Odborné články

Zpracování a využití biologických a dřevních odpadů

Po vzoru zemí Evropské unie budeme muset snížit množství biodegradabilních komunálních odpadů ukládaných na skládky domovního odpadu. Jak se s tímto úkolem vyrovnat? Ukládání tohoto odpadu na skládky se zdá být drahým řešením. Je nutné budovat nové skládky, což stojí velké peníze, skládky narůstají a s nimi i problémy. Jedná se o vysoké investice, problémy s doprovodnými investicemi apod.

Na straně druhé bioodpad z veřejné zeleně (dřevní odpad, výřezy ze stromů, keřů, větve lesních stromů) kterého je na venkově, ale i ve městech hodně na jedné straně čeká na využití a hlavně na zpracování. Chybí dostupná technika, která by jej levně zpracovala. Chybí i řešení odbytu. Nezaměstnanost venkova volá po pomoci situaci začít řešit. Podporovat plynofikaci venkova a vedle toho nechat bez povšimnutí zpracování bioodpadů, dřevního odpadu s možností jeho topení? Zpracování dřevných odpadů a jejich účelné využití se jeví jako hospodárné. Jen pro zajímavost cena 1 tuny kvalitního hnědého uhlí stojí 1700,- Kč, koksu 8000,- Kč a ceny ropných produktů jdou rychle nahoru.

Kalkulované náklady na jednu tunu štěpků pomocí drtiče a traktoru :

Zpracování štěpků za den v tunách 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Náklad na tunu štěpků v Kč/tunu 1725 1150 862 690 575 492 431 383 345

Běžně jsou kalkulovány náklady štěpky na úrovni 540,- až 790,- Kč na jednu tunu materiálu. Výkonnost zařízení je závislá na druhu materiálu, a jeho kvalitě.

Jedno z řešení je připravit z bioodpadu druh štěpky pro spálení v domácnostech nebo v obecních výtopnách, ale i doma. Zajistit prostředky, vybudovat výtopny a zajistit si mechanizaci na zpracování dřevního odpadu. Zde by mohly sehrát nezastupitelné místo obce a obecní úřady, ale i podnikatelské subjekty. Chtěl bych jmenovat některé obecní úřady a podnikatelské subjekty, které jsou těmi vlašťovkami, vlajkovými loděmi, které vzaly situaci pevně do svých rukou a napomáhají daný problém řešit. Chtěl bych se zmínit jen o některých, kteří tento problém řeší. Jedná se o Obec Nová Cerekev na pelhřimovsku, kde obec je vlastníkem lesů, pily, a dovede s nimi velmi efektivně hospodařit, nabídnout obyvatelům práci, zužitkovat biomasu a dovést jim teplo až do domu. Je to společnost SAVE v Hlinsku, která zpracovává biomasu a provozuje velkou městkou výtopnu. Městská výtopna ve Zruči nad Sázavou, apod.

Další cesta, která je nabízena a v řadě míst již využívána je kompostování drceného dřevního odpadu a bioodpadu. Jednou z firem, která se rozhodla třídit bioodpad a řešit drcené a následně kompostování odpadu u skládky domovního odpadu je EKOSO Trhový Štěpánov.

Všem těmto firmám, které se chtějí problematikou zabývat chceme představit spolehlivého "společníka", míchací a drtící vůz dřevního odpadu a bioodpadu.

Italská firma Faresin vyvinula úpravu vozu k drcení dřevního odpadu a bioodpadu a míchání odpadů určených ke kompostování a pod. Stroje v agregaci s traktorem dovedou materiál naložit, rozdrtit a namíchat. Skládají se z korby a šneků, nožů a protiostří, z velmi kvalitního otěruvzdorného matriálu, podvozku na kolech s brzdami.

Stroj si dovede velmi dobře poradit s větvemi stromů až do 8 cm, ale i s odpadním dřevem, jako palety případně dřevotřísky apod. Velmi dobře je promíchá s různými kaly a nasáklavými materiály a podobně, veřejnou zelení apod.

Korbu je možné vybavit senzory a vážícím mechanismem. Takto upravený stroj umožní do korby přesně dávkovat jednotlivé komponenty a vytvářet homogenní kompost o stále stejném složení. Materiály je možné nakládat čelním nakladačem nebo na korbu vozu instalovat jeřábový drapák opatřen lžící pro sypké materiály nebo vidlemi pro větve apod. Takto vybavený stroj má poměrně slušnou výkonnost nakládání materiálu.

Vyskladňování nadrceného materiálu z korby zajišťuje vyskladňovací dopravník. Výšku hromady vyskladnění drceného materiálu je možné rovněž měnit délkou a ovládáním dopravníku.

Stroj je možné agregovat za traktor o výkonnosti 50 až 100 kW podle kubatury drtiče. Ovládání stroje je řešeno z panelu pákami. Vůz je možné dodat na objednávku s tažným prostředkem v samochodné verzi. Denně je možno nadrtit a namíchat kolem 30 - 40 tun, což je možné docílit při dobré organizaci práce. Výhodou je, že vůz je vybaven brzdami a je možné se s ním pohybovat po veřejných komunikacích a zpracovávat materiál na různých místech a svážet jej. Jeví se jako vhodný pro technické služby měst. Vůz je možné použít i v lese k drcení větví a vytvořit velmi vhodný materiál pro topení biomasy. Vůz uvažujeme i pronajímat.

K dokompletování linky pro kompostování je vhodné doplnit linku i překopávačem kompostů tažený traktorem. Takto vytvořená linka může být velmi dobrým pomocníkem ke zpracování dřevných odpadů a k výrobě kompostů.

Práce s drtičem bioodpadu Italského výrobce Faresin

Obr. 1: Nakládání odpadu vlastním nakladačem
  
Obr. 2: Nakládání odpadu vlastním nakladačem
Obr. 3: Vyskladňování nadrceného dřevného odpadu
  
Obr. 4: Skladování dřevního odpadu
Obr. 5: Nakládání větví stromů
  
Obr. 6: Drcení dřevného odpadu

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Materiálové a energetické využití odpadů.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Náležitosti výstavby kompostovacího zařízení
Stroje pro zpracování biomasy od firmy Karlow Karlshof
Seznam výrobců a prodejců drtičů a štěpkovačů
Hodnocení kvality práce štěpkovačů
Využití kladívkového drtiče při výrobě pevných biopaliv
Malá mechanizace pro kompostování

Předchozí / následující díl(y):

Využití technických prostředků pro technologii zpracování bioodpadu kontrolovaným kompostováním na malých hromadách
Briketování odpadů z dendromasy a zjištění mechanických parametrů briket
Ekonomika sběru bioodpadů za pomoci Compostainerů

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 20.10.2004
Poslední změna: 18.10.2004
Počet shlédnutí: 12716

Citace tohoto článku:
MARTÍNEK, Vladimír: Zpracování a využití biologických a dřevních odpadů. Biom.cz [online]. 2004-10-20 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/zpracovani-a-vyuziti-biologickych-a-drevnich-odpadu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
25 May 2011 10:20 Charousov
- dotaz
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto