Odborné články

Zápisky z rozhovoru o společnosti vyrábějící české kotle značky MultiBio

Oslovili jsme pana Jindřicha Sinkuleho ze společnosti Petrojet s.r.o. z Rakovníka, aby nám blíže představil technologii jejich biomasových kotlů značky MultiBio. Již dlouhá léta neplatí, že dřevní štěpka je palivem pouze pro velké teplárny nebo městské výtopny. Na českém trhu jsou kromě zahraničních technologií dostupné také štěpkové kotle vyvinuté jak pro nízké výkony vhodné pro vytápění rodinných či bytových domů, tak po kotle, které vytápí velké výrobní haly. V kotlích značky MultiBio lze topit jak štěpkou, tak peletami a v případě dřevní štěpky jsou kotle vyráběny v širokém rozpětí výkonů od 9 kW až po 1 MW. Zejména nízké výkony kotlů MB 30, 49 a 75 spalující dřevní štěpku, jsou ojedinělým českým výrobkem na trhu.

Obrázek 1: Kotel MultiBio 49 ES na drobnou štěpku a pelety (zdroj: Jindřich Sinkule)

Výhody využití vlastní biomasy

Tento způsob vytápění má největší po­tenciál zejména pro výrobny, u kterých vzniká velké množství dřevního odpa­du, jako například výrobci nábytku, kteří tak mohou legálně spalovat zbyt­ky z výroby v kotli s příkonem nad 300 kW dle Vyhl. 415/2012. Stejně tak všude tam, kde je lokální štěpka k dispozici. 

Vzhledem k nízkým nákladům za palivo z vlastních zdrojů je tak vytápění velmi dostupné a investiční projekt má při srovnání s cenami fosilních paliv potenciál velmi krátkého zhodnocení. Náklady na pořízení kotle se odvíjí od druhu a výkonu realizace. V případě, že kotel pořizuje firma se zdrojem vlastního paliva, může očekávat návratnost investice v řádu nízkých jednotek let, v některých případech dokonce pouze měsíců. Spalování vlastního paliva přináší bezesporu i další výhodu, a to energetickou nezávislost na dodavateli elektřiny nebo plynu. 

Obrázek 2: Násypka NS MultiBio 1600 litrů s míchacím mechanismem na štěpku ve dnu (zdroj: Jindřich Sinkule)

Pořizovací cena kotlů MultiBio je v porovnání se zahraničními výrobci kotlů na dřevní štěpku zpravidla o polovinu nižší. Samozřejmostí je Ekodesign jako emisní třída kotlů pro možnost zařazení v žádosti o dotaci, a to jak pro menší řešení v případě rodinných domů, tak i větších instalací jako je právě vytápění výrobních hal.

Technické řešení kotlů 

Kotle MultiBio jsou specifické svisle vedenou spalinovou cestou, která zaručuje stabilní účinnost bez narůstající vrstvy prachu, jako je tomu u kotlů s vodorovným uspořádáním spalinových cest. V konfiguraci je možné také objednat automatický odvod popela nebo čištění spalinových cest výměníků pružinami s automatickým pohybem. Spalovací komora kotle má vyzdívku ze žáruvzdorných šamotových prefabrikovaných destiček, kdy v případě poškození lze jednotlivé destičky jednoduše vyměnit. Výměna těchto destiček je tak záležitostí opravy v řádu stovek korun.

Obrázek 3: Frakce paliva z drtiče (zdroj: Jindřich Sinkule)

Použití technologie otočného spalovacího roštu ve vzduchovém polštáři přináší při spalování několik výhod. Zejména dochází k maximalizaci prohoření paliva při teplotách 1200-1300 °C a s tím souvisí i záruka splnění emisní normy vyhlášky o ochraně ovzduší. Často ani není nutné instalovat filtry tuhých znečisťujících látek (TZL), což významně šetří realizační náklady investora. Tyto otočné hořáky dokáží spalovat kromě dřevní biomasy rovněž zbytky z rostlinné výroby zemědělců. 

Spalovací proces od výkonu 200 kW řídí lambda sonda. Kotle se automaticky zapalují horkým vzduchem, mají několik možností regulace výkonu, nebo zapojení do výrobní technologie zákazníka. Nemají režimový útlum a pokud není požadavek na teplo, kotel se vypne. Šetří tak náklady na palivo a údržbu spalinové cesty – komínu.

V případě přání zákazníka u kotlů do 75 kW lze sledovat provoz kotle přes mobilní aplikaci. U kotlů od 199 kW, které jsou řízené elektronikou Schneider PLCS se speciálním softwarem, lze ovládat kotel také přímo z mobilní aplikace. Obrazovka v aplikaci je totožná s obrazovkou na ovládacím panelu kotle. Tento způsob může i minimalizovat náklady na servis z důvodu například neznalosti obsluhy pro nastavení spalování hořáku, nebo detekování případné chyby provozu z důvodu cizího předmětu v palivu atp.

Obrázek 4: Drtič biomasy (zdroj: Jindřich Sinkule)

Zajímavá instalace ve Švédsku

Kromě stovek instalací po celé ČR je velmi zajímavá instalace technologie MultiBio ve švédském výrobním závodu Volvo Penta. V tomto provoze využívali dva roky menší model MB 49 ES a později doplnili kotelnu i o kotel s hořákem MB 600, který vytápí nově postavenou halu. Švédové si velmi cenili možnosti kotle i několikrát za den zcela vypnout a opět nastartovat dle potřeby provozu. A to bez jakékoliv viditelné nebo pachové stopy. Ze strany zákazníka došlo také k měření emisí na vlastních peletkách a z výsledku byli nadšeni. Obvykle naměřili hodnotu oxidu uhelnatého (CO) okolo 10-20 ppm při výkonu 485 kW. 

Článek byl publikován v časopisu Biom 2/2023 Alternativní využití biomasy v bioenergetice i k ochraně životního prostředí.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Dlouhodobé sledování a pěstování perspektivní energetické plodiny ozdobnice (Miscanthus sp.) v ČR
Topení ozdobnicí v kotlích Fröling
Snížení uhlíkové stopy při výrobě oceli za pomoci biomasy a vodíku
Nová směrnice o obnovitelných zdrojích energie
Využití produkce biomasy rychle rostoucích dřevin k dekontaminaci půdy
Lesní biomasa z pohledu dodavatele paliv pro teplárny a elektrárny na dřevní štěpku
Biologicky rozložitelné odpady v našich popelnicích chybí na polích
Příklady dobré praxe v oblasti vytápění pevnou biomasou
Technologie na spalování pevné biomasy a jejich nabídka v ČR

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 21.9.2023
Poslední změna: 28.11.2023
Počet shlédnutí: 1354

Citace tohoto článku:
POSPÍŠIL, Vojtěch: Zápisky z rozhovoru o společnosti vyrábějící české kotle značky MultiBio. Biom.cz [online]. 2023-09-21 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/zapisky-z-rozhovoru-o-spolecnosti-vyrabejici-ceske-kotle-znacky-multibio>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto