Odborné články

Nové možnosti pro financování projektů - obchod s emisemi skleníkových plynů

Aneb jak využít vznikající trh s emisemi skleníkových plynů pro financování projektů.

Vedle tradičních forem a nástrojů financování projektů úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, mezi které v podmínkách České republiky významnou mírou patří i biomasa, vznikají nové možnosti pro financování projektů snižujících emise skleníkových plynů. S těmito emisemi se v současnosti totiž začíná mezinárodně obchodovat a trh s emisemi se postupně rozšiřuje. V roce 2002 je již možné prodat ušetřené emise skleníkových plynů například uhlíkovému fondu Světové banky v takzvaném programu Prototype Carbon Fund, nebo také nizozemské anebo dánské vládě. Evropská unie již ratifikovala Kjótský protokol a od roku 2005 se proto očekává vznik celoevropského trhu s emisními povoleními. Kromě těchto možností samozřejmě i nadále zůstává tradiční možnost financování projektů energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie v podobě garančních a grantových fondů.

Jak tedy získat financování pro projekty snižující emise skleníkových plynů v České republice a v ostatních zemích střední a východní Evropy? Jaké jsou nutné podmínky pro financování projektů z jednotlivých zdrojů a v rámci jednotlivých mechanizmů? Který fond je pro váš projekt nejvhodnější? Kde hledat potenciální projekty snižování emisí? Jaké jsou dosavadní zkušenosti s využíváním společně realizovaných projektů (JI - Joint Implementation) v regionu?

Všechno tyto otázky zajímají stále více předkladatelů projektů, a proto se stali předmětem sekce s názvem "Nové možnosti pro financování projektů - obchod s emisemi skleníkových plynů", která bude součástí konference EEBW: Energie efektivně 2002. Ta se uskuteční ve dnech 5. - 7. listopadu 2002 v Kongresovém centru Praha. Předmětem diskusí na této sekci bude:

  • Přehled možností financování projektů snižujících emise skleníkových plynů - současnost a výhled do budoucna
  • Kjótský protokol - aktuální vývoj, závazky, flexibilní mechanizmy a jejich propojení
  • Projektové financování: společně realizované projekty (JI) a další možnosti (fondy GEF, IFC)
  • Emisní povolení: existující trhy s emisními povoleními (UK, Dánsko) a budoucí plány pro obchodování s emisními povoleními na úrovni EU od roku 2005
  • Pravidla a priority pro společně realizované projekty (JI) v České republice
  • Představení uhlíkového fondu Světové banky (Prototype Carbon Fund), programu Nizozemské vlády ERUPT a programu Dánské vlády a dalších zdrojů pro financování projektů snižujících emise skleníkových plynů (IFC, GEF)
  • Vhodnost projektů pro jednotlivé finanční zdroje a mechanizmy, projektový cyklus: stanovení referenčního scénáře, nezávislé hodnocení, schválení, monitoring a verifikace emisních kreditů
  • První kroky k nalezení vhodného financování projektového záměru
  • Konkrétní příklady financování a realizace projektů v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy

Případní zájemci o účast na této sekci konference EEBW: Energie efektivně 2002 mají možnost získat další podrobnosti u organizátora, SEVEn, Střediska pro efektivní využívání energie, o.p.s. prostřednictvím internetové stránky www.eebw.cz nebo emailové adresy eebw@svn.cz.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Biomasa? Tedy efektivně!
Zelená elektřina - jsou lepší obchodovatelné certifikáty, nebo povinné výkupní ceny?
Nespoléhejte pouze na dotace - i banky již čekají na Vaši návštěvu
Finanční podpora nakládání s odpady z prostředků SFŽP ČR a Strukturálních fondů
Výkupní ceny s trochou filozofie
Mezinárodní konference a výstava EEBW: Energie efektivně 2002 - Příležitost pro návratné investice
Společné projekty EU a ČR pro výstavbu zařízení k využívání biomasy pro energii
Podpora obnovitelných zdrojů energie v zemědělství po vstupu ČR do EU
Možnosti financování společných projektů na základě obchodování se skleníkovými plyny
Pravidla a priority pro společně realizované projekty v České republice
Přehled událostí týkajících se právního rámce klimatických změn za rok 2005

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 8.7.2002
Poslední změna: 5.7.2002
Počet shlédnutí: 7099

Citace tohoto článku:
KRIVOŠÍK, Juraj: Nové možnosti pro financování projektů - obchod s emisemi skleníkových plynů. Biom.cz [online]. 2002-07-08 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/nove-moznosti-pro-financovani-projektu-obchod-s-emisemi-sklenikovych-plynu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto