Odborné články

Globální trendy ve výrobě a spotřebě dřevních pelet

V Berlíně a Welsu před časem proběhly významné energetické konference, které se věnovaly dřevním peletám a jejich úloze ve vytápění. Byly zde představeny detailní popisy globálních trhů s peletami a podrobné analýzy produkce a spotřeby certifikovaných ENplus pelet za uplynulý rok. Obě konference ukázaly trendy v této branži především z pohledu Evropy, která je určujícím trhem i pro vývoj v České republice.

Z hlediska rozšiřování výroby a prodeje dřevních pelet byl rok 2014 celosvětově velmi úspěšný. A jak se dalo očekávat, mezi státy s největší spotřebou pelet se řadí zejména země Evropské unie. Jedinou zemí mimo EU, která se objevila v první desítce, jsou Spojené státy americké.

Růst je spojen s kvalitou

Důležité je, že se v roce 2014 zvýšila celosvětová výroba kvalitních certifikovaných ENplus dřevních pelet, a to na více než 6,5 milionu tun, tedy asi 58 % celkové produkce. Navíc několik velkých výrobních závodů je stále ještě v procesu získávání certifikace. V roce 2015 se tak očekává další navyšování produkce certifikovaných pelet. V porovnání s objemem asi 1,2 milionu tun ENplus certifikovaných pelet v roce 2011 je to nárůst velmi působivý. Po certifikaci prvních výrobců pelet v USA v roce 2013 se v uplynulém roce rozhodla vyrábět ENplus pelety i řada dalších závodů – výroba certifikovaných pelet na konci roku 2014 překročila 550 tisíc tun a USA se dokonce staly dodavateli na rostoucí evropský trh s teplem. Po chladné zimě v roce 2014 byl dobrý rok také pro Kanadu, která navýšila svoji certifikovanou výrobu na 200 tisíc tun dřevních pelet. V roce 2014 začaly přibývat certifikované peletárny i ve východní Evropě: ENplus pelety se uplynulý rok začaly vůbec poprvé vyrábět v Rusku, na Ukrajině, v Bulharsku a Bosně a Hercegovině. K tomu se přidal další nárůst certifikovaných výrob v pobaltských státech a Rumunsku.

Růst výroby pelet v Evropě je tedy diverzifikovaný do všech koutů kontinentu a se stabilní kvalitou výroby. V současné době se nacházejí ENplus certifikovaní výrobci i dodavatelé pelet ve většině evropských zemí a mnoho ostatních firem prochází prvními audity. Zatímco certifikace ENplus se stále šíří dále světa, ve střední a západní Evropě se i nadále vyvíjejí další produkční kapacity. Německo je i nadále největším producentem dřevních pelet a ke konci roku 2014 překonalo významný milník ve výši dvou milionů tun vyrobených certifikovaných ENplus pelet, což je 16% navýšení oproti předchozímu roku. Rakousko ho následuje s překročením výroby jednoho milionu tun a nárůstem o téměř 21 % oproti roku 2013. Rakousko i Německo nyní vyrábí více než 90 % své domácí produkce pod ENplus certifikací, což ukazuje, jaký vliv má efektivní systém kvality na rozšiřování trhů. Vysoké nárůsty výrob certifikovaných pelet má i Belgie, Francie a Itálie. Zejména v Itálii je patrný skokový nárůst produkce ENplus pelet ze 100 tisíc tun v roce 2013 na současných 600 tisíc tun.

Jak již bylo zmíněno, v roce 2014 přesáhla celosvětová produkce ENplus certifikovaných dřevních pelet hranici 6,5 milionu tun u téměř 200 certifikovaných peletáren. Počet výrobců se tak během uplynulého období výrazně zvýšil ze zhruba 120 na konci roku 2013. Vzrostl i počet certifikovaných obchodníků – zatímco na konci roku 2013 jich bylo jen 130, v současnosti se blíží dvěma stům. Pozitivní je také výhled na rok 2015 – i kdyby se neudrželo současné tempo růstu, o certifikaci žádají noví výrobci neustále. Zájem o certifikaci narůstá i ve východní Asii a Jižní Americe. Koncem loňského roku byl certifikován první brazilský výrobce, což by mohlo odstartovat trend zavádění systému kvality i v této části světa. Certifikační systém ENplus tak hraje klíčovou roli při zvyšování kvality výroby, harmonizaci peletových trhů a zajištění udržitelného trhu s peletami a teplem po celém světě.

Největší spotřebu má Evropa

Největším spotřebitelem dřevních pelet s asi 80 % světové spotřeby zůstává Evropská unie. A bude proto stále více spoléhat na dovoz, neboť se postupně dostává až na hranice své výrobní kapacity.

V rámci EU lze identifikovat tři různé trhy s peletami – trh zaměřený na výrobu elektrické energie, trh zaměřený na vytápění a smíšený trh. Například Velká Británie, Belgie a Nizozemsko s jen 5% nebo nižší spotřebou pelet pro vytápění jsou zjevně trhy motivované hlavně výrobou elektrické energie. Největším spotřebitelem pelet pro výrobu elektrické energie se spotřebou 3,5 milionu tun byla v roce 2013 Velká Británie a tato situace bude v příštích letech ještě posílena plánovanou konverzí uhelných elektráren. Naopak německý, rakouský, švédský a francouzský trh spotřebuje pelety téměř výhradně pro účely vytápění. Dánsko lze považovat za smíšený trh, neboť za velkou část celkové spotřeby pelet jsou odpovědná zařízení kombinované výroby elektrické energie a tepla. Největším spotřebitelem pelet pro vytápění byla v roce 2013 Itálie s využitím téměř 3,3 milionu tun. Pelety byly přitom převážně spáleny v pokojových kamnech.

Spotřeba pelet ve Spojených státech (2,5 milionu tun) je poměrně vysoká, ale vykazuje v průběhu let jen nízkou míru růstu. Situace by se mohla změnit, pokud by USA začaly s konverzí některých svých uhelných elektráren, ale v současné době je to málo pravděpodobné. Asijský trh, zejména trh Jižní Korey a Japonska, roste a může se v budoucnosti stát, vedle evropského trhu, dalším významným trhem. V příštích letech se globálně očekává vyšší využití pelet zejména pro výrobu elektrické energie, nicméně i sektor vytápění vykazuje stabilní tempo růstu. To vzbuzuje zájem velkých (průmyslových) výrobců pelet. Zajímavé v této souvislosti je, že pro globální výpočty kogenerační výroby tepla a elektrické energie jsou v současnosti příslušnými agenturami obecně přičítány 2/3 celosvětové spotřeby pelet k vytápění a 1/3 k výrobě elektrické energie.

Shrnutí – a co lze očekávat

Dobrou zprávou pro obor je, že celosvětová produkce dřevních pelet a obchod rostou již 13 let v řadě. Globální růst za posledních osm let byl v podstatě lineární – což na jedné straně svědčí o relativně stabilním a důvěryhodném trhu, ale na druhé straně to ukazuje, že exponenciální růst trhu a scénář s více než 60 miliony tun celosvětové produkce dřevních pelet v roce 2020 – jak někteří optimisté očekávali před několika lety – je nepravděpodobný. Největší pozornost je obvykle věnována trhu s peletami pro využití v energetickém průmyslu, ale o to důležitější je fakt, že impozantní růst předvedl i trh s peletami pro vytápění, a to zejména bytů a domů. A navíc – v porovnání s průmyslovým využitím, kde různé politické, dotační i legislativní změny způsobují silné (i když dočasné) výkyvy v procesu výroby – má trh s peletami pro vytápění bytových prostor, ovlivněný především vysokými cenami topných olejů, tendenci stát se velmi stabilním. Vedle tradičních trhů v EU a Severní Americe prudce rostou noví výrobci a spotřebitelé pelet i ve východní Asii. Značný růst spotřeby a dovozu pelet v současné době ukazuje zejména Korea a okolní země se rychle zaměřují na tuto novou výzvu. Pro severozápadní Evropu bude zajímavé sledovat, jak moc cíle v oblasti obnovitelné energie podnítí další výrobu a obchod v rámci EU a další dovoz pelet ze zahraničí v příštích pěti letech (je tu stále možnost, že nedojde ke splnění závazných cílů). Nicméně nevládní organizace a sdělovací prostředky pokračují ve vyvíjení tlaku na odvětví a řada zemí buď již zavedla legislativu tzv. udržitelnosti (Belgie a Velká Británie), nebo v současné době vyvíjí povinné (Nizozemsko) nebo dobrovolné (Dánsko) systémy udržitelnosti zejména pro průmyslové využití pelet. Taková právní úprava má za cíl zajistit snížení emisí skleníkových plynů a zároveň zaručit získávání surovin udržitelným obhospodařováním lesů. Jaký bude dopad těchto právních předpisů na obchod, spotřebu a ceny dřevních pelet, ukáže až budoucnost.

Zdroj: Klastr Česká peleta

Článek byl publikován v rámci spolupráce CZ Biomu a Energie 21.

Galerie:

Obr. 1: Využití pelet pro výrobu elektřiny i tepla vykazuje stabilní růst, což vzbuzuje zájem velkých průmyslových výrobců, Foto archiv/redakce

1-trendy.jpg

Obr. 2: Srdcem každé peletárny je peletovací lis, Foto archiv/Klastr ČP

2-trendy.jpg

Obr. 3: Světová výroba a spotřeba je spojena s vyšším podílem pelet s certifikací ENplus, Zdroj: Klastr ČP

3a-trendy.jpg

Obr. 4: Očekávaný vývoj světové spotřeby dřevních pelet, Zdroj: Klastr ČP

4-trendy.jpg

Obr. 5: Moderní kotelna s uložením pelet ve vaku a dávkováním do kotle, Foto archiv/Oköfen

5-trendy.jpg

Obr. 6: Rozvoz pelet až do domu zajišťují speciální cisterny, Foto archiv/redakce

6-trendy.jpg

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Spotřeba pevné biomasy v Evropské unii

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 25.5.2015
Poslední změna: 25.5.2015
Počet shlédnutí: 19939

Citace tohoto článku:
TRNAVSKÝ, Jiří: Globální trendy ve výrobě a spotřebě dřevních pelet . Biom.cz [online]. 2015-05-25 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/globalni-trendy-ve-vyrobe-a-spotrebe-drevnich-pelet>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto