Odborné články

GASCONTROL se podílel na výstavbě nové technologie výroby a vtláčení biometanu do plynárenské sítě na Slovensku

Bioplynová stanice Jelšava se stala průkopníkem nového směru výroby a využití obnovitelného zdroje energie, který pomůže k „ozeleňování“ Evropy. Jako první ze stovky bioplynových stanic na Slovensku začala vyrábět a vtláčet biometan do plynárenské sítě. Dodavatelem části nové technologie je firma GASCONTROL z Havířova.

Celoevropským trendem je omezovat fosilní zdroje energie a více využívat obnovitelné zdroje. Mezi nejefektivnější možnosti patří biometan, který přináší nejvyšší úspory emisí skleníkových plynů ze všech biopaliv. Biometan má stejné použití jako zemní plyn, na rozdíl od něj ale patří mezi obnovitelné zdroje energie a nemusí se dovážet, vyrobíme si ho sami. Výhoda biometanu oproti jiným obnovitelným zdrojům spočívá také v tom, že jej můžeme vyrábět kontinuálně bez závislosti na počasí. Vyprodukovaný biometan lze uložit a skladovat, čímž se stává ještě perspektivnějším.

Biometan - palivo budoucnosti

S využitím biometanu se počítá zejména v „ozeleňování“ dopravy. Pomoci by ale mohl i s dekarbonizací teplárenství a výroby elektřiny. Biometan vyrobený z odpadů v bioplynové stanici navíc pomáhá řešit nakládání s bioodpady obcí a měst a stává se tak důležitou součástí cirkulární ekonomiky.

Bioplyn vzniká z organických materiálů a odpadů (biomasy) při procesu anaerobní digesce, například v bioplynových stanicích. Vyrobený bioplyn obsahuje metan, oxid uhličitý a další složky, které jsou pro další využití nežádoucí. „Nejdůležitějším krokem úpravy (čištění) bioplynu je odstranění CO2, což vede k procentuálnímu navýšení obsahu metanu. Tento proces zvyšuje energetický obsah bioplynu až na úroveň kvality zemního plynu. Pro další použití biometanu, kterým může být vtláčení do distribuční sítě zemního plynu nebo plnění CNG vozidel, je potřeba upravit i další parametry, jako je vlhkost, obsah sirovodíku, případně i spalné teplo“ vysvětlil Roman Buryjan, výkonný ředitel pro obchod a technologie společnosti GASCONTROL.

Dlouholeté zkušenosti GASCONTROLU výhodou

Jednou z mála tuzemských firem, které se zaměřují na úpravu bioplynu na biometan a jeho využití, je společnost GASCONTROL, známá svými dlouholetými zkušenostmi v plynárenství. Dodává technologie pro úpravu bioplynu na biometan i technologie pro následné využití biometanu.

Existují tři základní technologie úpravy (čištění) bioplynu s výkony od 60 do 3 500 Nm3/h. Jedná se o aminovou vypírku na principu nízkotlaké reverzní chemické absorpce CO2. Druhou možností je vakuová a tlaková regenerační adsorpce, při které adsorpční medium pod tlakem oddělí CO2 od metanu. Třetí technologie - membránová separace - patří mezi jednodušší a energeticky úspornější metody, proces je založen na principu propustných membrán k separaci metanu a CO2.

„Právě membránovou separaci využívá Bioplynová stanice Jelšava. Jedná se o holandskou technologii Bright Biomethane, která má třístupňové čištění pomocí membrán. Do procesu čištění vstupuje bioplyn s obsahem metanu 50 – 55 % a výstupním produktem po vyčištění je bioplyn s obsahem metanu až 98 %, tedy biometan,“ uvedl technik Martin Mokroš ze společnosti GASCONTROL.

Technologické schéma

Biometan poprvé do sítě

Provozovatel bioplynové stanice Jelšava v okrese Revúca - společnost PM, s.r.o. pracovala na úpravě bioplynky pro výrobu biometanu několik let. Výhodou projektu je existence vysokotlakého potrubí SPP - distribuce v bezprostřední blízkosti biometanové stanice, do kterého je vyrobený biometan vtlačován.

„Před samotným vtlačováním biometanu do sítě musí být kromě požadované hodnoty obsahu CH4 splněna ještě podmínka dodržení hodnoty spalného tepla zemního plynu, podle aktuálních parametrů v síti. K tomu slouží tzv. propanizace. Do biometanu se přimíchává propan, aby se zvýšilo spalné teplo, tedy energetická hodnota. Dávkování přitom musí být velmi přesné,“ doplnil Radim Vaško, technik a programátor společnosti GASCONTROL.

Další důležitou součástí je kompresor, který zajišťuje vtláčení plynu do potrubí pod určitým tlakem. Měření probíhá pomocí kombinace plynového chromatografu a plynoměru. Zařízení doplňuje odorizační jednotka vyvinutá firmou GASCONTROL. Celý systém je napojen na dispečink distribuční společnosti.

Potenciál na Slovensku i v ČR

Na Slovensku bylo postaveno 108 bioplynových stanic, které vyrábějí elektrickou energii a teplo. Po rozšíření technologie by mohly vyrábět biometan. Podle analýzy Slovenského plynárenského svazu je asi třetina v efektivním dosahu plynárenské soustavy a je tedy efektivně připojitelná.

Také v České republice vznikají podobné projekty. Aktuálně například Energetické centrum Horní Suchá na Karvinsku - moderní závod využívající materiálově i energeticky bioodpad k výrobě paliva druhé generace a koncentrovaného organického hnojiva. Zpracovatelská kapacita závodu má být až 20 tisíc tun bioodpadu ročně, z čehož se vyrobí přibližně 3,0 miliony m3 zeleného zemního plynu a 1 200 tun koncentrovaného organického hnojiva. 

Společnost GASCONTROL je tradičním českým výrobcem a dodavatelem technologií a výrobků zejména pro plynárenství a energetiku a v úpravě bioplynu na biometan vidí velkou příležitost. Zároveň tento směr dává novou budoucnost pro její důlní divizi, která se s postupem útlumu těžby uhlí na Karvinsku musí přeorientovat. Projekt v Jelšavě potvrdil, že GASCONTROL má ty nejlepší předpoklady - zkušenosti, know-how i schopné odborníky.

WEB: www.gascontrol.cz

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Valorizace výkupní ceny elektřiny z bioplynu
Příprava na certifikace udržitelné elektřiny a tepla z pevné biomasy a bioplynu
Využití potenciálu biometanu v plynárenství
Trh s bioplynem má v Česku velký potenciál

Zobrazit ostatní články v kategorii Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 19.4.2022
Poslední změna: 19.4.2022
Počet shlédnutí: 2594

Citace tohoto článku:
GASCONTROL, : GASCONTROL se podílel na výstavbě nové technologie výroby a vtláčení biometanu do plynárenské sítě na Slovensku. Biom.cz [online]. 2022-04-19 [cit. 2024-07-13]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/gascontrol-se-podilel-na-vystavbe-nove-technologie-vyroby-a-vtlaceni-biometanu-do-plynarenske-site-na-slovensku>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto