Odborné články

Problémy se zápachem nepatří k provozu kvalitní bioplynové stanice

V uplynulých měsících se vyskytly poměrně závažné problémy se zápachem v několika bioplynových stanicích zejména na severní a jižní Moravě. Situace vyvolala znepokojení veřejnosti i představitelů samospráv v daných oblastech a vedla i ke zveřejnění několika mediálních reportáží. V důsledku toho začala narůstat nedůvěra veřejnosti k připravovaným projektům bioplynových stanic také na jiných místech republiky a rovněž postoj různých úřadů se zkomplikoval. Výroba bioplynu má přitom řadu pozitivních a celospolečenských přínosů a lze ji realizovat bez problémů se zápachem.

CZ Biom - České sdružení pro biomasu a jeho odborná sekce Bioplyn proto vydává k této problematice tiskovou zprávu, jejíž přílohou je odborné stanovisko k problematice zápachu z bioplynových stanic.

Bioplynové stanice se běžně provozují v celé Evropské unii. Kvalitně provedená bioplynová stanice je moderní a vysoce ekologické zařízení zpracovávající např. statková hnojiva a cíleně pěstované plodiny (např. kukuřici) nebo biologicky rozložitelné odpady (zbytky potravin z domácností, jídelen apod.). Organická hmota je v nich zpracovávána za nepřístupu vzduchu v uzavřených reaktorech a výsledkem procesu jsou bioplyn a z něj vyrobená ekologická elektřina a teplo a dále digestát, který lze používat jako kvalitní hnojivo (obdoba kompostu).

Zatímco např. v sousedním Německu je v provozu již asi 4000 těchto zařízení a nová rychle přibývají, v ČR jsou v podstatě novinkou. I u nás mají ovšem velký potenciál a významné celospolečenské přínosy. Bioplyn je zdrojem pro výrobu obnovitelné elektrické a tepelné energie, může pomoci ke snížení závislosti ČR na fosilních palivech (uhlí, ropa, plyn) a na jejich dovozu z nestabilních zemí. Jeho využívání pomáhá při řešení klimatické změny a současně přispívá k rozvoji venkova, k tvorbě nových pracovních míst a také pomáhá snižovat skládkování biologicky rozložitelných odpadů a zvýšit jejich recyklaci. Digestát lze jako kvalitní hnojivo vracet zpět do půdy a zvyšovat tak úrodnost půdy.

V souvislosti s problémy se zápachem je nutno uvést, že tyto problémy vznikly pouze v několika specifických případech bioplynových stanic a za jejich příčinu lze označit zejména potíže s provozní kázní a zpracování problematických vstupních surovin. Analýza stavu ukazuje, že i v těchto provozech dochází k nápravným opatřením a že legislativa umožňuje příslušným kontrolním a schvalovacím orgánům problémy se zápachem řešit.

Problémy se zápachem tedy neleze obecně vztahovat na všechna zařízení. V ČR jsou již v provozu bioplynové stanice, které jsou z hlediska zápachu bezproblémové. Bioplynová sekce Českého sdružení pro biomasu tímto vyjadřuje naději, že problémy vzniklé v několika zařízeních nepovedou k ukvapenému, emotivnímu a zkreslenému pohledu na bioplynové stanice obecně.

Článek byl publikován v rámci projektu Zápach.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Co ovlivňuje efektivitu provozu bioplynové stanice
Exkurze vyvrátila obavy ze zápachu, fermentační stanice nesmrdí
Problematika zápachu na bioplynových stanicích
Anaerobní reaktor není černou skřínkou - teoretické základy anaerobní fermentace
Bioplyn – užitečný zdroj energie nebo riskantní způsob podnikání
Tuning pro bioplynové stanice
Základní problémy přípravy a provozu bioplynových stanic v České republice
Je možno odstranit nedostatky brzdící další rozvoj bioplynu v České republice
Bioplynové stanice: technologie celonárodního významu
Nastal ten pravý čas pro bioplyn?
Bioplyn z odpadů živočišné výroby

Předchozí / následující díl(y):

Odborné stanovisko sekce Bioplyn k problematice zápachu z bioplynových stanic

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn

Datum uveřejnění: 18.9.2007
Poslední změna: 8.10.2007
Počet shlédnutí: 9642

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Problémy se zápachem nepatří k provozu kvalitní bioplynové stanice. Biom.cz [online]. 2007-09-18 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp-pelety-a-brikety-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy-bioodpady-a-kompostovani-biometan/odborne-clanky/problemy-se-zapachem-nepatri-k-provozu-kvalitni-bioplynove-stanice>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto