Odborné články

Stručný zápis ze setkání na Generálním direktoriátu pro podnikání

Setkání zorganizované DG pro podnikání se věnovalo výzkumu, vývoji a inovacím v evropském lesním průmyslu. Setkání se zúčastnilo kolem 15 organizací, mezi nimiž byly např.:

V letech 1998-2002 bylo z Pátého rámcového programu financováno celkem 63 projektů zabývajících se lesy úhrnou částkou 131 milionů Euro.

V Šestém rámcovém programu pro roky 2002-2006 jsou lesnická témata zahrnuta zejména v prioritě 6 o udržitelném rozvoji - udržitelné hospodaření s krajinou a bioenergie. Avšak zatím byly podány slabé projekty na bioenergetiku. To znamená méně peněz pro tento sektor, jelikož jednotlivé sektory nemají vyhrazené rozpočty, ale vždy rozhoduje kvalita projektů.
V prioritě 8, mohou být podány projekty pro podporu rozhodování a to zejména v zemědělské a lesnické politice a řízení.
Jeden projekt byl přijat: "Nové režimy dohledu pro udržitelné lesnictví v Evropě" (n° 6447GoFOR), náklady 2,4 mil. Euro, koordinátorem je Rakousko a dále se na projektu podílí Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Nizozemí, Norkso, Rumunsko a Estonsko.

Rozpočet Evropské unie pro Sedmý rámcový program pro roky 2007-2013 by měl být podle Lisabonské strategie zdvojnásoben z 1,8% HDP na 3%HDP. Směrování programu je v současné době diskutováno. Diskuse se týká témat: spolupráce mezi vědou, univerzitami a průmyslem, "společné evropské technologické iniciativy" (JEIT) velkého rozsahu, rozvoj vynikajících myšlenek z jednotlivých týmů, koordinace národních výzkumných programů, atd.

Komise spouští "technologické platformy" (navržené jako JEIT). Jde o skupiny investorů (průmysl, veřejná správa, spotřebitelé, výzkum, obce, apod.) pro určitou technologii, které se sjednotí kolem společné vize a dosáhnou tak takové výzkumné a inovační energie, že mohou definovat strategický program výzkumu. Vzniká kolem dvaceti technologických platforem pro vodíkové/palivové články, genomiku rostlin (může zahrnovat i bioenergii), letectví, ocel, atd
Konzorciup CEPI, CEPF a CEIBois vytváří takovouto technologickou platformu pro obnovitelné zdroje z lesa (multifunkční využití lesů, dřevní materiály, bioenergie, udržitelná společnost, regenerace materiálů, atd.). Nyní připravují oslovení dalších organizací, z nichž pravděpodobně AEBIOM by měl na starost bioenergii, a následně zorganizují setkání (pravděpodobně 6. října) na němž bude tato iniciativa oficiálně zahájena.

 

Překlad: Antonín Slejška

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zápis ze setkání AEBIOM 8.-9. října 2004
Čas konat!! (úvodník z Biomass News 12/2004)
Manifest AEBIOM pro další akce při zavádění bioenergie v Evropské unii a jejích členských státech
Výtah ze zápisu z porady stálé skupiny "Obnovitelné zdroje energie" poradního výboru "Nepotravinářské a textilní plodiny"
O nás bez nás? Co se dělo na výročním zasedání AEBIOMU
Možnost ovlivnění priorit 6. rámcového programu
Výtah ze zápisu ze schůze AEBIOMu 18. února 2002

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 14.7.2004
Poslední změna: 14.7.2004
Počet shlédnutí: 6971

Citace tohoto článku:
JOSSART, Jean-Marc, SLEJŠKA, Antonín: Stručný zápis ze setkání na Generálním direktoriátu pro podnikání. Biom.cz [online]. 2004-07-14 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/strucny-zapis-ze-setkani-na-generalnim-direktoriatu-pro-podnikani>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto