Odborné články

Biometan je jedním z paliv s největším potenciálem dekarbonizovat nákladní lodní dopravu, říká studie

Biometan byl jmenován jedním z paliv s nejlepší pozicí na trhu, které mohou pomoci dosáhnout uhlíkové neutrality v lodní dopravě. Společná studie provedená firmami Lloyd’s Register (LR) a A.P. Moller – Maersk (známá jako Maersk) zjistila, že nejvhodnější příležitosti pro dekarbonizaci odvětví leží v nových obnovitelných zdrojích energie. Analýza trhu ukázala, že nejperspektivnějšími zdroji jsou biometan, alkohol a amoniak

Sledování energetické účinnosti je podle integrované přepravní společnosti Maersk důležitým nástrojem pro snižování uhlíkových emisí. Měření účinnosti firmu posunulo napřed o 10 % nad průměr v odvětví. Dosažení uhlíkové neutrality však vyžaduje změny v palivech pro pohon nákladních lodí. Lodní průmysl  potřebuje uhlíkově neutrální paliva spolu se zavedením nových technologií.

„Hlavní výzva nás nečeká na moři, ale na zemi“, říká Søren Toft, vedoucí provozu společnosti Maersk. „Změny technologií lodí jsou spíše minoritní, ve srovnání s masivními inovacemi a palivovými transformacemi, které jsou nutné k zajištění produkce a distribuce udržitelných energetických zdrojů v globálním měřítku. Potřebujeme uvést do provozu komerčně životaschopné uhlíkově neutrální plavidlo, a to do 11 let“.

Podobné náklady alternativních paliv

Podle studie představují biometan, čpavek a alkohol relativně podobné náklady, ale liší se ve výzvách a příležitostech jejich využití. Toft dodává: „Je zatím příliš brzy na to, abychom jakákoliv řešení zcela vyloučili, ale jsme si jisti, že tyto tři zdroje jsou těmi pravými, u kterých začít. Zaměříme se tedy z 80 % na pracovní hypotézu jejich využití a zbývajících 20 % vyhradíme zkoumání dalších možností.“

Podle výzkumu provedeného firmami Maersk a Lloyd's Register (LR) je nepravděpodobné, že by okamžitou roli při pohánění komerčně životaschopných nákladních lodí v přechodu k uhlíkově neutrální energetice hrály baterie nebo palivové články.

Generální ředitel společnosti LR, Alastair Marsh, doplnil: „Následující dekáda vyžaduje spolupráci v dotčeném sektoru, protože lodní doprava právě hledá možnosti dekarbonizace a pečlivě zkoumá potenciál paliv, jako je alkohol, biometan a čpavek. Tato společná modelová analýza ukazuje, že majitelé plavidel budou muset investovat do flexibility paliv a současně, že tento přechod je výzvou spíše pro provozní náklady než pro kapitálové výdaje."

Alkohol, biometan a amoniak

Alkoholy, jako etanol a metanol, jsou kapaliny s různými způsoby výroby, ať už pocházející přímo z biomasy, z obnovitelného vodíku vyrobeného z biomasy anebo ze zachycování uhlíku, které nejsou vysoce toxické.

Současné technologie pracující s nízkým bodem vzplanutí alkoholů jsou již osvědčené. Etanol i metanol je možné zcela smíchat v lodních palivových nádržích, což představuje značnou flexibilitu tankování. Společnosti však poukazují na to, že potenciální přechod odvětví k palivovým řešením na bázi alkoholu „ještě není zcela připraven“.  

Dalším potenciálním palivem pro lodní dopravu je čpavek. Ten neobsahuje uhlík a lze jej vyrábět z obnovitelné elektřiny. Podle LR a Maersk je přeměna energie při využití čpavku vyšší než u systémů založených na biomateriálech, avšak výrobní cesta „neumí využít potenciálních zdrojů energie“ jako je odpadní biomasa. Hlavní výzvou v souvislosti s využitím amoniaku jako paliva je jeho toxicita, kdy i malé havárie představují značné riziko jak pro personál, tak pro životní prostředí. Navíc přechod ze současných aplikací na nové ještě také není vyřešen.

Na druhé straně biometan představuje potenciálně hladký přechod, protože potřebné technologie a infrastruktura již existují. Studie se tedy zaměřují především na tzv. „methane slip“ - emise nespáleného metanu v dodavatelském řetězci.

Závěr

Námořní doprava je zodpovědná za 2 – 3 % celosvětových emisí skleníkových plynů a v současné době zkoumá svůj potenciál stát se do roku 2050 klimaticky neutrální a biometan je jedním z paliv, které může tomuto přechodu napomoci.

Pozn. redakce:

  • Ve světě lodní dopravy začnou platit přísnější emisní normy, které Mezinárodní námořní organizace (IMO - International Maritime Organization) přijala s platností od 1. ledna 2020. Podle nařízení IMO 2020, budou muset všechna námořní plavidla snížit emise plynů s obsahem oxidu síry o 85 %, tzn. ze současných 3,5 % na maximálně 0,5 %.
  • Reakcí největších producentů je výstavba nových kapacit pro distribuci ekologičtějších pohonných hmot.
  • Potenciál biometanu v lodní dopravě zmínily ve společné zprávě i Asociace pro zemní plyn a biometan v dopravě (NGVA Europe) a Evropská asociace pro bioplyn (EBA). Více se dočtete v článku zde.

 

Článek byl přeložen z časopisu Bioenergy International No 108, 5-2019.

 

Překlad: Julie Dajčl

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Poohlédnutí se za rozvojem OZE v poslední dekádě
Metody čištění bioplynu na biometan
Biometan a syntézní plyn jsou další cesty ke zvyšování podílu OZE
Posouzení skutečných emisí biopaliv
Air Liquide SA uvedla do provozu biometanizační a multi-energetickou plnící stanici
Auta na plyn by mohla pohánět cirkulární ekonomiku v evropské dopravě

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 28.11.2019
Poslední změna: 22.1.2020
Počet shlédnutí: 3032

Citace tohoto článku:
SHERRARD, Alan, DAJČL, Julie: Biometan je jedním z paliv s největším potenciálem dekarbonizovat nákladní lodní dopravu, říká studie. Biom.cz [online]. 2019-11-28 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/biometan-je-jednim-z-paliv-s-nejvetsim-potencialem-dekarbonizovat-nakladni-lodni-dopravu-rika-studie>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto