. 900 tis. tun dřevních pelet.

Česká republika se potýká s problémem nadprodukce dřevěných pelet. Většímu rozšíření brání zatím malý počet instalací peletových kotlů v domácnostech, úřadech a podnicích. Dle statistik MPO (Brikety a pelety v roce 2010) se v ČR vyrábí pouze 145 tis. tun dřevěných pelet, z toho 111 tis. tun jde na export. Pelet i suroviny k jejich výrobě je dostatek, spíše nadbytek.

Porovnání s Rakouskem (podobná rozloha území i počet obyvatel):

  • Rakousko o počet instalovaných peletových kotlů (k r. 2010): 79 tis. ks o domácí spotřeba pelet (v r. 2010): 700 tis. t
  • Česká republika o počet instalovaných peletových kotlů: (k r. 2010): 9 tis. ks o domácí spotřeba pelet (v r. 2010): 50 tis. t

Česká republika v současné době vyrábí pouze kolem 150 tis. tun dřevních pelet, potenciál k navýšení je tedy šestinásobný. Příkladem je pila Mayer - Melnhof Holz v Paskově, která ročně zpracovává 1 mil. m3 dřeva a z tohoto objemu si samozásobuje vlastní peletovací linku s výrobní kapacitou 80 tis. tun pelet ročně.

Dalším dominantním výrobcem ekologických paliv u nás je firma BIOMAC, která nabízí hned několik typů dřevěných briket a pelet. Briketovací a peletovací výrobní linky provozuje hned na několika místech České republiky. Nedávno se u nás podařilo zavést certifikační systém ENplus, který je mezinárodní garancí kvality topiva. Vysoké nároky na kvalitu splňují i všichni další výrobci a prodejci dřevěných paliv, kteří patří ke Klastru Česká peleta.

K přelomovým inovacím, které zajistily úspěch peletového odvětví v Rakousku, patří také nová technologie, která ovlivnila způsob distribuce dřevěných pelet. Jedná se o dopravní cisternu na pelety, která je nafouká přímo do zásobníku, a tedy je nemusíte kupovat v pytlích ani na paletách, ale ani později doplňovat. Tuto službu zatím v Česku nabízí pouze společnost CDP IVORY, jejímž hlavním posláním je pohodlná dodávka topiva až do domu. Do budoucna se ale zřejmě stane stejně jako v Rakousku standardem komfortního vytápění peletami.

Obr. 4: Mapa odvětví pelet

Cena pelet v Rakousku a Německu

Podle údajů asociace proPellets Austria stoupla cena za dřevní pelety v Rakousku v lednu na 187,6 EUR/t (u odběrů nad 6 tun, bez DPH a dopravy). K tomu se zvýšil objem trhu od prosince o 3,7 %, v meziročním srovnání dokonce o 7,4 %.

Ceny pelet pro Německo probíhají prakticky stejně: 196,4 EUR/t. To je třetí nejvyšší měsíční hodnota od roku 2006. S tím také stoupá cena dřevěných briket.

Od roku 2008 stoupá průměrná roční cena pelet konstantně. Vybudované kapacity totiž odpovídají spotřebě. Nejnovější vývoj je ovlivněn mnoha faktory:

  • V roce 2012 byl zaznamenán dvojciferný procentuální nárůst počtu instalovaných kotelen na pelety. Již v polovině ledna byla v Rakousku nainstalována jubilejní stotisícá peletová kotelna. To znamená zdvojnásobení počtu instalovaných zařízení od roku 2007. V roce 2013 se počítá se čtyřnásobkem.
  • Vedle domácností se objevuje stále více velkých zařízení (přes 100 kW), které topí peletami.
  • Výrobci pelet bojují v zimních měsících s problémy se zásobováním, protože některé pily ke konci roku omezují produkci.
  • Jako každou zimu stoupá krátkodobá poptávka, které ovlivňuje koncové ceny.

Trh s dřevěnými peletami

Výrobci se domnívají, že na rozdíl od roku 2006 nehrozí nyní u cen pelet žádné vyšší cenové výkyvy. Tehdy nebyla možnost vyrovnat chybějící množství na domácím trhu importem.

V roce 2011 vyvážela Česká republika okolo 100 tis. tun pelet především do Rakouska, Německa a Itálie, samotné Rakousko 512 tis. tun vyváželo a současně 320 tis. tun dováželo. Německo prodávalo ve stejném roce 692 tis. tun do ciziny a dováželo 261 tis. tun. Přesto není slyšet o převýšení výrobních kapacit nad dodávkami. Výrobcům pelet se podařilo to, na čem pily ztroskotaly. Tedy pozvolna vytvářet stabilní trh a pracovat s cenovými výkyvy během roku tak, aby byly co nejnižší, popř. je promítnout do konečných spotřebitelských cen a tím si i naučit zákazníky, jak s těmito cenami pracovat. Vedle toho pomáhá masivní navýšení cen energií z fosilních paliv – především topného oleje, zemního plynu a elektřiny.

Zdravější trh navzdory zvýšení cen

Český trh s peletami si bohatě vystačí s domácí produkcí, domácí poptávka tvoří pouze jednu třetinu současné výroby. Německý a rakouský trh je teoreticky také zatím soběstačný (místní produkce vs. spotřeba). Trh s peletami je navzdory stoupajícím cenám stále označován jako zdravý a rostoucí.

„Pelety se usadily jako zavedené palivo. Spotřebitelé akceptují stoupající ceny“, vysvětluje Claudia Rohr, tisková mluvčí German Pellets. Nárůst cen je pochopitelný napříč celým energetickým odvětvím z důvodu zvyšování cen vstupů. U dřevěných paliv je navíc toto zdražování podstatně nižší, nežli u jiných typů energií.

„Pokud bude zima průměrně chladná, můžeme díky vlastním skladovým kapacitám a výrobě zajistit zásobování všech našich zákazníků. Významný vzrůst ceny během zimních měsíců neočekáváme“, doplňuje Martin Holan, výrobní ředitel firmy Enviterm.

V roce 2013 se přidají další noví producenti dřevěných pelet, popř. dojde k navýšení výrobních kapacit v Česku i v Německu. Struktura trhu se tím zásadně neovlivní, neboť to přitáhne další poptávku. „Na jaře se situace opět uvolní, snížen cen na letní ceny probíhá standardně každým rokem“, shodují se Marek Řebíček z firmy CDP IVORY i Martin Černý z firmy BIOMAC.

Obr. 5: Pelety jsou z čistého materiálu

Zvýšené ceny pelet vedou k dalším investicím

Podle šéfa European Pellet Council Christiana Rakose se trh s dřevěnými peletami dále stabilizuje a bezpečně rozvíjí. „V minulých letech jsme byli v situaci, kdy docházelo k přezásobování při vysokých cenách surovin. To vedlo k velmi nízkým maržím a k poklesu investic do nových peletových výroben. Mezitím ale velmi silně stoupla poptávka a to vedlo přirozeně k nárůstu cen. Vysoké ceny učiní zajímavými investice do nových produkčních zařízení nebo rozšíření kapacity stávajících zařízení. Domácí výrobci se budou více zaměřovat na zásobování lokálního trhu a omezovat export. Nemyslím si, že dojde znovu k cenové nestabilitě. Zaznamenáváme dnes vysoký nárůst při prodeji kotlů – 19 % u kotlů a kamen pro domácnosti dokonce a 50 % u průmyslových peletových kotelen – a k tomu stoupající poptávku po palivu. Příští rok to bude pokračovat podobně.“

Podobně vidí situaci i šéf Klastru Česká peleta Vladimír Stupavský. „Domácí trh sice neroste tak razantně jako např. v Rakousku, stabilní nárůst ale zaznamenáváme. Výhodou České republiky je také to, že oproti Rakousku nebo Německu máme stále vysoké nevyužité kapacity pro produkci dřevěných pelet. Vždyť 2/3 naší výroby stále vyvážíme a přitom politika všech velkých peletových výrobců u nás je nastavena na co nejvyšší podíl dodávek pelet na domácí trh. Dlouhé vývozní vzdálenosti výrobcům samozřejmě snižují marže. Navíc přirozeností pelet je lokální výroba i spotřeba.“

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Význam popelovin v travní biomase pro energetické účely
České pelety v kvalitě dohánějí Německo, díky certifikaci ENplus
Ceny pelet ve druhé polovině roku 2013
Dřevěné pelety mají další plus. Certifikát ENplus ručí za jejich kvalitu, trhu to prospěje
Rychlá investice do úsporného kotle může ještě letos snížit náklady na vytápění
Jak funguje dodávka dřevěných pelet?
Ceny dřevěných pelet se drží nízko. Kdo je nakoupí před topnou sezonou, ušetří další tisíce

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 19.8.2013
Poslední změna: 18.8.2013
Počet shlédnutí: 10076

Citace tohoto článku:
STUPAVSKÝ, Vladimír: Stabilita oboru výroby a využití dřevěných paliv. Biom.cz [online]. 2013-08-19 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/stabilita-oboru-vyroby-a-vyuziti-drevenych-paliv>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
13 Oct 2013 19:11 KK
- ceny
13 Oct 2013 19:15 KK
- ceny
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto