Předchozí článek     Obsah časopisu | Časopis BIOM, články a sborníky | Domovská stránka     Další článek

Bioplynová stanice Hirschfelde pro anaerobní fermentaci tekutých organických odpadů

Jedná se o modelovou stanici využívající postup fermentace vyvinutý firmou Bi Utec. Kapacita tohoto zařízení je 5000 tun ročně (foto 17) . Tato stanice slouží ke zpracovávání především tekutých potravinářských a zemědělských odpadů, obsahů lapolů a částečně i k anaerobní stabilizaci odpadů z řeznictví a masozpracujících závodů. Tento odpad je hygienizován po dobu 1/2 hodiny při teplotě minimálně 70°C.

Svážený materiál je shromažďován v jímce, kde je homogenizován a je z něj odstraňován nefermentovatelný odpad (kov, plasty, sklo, písek atd.). Z jímky je promíchaný materiál dopravován do první nádrže, kde probíhá hydrolýza substrátu. Tento fermentor je temperován a dochází zde ke štěpení substrátu a tvorbě organických kyselin. Hydrolyzovaný substrát je přečerpán do fermentoru, ve kterém probíhá vlastní proces metanogeneze. Zde jsou produkty hydrolýzy štěpeny a vytváří se bioplyn, který díky konstrukci reaktoru míchá substrát a zabraňuje vzniku plovoucích vrstev. Metanogeneze probíhá v mezofilní oblasti při teplotě 35°C. Fermentovaný materiál je pomocí šnekového lisu frakcionován, pevná fáze s obsahem 25 % sušiny je vhodná jako surovina pro výrobu kompostu a tekutá fáze je opět anaerobně čištěna. Zde dochází také ke tvorbě bioplynu, který zvyšuje celkovou výtěžnost tohoto zařízení. Produkovaný bioplyn obsahuje 65 až 70% metanu a 30 až 35% CO2. Výhřevnost bioplynu kolísá od 6,5 do 7 kWh/m3. Při spalování v kogenerační jednotce je asi 30% energie využito k produkci elektrické energie a asi 50% je zužitkováno k tvorbě energie tepelné.

Foto 17: Bioplynová stanice Hirschfelde pro zpracování tekutých organických odpadů bb0022.jpg (91,4 kB)

Závěrem několik technických parametrů této bioplynové stanice:

roční kapacita 5000 t tekutého odpadu o sušině 10 % = 14 t bioodpadů denně.
produkce bioplynu z 535 m3 bioplynu na t sušiny při 10 % sušině 53 m3 na tunu odpadu
energetická výtěžnost 53 m3 344 kWh
elektrická účinnost 32% 110 kWh
tepelná účinnost 50% 172 kWh
cena za 1 kWh energie 0,153 DM / kWh
vlastní spotřeba energie 690 kWh / den při venkovní teplotě 20°C

Předchozí článek     Obsah časopisu     Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu     Další článek