Odborné články

Nevyužité teplo z BPS může vydělávat slušné peníze

Bioplynová stanice (BPS) produkuje kromě elektrické energie také velké množství tepla. Velká část BPS dokáže toto teplo využít jen částečně, a to hlavně během zimního období. Výsledkem je, že drtivá většina tepla je odsouzena ke zmaření v chladičích. Společnost B:POWER dokáže toto teplo jednoduše využít pro výrobu dodatečné elektrické energie nebo chladu. Jsme v okamžiku, kdy je cena silové elektřiny na burze vyšší, než stávající fixní výkupní cena el. včetně zeleného bonusu. Konec fixace se blíží, o to zajímavější tyto produkty jsou. Obejdou se bez této podpory, a tedy i bez provozních kontrol.

Výroba elektrické energie

V podstatě se jedná o jednoduchý systém tzv. ORC jednotek. ORC je zkratka pro Organický Rankinův Cyklus. V zásadě jde o klasický kondenzační cyklus, tak jak jej můžeme vidět ve všech elektrárnách, využívající parní turbínu. Namísto vodní páry se však jako medium používá organická látka. Jedná se tedy o přeměnu tepelné energie na elektrickou.

Do ORC jednotky lze přivést teplo v podobě horké vody o teplotě od cca 85 °C. ORC jednotka vyrobí elektrickou energii s účinností do 12 %.  Systém se napojí na vodní okruh a v době přebytku tepelné energie se energie z KGJ využívá právě pro výrobu elektrické energie. Vhodné pro KGJ od 800 kW tepelného výkonu.

Výhodou je jednoduchost a rychlost instalace i provozu, cenová dostupnost. Výroba elektrické energie od 20–35 kWel/h. Při cenách silové elektřiny okolo 4,5 Kč/kWh je návratnost  investice okolo 3 let. Provozovatel navíc ušetří na stávajícím maření tepla statisíce korun ročně.

Ilustrační obrázek ORC jednotky AC800 s vlastním suchým chladičem

Výroba chladu

Další možností, jak účinně naložit s přebytky tepla je instalace absorpční chladící jednotky a přeměna nevyužitelného tepla na chlad. Chlad ve formě studené vody má celou řadu využití:

  • chlazení bioplynu na BPS
  • chlazení mléka či jiných výrobků
  • chlazení výrobních či kancelářských prostor

Samotná technologie absorpčního chlazení je velmi jednoduchá a provozně nenáročná. V těchto systémech chladivo, tj. voda, absorbuje teplo v nižší teplotě a nižším tlaku během odpařování, a uvolňuje teplo ve vyšší teplotě a vyšším tlaku během kondenzace.

Standardní technologie chlazení pomocí kompresorů mají vysokou spotřebu elektrické energie, při stejném chladícím výkonu činí vlastní spotřeba jednotky absorpčního chlazení pouze cca 5 % spotřeby ve srovnání s kompresorovým chlazením. Instalace absorpční chladící jednotky tedy přinese významné snížení provozních nákladů při výrobě chladu.

Z pohledu instalace absorpčního chlazení na BPS je velice zajímavé zejména chlazení bioplynu, obvyklá stávající kompresorová jednotka má spotřebu cca 15 kW elektrické energie, absorpční chladící jednotka má spotřebu pouze 2 kW a další přínos v podobě úspory na stávajícím chlazení, to znamená roční úsporu ve výši až 600.000 Kč. Při velikosti investice kolem 2 mil. Kč je takovýto projekt návratný do 3,5 roku.

Ilustrační obrázek jednotky absorpčního chlazení

Vysoká účinnost, výkony již od 50 kW a velmi nízké provozní náklady činí z absorpčních chladících jednotek ideální řešení pro výrobu chladu na bioplynových stanicích. Sekundárním přínosem je nemalá úspora elektrické energie při maření tepla v nouzových chladičích a hladký chod KGJ i v parných letních dnech.

V případě zájmu kontaktujte specialisty ze společnosti B:POWER.

Pavel Žwak

Obchodní manažer

Tel.: +420 725 902 003

E-mail: pavel.zwak@bpower.cz

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

GASCONTROL se podílel na výstavbě nové technologie výroby a vtláčení biometanu do plynárenské sítě na Slovensku
Valorizace výkupní ceny elektřiny z bioplynu
Příprava na certifikace udržitelné elektřiny a tepla z pevné biomasy a bioplynu
Trh s bioplynem má v Česku velký potenciál
BPOWER a LU-VE – spojení pro komplexní služby na bioplynových stanicích
Více než 50 úsporných chladičů šetří na provozu bioplynových stanic

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 28.4.2022
Poslední změna: 29.4.2022
Počet shlédnutí: 2289

Citace tohoto článku:
BPOWER, : Nevyužité teplo z BPS může vydělávat slušné peníze. Biom.cz [online]. 2022-04-28 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/nevyuzite-teplo-z-bps-muze-vydelavat-slusne-penize>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto