Odborné články

O nás bez nás? Co se dělo na výročním zasedání AEBIOMU

Takto satiricky jsem si dovolil nazvat informativní článek o průběhu výročního zasedání v Trondheimu. Za CZ Biom jsme na setkání neměli žádného zástupce, neboť náklady a čas potřebný na cestu byly příliš vysoké, navíc jsme potřebovali koncentrovat síly na finalizaci české legislativy. I tak změny, které byly odhlasovány velmi vítáme a doufáme, že i CZ Biom bude aktivně přispívat k jejich naplnění.

Výroční zasedání přineslo dvě hlavní změny. První se týká nové struktury a vedení organizace. Od února 2006 bude mít AEBIOM nového prezidenta, současného předsedu Rakouské asociace pro biomasu, pana Heinze Kopetze. Současný prezident, pan Dan Asplund se stane viceprezidentem, výkonný tajemník Jean-Marc Jossart se bude dále podílet na chodu AEBIOMu jako výkonný tajemník a pokladník. Zároveň však v Bruselu, v Domě obnovitelných zdrojů, bude se bude jedna osoba na plný úvazek podílet na aktivní práci při prosazování biomasy v rámci přípravy nové zemědělské politiky EU a jiných dokumentů, které mohou ovlivnit budoucnost využití biomasy.

AEBIOM se stal registrovaným právním subjektem a podle nových stanov musí mít také dozorčí radu (board of directors). Členy dozorčí rady se stali níže uvedení:

 • Dan Asplund
 • Frederic Douard
 • Svend Brandstrup Hansen
 • Sebastian Kilburg
 • Kent Nyström
 • Josef Viglasky

Druhou výraznou změnou je navýšení členských příspěvků, takže se budou jednotlivé národní pobočky AEBIOM finančně spolupodílet na chodu kanceláře v Bruselu. CZ Biom platil dosud pouze velmi nízké členské příspěvky, od nového roku se čeká navýšení na 1500 - 2000 €. Je to relativně hodně peněz, ale při představě, že se budeme moci spolupodílet na zásadních věcech spojených například s přípravou společné zemědělské politiky, přípravou směrnice o využívání tepla z obnovitelných zdrojů a podobně, je tato částka přiměřená. Doufáme, že platících členů CZ Biomu bude dále přibývat a tak společně překonáme tuto relativně vysokou finanční zátěž.

Snahou AEBIOMu je, aby členské příspěvky nebyly jediným zdrojem financování bruselské kanceláře, proto se připravuje několik mezinárodních projektů, na kterých se bude AEBIOM podílet. Mezi tyto projekty patří:

 • Probíhající projekty:
 • Používání biomasy v regionu Brianza (Itálie)
 • Boosting Biom - celoevropský projekt na propagaci biomasy
 • EUBIO NET

Schválené projekty, začínající příští rok:

 • RestMac
 • Propagace biomasy v Číně

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zpráva ze setkání výboru AEBIOMu – Evropské asociace pro biomasu
Zápis ze setkání AEBIOM 8.-9. října 2004
Stručný zápis ze setkání na Generálním direktoriátu pro podnikání
Výtah ze zápisu ze schůze AEBIOMu 18. února 2002

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 21.11.2005
Poslední změna: 24.11.2005
Počet shlédnutí: 6737

Citace tohoto článku:
HABART, Jan: O nás bez nás? Co se dělo na výročním zasedání AEBIOMU. Biom.cz [online]. 2005-11-21 [cit. 2024-05-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/o-nas-bez-nas-co-se-delo-na-vyrocnim-zasedani-aebiomu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto