Odborné články

Bioplynu se v Evropské unii daří

V Evropské unii pokračovala u uplynulých dvou letech expanze výroby elektřiny a tepla z bioplynu. Podle nejnovějších statistik analytiků EurObserv´Er bylo z bioplynu během roku 2013 vyrobeno 13,4 Mtoe, což je o 10,2 % více energie než v roce 2012. Francie s Británii patří k neslibnějším zemím v rozvoji nových kapacit v oblasti bioplynu. Velký potenciál představuje využití bioplynu v dopravě. Budoucnost bioplynu však závisí na legislativě EU, systému podpory a ekonomických faktorech.

Tah na zpracování bioodpadů

Během roku 2014 však v zemích, které omezily plány na budoucí užití energetických rostlin, došlo ke zpomalení vývoje bioplynového sektoru. K těmto zemím patří Německo a Itálie. Například v Německu vešel 1. srpna 2014 v platnost nový zákon o obnovitelných zdrojích energie (EEG 2014), zvýhodňující využití organického odpadu a odpadu ze zemědělské činnosti před energetickými plodinami. Dalším znevýhodněním je přechod od tzv. feed-in tarifů (systém výkupních cen) k přímému obchodování, což prakticky znamená absenci pevně stanovených výkupních cen a přechod na ceny tržní.

Na druhé straně je potřeba brát v úvahu i Evropskou rámcovou směrnici o odpadech nařizující povinný sběr bioodpadu do roku 2015. Využití bioodpadu v bioplynových stanicích bude částečně nahrazovat energetické plodiny. Itálie například podporuje vznik menších stanic (do 600 kW) a rovněž preferuje použití organického odpadu a odpadu ze zemědělské činnosti před spoléháním na energetické rostliny.

Vývoj na trhu v Evropě a ve světě

Francie spolu s Británii patří k nejslibnějším zemím na poli rozvoje nových kapacit v oblasti bioplynu. Podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie by měl ve Francii do roku 2030 vzrůst téměř na třetinu. Vedle toho se chce Francie po vzoru Německa soustředit na snížení energetické náročnosti ekonomiky. Například do roku 2020 Francie vybuduje až tisíc bioplynových stanic v rámci podpory zemědělců a ve snaze lépe využívat organický odpad z měst. Podpora pro bioplynové stanice je totiž ve Francii též nastavena tak, aby motivovala především k výstavbě menších zařízení využívajících bioodpad ze zemědělství nebo z restaurací.

Pokles růstu bioplynového sektoru v Německu a Itálii přinutil výrobce fermentorů hledat jiné trhy pro své výrobky, mimo jiné také v Asii a Americe. Mnoho jich však zápasí o přežití. V České republice je finanční podpora výstavby zemědělských bioplynových stanic v příštím programovém období 2014-2020 oproti předchozímu období spíše symbolická (viz další příspěvky v tomto čísle).

Proces anaerobní digesce je všeobecně uznáván jako dobrý příklad využití odpadu a získávání energie bez závislosti na zemním plynu. Budoucnost bioplynu však závisí na legislativě EU, systému podpory a ekonomických faktorech.

Bioplyn v dopravě

Hojně diskutovaným tématem je v poslední době využití biometanu v dopravě. V Evropě se podařilo biometan v dopravě podpořit, a využít tak jeho výhod. Jako motorové palivo je dnes využíván v několika evropských velkoměstech, na biometan jezdí desítky autobusů městské hromadné dopravy. V Německu se biometan běžně přimíchává do CNG a využívá ho přes 95 tisíc vozidel na zemní plyn. Ukázkovým příkladem je město Berlín. Také ve Švédsku má využívání bioplynu dlouholetou tradici a odpovídá jedné šestině spotřeby zemního plynu. Funguje tu 12 veřejných plnicích stanic rozmístěných po celém městě. Využívají je jak svozová komunální vozidla, tak majitelé soukromých i firemních automobilů, provozovatelé taxi a další. Ve španělském Madridu jezdí na biometan všech 700 vozidel technických městských služeb a 430 autobusů MHD. Tato vozidla využívají přibližně 60 % celkové produkce biometanu. Ve francouzském městě Lille se využívá plyn pro pohon městských autobusů od roku 1990. V roce 2008 už jezdilo 30 až 40 % z celkem tří stovek plynových autobusů jen na biometan.

jobs_bioenergy.jpg

Přeloženo a volně upraveno ze studie Eurobserv´ER Biogas barometer 2014

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Podpora obnovitelných zdrojů v novém programovém období Evropské unie 2014 – 2020
Bioplyn láká zajímavé investice a rozvíjí venkov
Od prasečího perpetuum mobile k bioplynové velmoci
Bioplynová stanice dodává teplo podnikům v průmyslové zóně
Možnosti intenzifikace produkce bioplynu
Pěstování kukuřice na výrobu bioplynu

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 15.6.2015
Poslední změna: 12.8.2015
Počet shlédnutí: 6934

Citace tohoto článku:
EurObserv'ER, : Bioplynu se v Evropské unii daří. Biom.cz [online]. 2015-06-15 [cit. 2024-05-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy-biometan/odborne-clanky/bioplynu-se-v-evropske-unii-dari>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto