Předchozí článek     Obsah časopisu | Časopis BIOM, články a sborníky | Domovská stránka

Celkové závěry

Výroba bioplynu jako způsob využití biologicky odbouratelných zemědělských a potravinářských odpadů nabyla v Německu v posledních letech obrovského rozšíření. Jenom za rok 1998 bylo vybudováno cca 150 nových bioplynových stanic, což činí 1/4 celkového počtu. Z technologického hlediska se v Německu zaměřili na výstavbu technologicky jednoduchých a investičně nenáročných bioplynových stanic (tzv.farm-tech systém). Prakticky všechny nové stanice realizují kogenerační systém zužitkování bioplynu pro výrobu tepla a elektřiny, jejichž přebytek díky příznivé německé legislativě s výhodou prodávají do rozvodné sítě.

U nás je problematika bioplynu doposud spíše opomíjena, zatímco v SRN neustále nabývá na významu. Úkolem naší organizace CZ-Biom je díky navázané spolupráci s odborným svazem producentů bioplynu podporovat a prezentovat tento způsob využití obnovitelných energetických zdrojů v České republice mezi které bioplyn bezesporu patří.

Předchozí článek     Obsah časopisu     Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu