Odborné články

Nová zpráva dokazuje, že alternativní paliva mohou významně snížit emise oxidu uhličitého

Brusel, Belgie - Podle zprávy WWF a AEBIOM by mohly být emise oxidu uhličitého významně sníženy pokud by země OECD využívaly pro výrobu elektřiny biomasu - palivo vyráběné ze zemědělské a lesní produkce - namísto uhlí. Zpráva naznačuje, že takto by mohly být sníženy emise oxidu uhličitého (CO2) - hlavního plynu zodpovědného za globální změny klimatu - o jednu miliardu tun ročně, což odpovídá roční produkci emisí Kanady a Itálie dohromady.

Podle zprávy biomasa představuje levný a z pohledu emisí skleníkových plynů neutrální zdroj energie, který může pokrýt 15% (oproti současnému 1%) poptávky energie v průmyslových zemích do roku 2020. Biomasa může dodávat elektřinu do 100 milionů domácností a její reálný potenciál je ekvivalentní 400 velkých elektráren. Zpráva dále ukazuje, že podstatné zvýšení využívání biomasy pro čistou produkci elektřiny bude vyžadovat více než 2% půdy průmyslových zemí a nebude konkurovat výrobě potravin a ochraně přírody.

"Politici přehlíží potenciál udržitelné produkce energie z biomasy," řekl Giulio Volpi z WWF?s Climate Change Programme. "Velkou výhodou, kterou biomasa představuje oproti jiným obnovitelným zdrojům energie, jako jsou vítr či fotovoltaika, je to, že může být skladována a využívána, když je jí zapotřebí. Biomasa může zajistit konstatní, nekolísající dodávky elekřiny."

Zpráva doporučuje vládám vyvinout a realizovat opatření pro zvýšení využívání obnovitelných energií v elektroenergetice. Zpráva vyzývá průmyslové země k reformě jejich zemědělských politik, aby podporovaly pěstování energetických plodin. Zpráva doporučuje vládám vypracovat příručky s nejlepšími zkušenostmi s pěstováním biomasy vedoucím k minimalizaci negativních sociálních, ekonomických a environmentálních dopadů a vyžadovat jejich uplatňování.

WWF a AEBIOM vyzývají ministry, kteří se setkají na Mezinárodní konferenci o obnovitelných zdrojích energie (Bonn, 1.-4. června), aby přijali pevné závazky ke zvýšení podílu obnovitelných energií na mezinárodní i národních úrovních. Evropská unie by měla prokázat své světové vedení v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie stanovením cíle na zajištění 25% primární spotřeby energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020.

"Není pochyb, že zpráva stanovuje ambiciózní cíl pro využívání biomasy v následujících patnácti letech, ale napříč Evropou je k dispozici obrovské množství nevyužitých zdrojů biomasy," řekl Jean Marc Jossart, tajemník AEBIOM. "Jestliže vlády a odvětví elektroenergetiky nebudou nyní usilovat o ustavení biomasy jako dlouhodobého, stabilního a bezpečného zdroj energie, ztratí tak možnost bojovat se změnami klimatu a zvýšit bezpečnost energetiky.

 

Překlad: Antonín Slejška

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Tisková zpráva OECD vyzývá k podpoře biomasy
Manifest AEBIOM pro další akce při zavádění bioenergie v Evropské unii a jejích členských státech
Evropské trendy v bioenergetice
Vliv uhelných aditiv na emisní parametry topných pelet z některých fytomateriálů
Výtah ze zápisu z porady stálé skupiny "Obnovitelné zdroje energie" poradního výboru "Nepotravinářské a textilní plodiny"
Výtah ze zápisu ze schůze AEBIOMu 18. února 2002
Výzva k projektu ALTENER - společné projekty
Poziční zpráva AEBIOMu: Flexibilní systém pro poplatky/daně za produkci oxidu uhličitého
Poziční zpráva AEBIOMu k akčnímu plánu pro tekutá biopaliva

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 27.5.2004
Poslední změna: 27.5.2004
Počet shlédnutí: 8278

Citace tohoto článku:
World Wide Fund, , AEBIOM, AEBIOM, SLEJŠKA, Antonín: Nová zpráva dokazuje, že alternativní paliva mohou významně snížit emise oxidu uhličitého. Biom.cz [online]. 2004-05-27 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp-rychle-rostouci-dreviny/odborne-clanky/nova-zprava-dokazuje-ze-alternativni-paliva-mohou-vyznamne-snizit-emise-oxidu-uhliciteho>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto