Odborné články

Výzva k projektu ALTENER - společné projekty

Vážení účastníci Byznis tripu I a další zájemci o využívání energetické biomasy !

V návaznosti na jednání s představiteli AEBIOM a s jejími hosty dne 9.2.ze 7 států Evropy, Vás žádám o poskytnutí informací, které je třeba poslat koordinátorovi projektu ALTENER do Bruselu, co nejdříve. Jedná se o možnost konkrétního zahájení investičních projektů, tak jak jsme o tom jednali. Bohužel nebylo dost času projednat vše osobně na místě, během jednoho dne. Proto se nabízí možnost poskytnout Vaše informace Vašim případným budoucím partnerům z EU, aby s Vámi mohli zahájit konkrétní jednání o realizaci spolupráce na výstavbě kotelny či jiném předmětu řešení. Toto předběžné jednání lze pak osobně dokončit až do řádné smlouvy a to osobně, na Byznis tripu II, který se uskuteční v Praze, dne 3. června 2002. Do té doby bude záležet na každém z Vás, jak pohotově zareagujete na případnou odezvu z EU. Proto si myslím, že bude důležité podat Vaše informace stručně, výstižně a současně poutavě, aby se odezva z EU našla právě na Vaši firmu či instituci. Bude tedy záležet na každém z Vás, jak se o tuto spolupráci budete ucházet.

Současně můžete tyto Vaše informace umístit na web projektu: www.czbiom.web3.cz, kde si na tlačítku "Inzerce - přihlášení" můžete sami zaregistrovat tuto charakteristiku Vaší firmy, Vaše zájmy a aktivity, dle jednoduchého návodu, tam uvedeného. Zde je ovšem nutné dát tuto informaci nejen česky, ale současně i v angličtině.

Vaše informace by měly obsahovat:

  • název firmy, adresu, tel/fax, email, kontaktní osoba,
  • zaměření, specializace, téma spolupráce,
  • stav připravenosti projektu (studie, projekt apod.),
  • příp. další, podle Vás důležité informace.

Tato stručná informace by měla být rovněž v angličtině, což by naši práci významně usnadnilo a urychlilo (jinak bychom se museli zdržovat s překladem).

Žádám Vás proto o urychlené zaslání Vašich podkladů, abych je mohla zahrnout do zprávy pro koordinátora projektu a zaslat je v termínu do Bruselu.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Možnost ovlivnění priorit 6. rámcového programu
Zahraniční účastníci Byznys tripu I
Zahraniční spolupráce s AEBIOM
Z historie a činnosti mezinárodní sekce
Nová zpráva dokazuje, že alternativní paliva mohou významně snížit emise oxidu uhličitého
Nové akční plány v obnovitelných energiích
Společné projekty EU a ČR na energii z biomasy

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 23.2.2002
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 6513

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Výzva k projektu ALTENER - společné projekty. Biom.cz [online]. 2002-02-23 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/vyzva-k-projektu-altener-spolecne-projekty>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto