Odborné články

EnviTec Biogas: komplexní služby umožňující bioplynové stanice na klíč

Moderní bioplynové stanice mají řadu celospolečenských přínosů, zejména jsou efektivním a spolehlivým zdrojem ekologické energie. Rychle rostoucí ceny ropy, zemního plynu i elektřiny, vysoká závislosti na dodávce fosilních paliv z nestabilních zemí a narůstající problémy s klimatickými změnami: to jsou faktory, které dále zvyšují význam těchto zařízení. Přední německá společnost v oboru bioplynových stanic, společnost EnviTec Biogas, přináší své know-how a zkušenosti také do České republiky.

Od nováčka po lídra evropského bioplynového trhu

EnviTec Biogas je poměrně mladá firma, která se však v oboru bioplynových stanic (dále jen BPS) dovedla vypracovat na přední příčku nejen v rámci Německa, ale v rámci celé Evropy. Založena byla v roce 2002 a během krátké doby dokázala vytvořit vlastní technologické know-how a ucelený systém služeb zajišťující zákazníkovi komplexní řešení projektu a realizaci na klíč.

Konkrétně se jedná o následující služby:

  • příprava projektu a jeho stavební realizace
  • uvedení zařízení do provozu, poskytnutí biologických a technických služeb
  • pojištění BPS a popřípadě spolufinancování projektu (společnost provozuje vlastní finanční instituci)
  • provozní a řídící management

EnviTec provozuje své vlastní BPS, včetně reaktorů pro vědecké a testovací účely, ale zejména staví zařízení pro své klienty. Jen v roce 2007 společnost vybudovala v celé Evropě 105 zařízení s celkovým instalovaným výkonem 52 MWel, a to navzdory tomu, že rozvoj oboru bioplyn byl v tomto roce oslaben změnami v zemědělství.

Technologie, kterou EnviTec používá, je z velké části tvořena firemním know-how a obsahuje řadu inovativních prvků, které vedou k maximální ekonomické efektivnosti, bezpečnosti a spolehlivosti provozu BPS. Jedná se například o specifickou konstrukci fermentoru, unikátní způsob umístění míchadel ve fermentoru, dále o speciální zařízení na před-úpravu vstupů (tzv. vzduchotěsný směšovací rozmělňovač) zvyšující efektivitu procesu fermentace. V neposlední řadě se jedná také o vyvíjený systém ORC, který umožňuje využívat odpadní teplo z kogenerační jednotky k výrobě dodatečné elektrické energie a zvyšovat tak výrobu elektřiny o dalších 15 – 20 %.

Kvalita práce firmy byla mnohokrát prověřena nejen na projektech standardní velikosti (0,5 – 1 MWel ), ale i na projektech řádově větších rozměrů. Společnost získala prvenství v realizaci největšího projektu BPS na světě, který je situován v německém státě Macklenburk- Vorpommern. Bioplynový park v Penkunu má instalovaný výkon 20 MWel generovaný celkem 40 kogeneračními jednotkami od firmy GE Jenbacher a je již úspěšně v provozu. Nicméně tento primát chce EnviTec významně překonat realizací nového bioplynového parku Güstrow, který bude mít v přepočtu instalovaný výkon 35 MWel. Tento projekt bude určen pouze pro výrobu biomethanu a jeho dodávku do sítě jako náhrada zemního plynu. I tento způsob využití bioplynu je společností aktivně rozvíjen a zkoumán. Kredit společnosti dokládá mimo jiné to, že v současnosti má pobočky v 11 zemích Evropy a také v Číně, Turecku, Indii a nově i ve Spojených státech. V roce 2007 EnviTec vygeneroval obchodní tržby ve výši 132 milionů EUR a čistý zisk po zdanění dosáhl 18 milionů EUR. Společnost aktuálně zaměstnává celkem 280 pracovníků. Od července 2007 je EnviTec zařazen do Prime Standard segment na Frankfurtské burze cenných papírů. Sídlo společnosti je v německém Lohne a Saerbeck. V České republice působí od roku 2006 prostřednictvím dceřiné společnosti EnviTec Biogas Central Europe s.r.o. se sídlem ve Velkém Meziříčí.

Obnovitelná energie pro Lípu

EnviTec přenáší své know-how a zkušenosti také do České republiky a ve stádiu pokročilé realizace zde má několik BPS. První referenční zařízení se uvádí do provozu v obci Lípa u Havlíčkova Brodu. Zemědělská akciová společnost Lípa se totiž rozhodla investovat do výstavby zemědělské BPS a za tímto účelem založila dceřinou společnost Biogas s.r.o., která bude zařízení provozovat. Instalovaný elektrický výkon BPS činí 526 kW a k výrobě energie bude sloužit zejména kukuřičná siláž a hovězí kejda. Kromě dodávky elektřiny do sítě bude dodávána i tepelná energie pro potřeby obce.

Obr. 1: Výstavba BPS Lípa u Havlíčkova Brodu

Zakázku na vybudování BPS Lípa získala firma EnviTec Biogas Central Europe, s. r. o., která zde prezentuje své řešení stavby „na klíč“. Investice samotná by se ovšem neobešla bez bankovního úvěru, který investorovi poskytla společnost GE Money Bank. Využití tohoto bankovního produktu při realizaci zakázky se ukázalo jako správné řešení.

Obr. 2: Výstavba BPS Lípa u Havlíčkova Brodu

Areál BPS je zasazen v zadní části komplexu zemědělského družstva a maximálně využívá stávající infrastrukturu. Zahájení stavebních prací započalo 15. 3. 2008 a postupovalo podle harmonogramu tak, že již v druhé polovině června 2008 byly hlavní stavební práce dokončeny. Během tohoto krátkého období byly vybudovány silážní žlaby pro skladování 8000 tun kukuřičné siláže, dále hala pro příjem a před-úpravu vstupních surovin, místnost pro kogenerační jednotku, sloupová trafostanice s přípojkou o délce 750 m na vedení 22 kW, dále fermentor o výšce 6 metrů s užitným objemem 2670 m3 a také nová uskladňovací nádrž na digestát s kapacitou 2700 m3. Stavební práce byly provedeny firmou Gremis s.r.o. Velké Meziříčí ve spolupráci se stavebními experty firmy EnviTec z Německa.

Obr. 3: Výstavba BPS Lípa u Havlíčkova Brodu

Srdcem celé technologické části je kogenerační jednotka od firmy GE Jenbacher. Předpokládá se, že jednotka se základními paramentry 526 kWel a 558 kWtpl bude v provozu minimálně 8 200 hodin ročně a za toto období vyrobí min. 4 200 MWh obnovitelné elektřiny a 3 500 MWh tepla. K efektivitě projektu patří i maximální zhodnocení tepla, které nebude sloužit pouze pro účely samotného fermentačního procesu, ale poskytne ekologické vytápění nedalekým obecním objektům. Za tímto účelem byl vybudován teplovod o délce 800 metrů, který bude zásobovat teplem mateřskou školu, základní školu a jídelnu. Nový zdroj tak nahradí dosavadní zemní plyn a zároveň uživatelům nabídne ekonomicky příznivější řešení.

Obr. 4: Výstavba BPS Lípa u Havlíčkova Brodu

Dalším hodnotným výstupem fermentačního procesu bude digestát, tedy kvalitní organické hnojivo. Jeho skladování bude v souladu s legislativními požadavky zajištěno ve dvou uskladňovacích nádržích s celkovou skladovací kapacitou na dobu 6 měsíců. Digestát bude využíván v tekuté formě o předpokládané sušině 5% a podle 5% a podle plánu hnojení bude aplikován na vlastních pozemcích, které se jsou zařazeny mezi tzv. zranitelné oblasti podle nitrátové směrnice. Díky použití digestátu se uspoří dusíkatá minerální hnojiva a dochází k úspoře i ostatních hnojiv a obohacení organické hmoty.

Nejen zemědělství, ale také bioodpady

Společnost EnviTec současně staví další zemědělské BPS. V pokročilé fázi výstavby je BPS Valovice u Mladé Boleslavi, jejíž projektovaný výkon je 1063 kWel a poprvé v ČR zde bude použit systém ORC. Tepelná energie bude zužitkována k výrobě dodatečné elektrické energie navíc a zvýší tak ekonomickou efektivitu projektu. Ve výstavbě je rovněž BPS v obci Vědlice s předpokládaným instalovaným výkonem 945 kWel. Kromě zemědělských BPS firma vyvinula technologii také na zpracování biologicky rozložitelných odpadů a v zahraničí má reference i tohoto typu. Vzhledem k tomu, že v České republice je téma bioodpadů velmi aktuální a vyžaduje efektivní řešení, firma EnviTec je připravena nabídnout své služby i v této oblasti.

Obr. 5: Zemědělská BPS Stricker v SRN je jedním z mnoha zařízení realizovaných firmou EnviTec Biogas

Ondřej Bačík a Stanislav Krchňavý, EnviTec Biogas Central Europe s.r.o.

Mapa bioplynových stanic

Článek byl publikován v rámci projektu Reklama na Biom.cz.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Travní senáž i pro výrobu elektřiny
EnviTec Biogas: lídr bioplynových stanic v Evropě
První bioplynová stanice EnviTec Biogas v ČR byla slavnostně spuštěna
Využití travní senáže v bioplynových stanicích – příklady z Německa
Bioplyn – užitečný zdroj energie nebo riskantní způsob podnikání
Bioplynové elektrárny Agri Fair
Bioplynové stanice: technologie celonárodního významu
Bioplyn z konského hnoja s kukuričnou silážou v procese anaeróbnej kofermentácie
Zpracování bioodpadů - doplňkový příjem pro zemědělce
Bioplyn může zásobovat obnovitelnou elektřinou tisíce českých domácností

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn

Datum uveřejnění: 25.8.2008
Poslední změna: 29.6.2009
Počet shlédnutí: 6749

Citace tohoto článku:
BAČÍK, Ondřej: EnviTec Biogas: komplexní služby umožňující bioplynové stanice na klíč. Biom.cz [online]. 2008-08-25 [cit. 2024-04-17]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/envitec-biogas-komplexni-sluzby-umoznujici-bioplynove-stanice-na-klic>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto