Odborné články

Možnost ovlivnění priorit 6. rámcového programu

V rámci projektu ERA Bioenergy jsou sestavovány priority 6. rámcového programu. Nyní se naskýtá možnost jak do těchto priorit zasáhnout - prostřednictvím vyplnění dotazníku, na který naleznete odkaz pod tímto textem. Zadavatelem je EU a uživatelem získaných dat bude Oddělení výzkumu sídlící v Bruselu.

Prosím tedy všechny, kdo se zabývají či chtějí zabývat výzkumem v oblasti fytoenergetiky, aby do formuláře vyplnili údaje o své organizaci a doplněný formulář poslali na e-mail: dagmar.juchelkova@vsb.cz

Soubor: XLS (42 kB), ZIP (14kB)

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Výzva k projektu ALTENER - společné projekty
Stručný zápis ze setkání na Generálním direktoriátu pro podnikání
Společné projekty EU a ČR pro výstavbu zařízení k využívání biomasy pro energii

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 20.6.2002
Poslední změna: 21.6.2002
Počet shlédnutí: 6153

Citace tohoto článku:
JUCHELKOVÁ, Dagmar: Možnost ovlivnění priorit 6. rámcového programu. Biom.cz [online]. 2002-06-20 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/moznost-ovlivneni-priorit-6-ramcoveho-programu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto