Odborné články

Návštěva italské biometanové stanice Cooperativa Agricola Speranza

V rámci tříletého evropského projektu GreenMeUp zaměřeného na rozvoj biometanu v cílových zemích jsme měli možnost navštívit příklad dobré praxe v Itálii. Na druhou schůzku k tomuto projektu jsme byli pozváni Italskou Bioplynovou Asociací (CIB – Consorzio Italiano Biogas) do Turína a následující den jsme meeting zakončili na biometanové stanici pod masívem Alp.

Obrázek 1: Zapravování digestátu do půdy (zdroj: CZ Biom)

Cooperativa Agricola Speranza (Zemědělské družstvo Speranza) vzniklo v roce 1974 a tvoří jej 7 farem 11 rodin. Pro rozšíření živočišné a rostlinné výroby v roce 2008 zahájili výstavbu dvou bioplynových stanic o výkonu 990 a 998 kWel. Tehdejší podmínky podpory totiž dle dekretu vlády umožňovaly získat 0,28 EUR/kWh při velikosti bioplynové stanice do 1 MW. Tato provozní podpora byla garantována na dobu patnácti let. Kromě výroby zelené elektřiny je projekt příkladný i využitím tepla. Teplo, které se nevyužije na provoz bioplynové stanice, je pomocí dálkové sítě využíváno k vytápění 7 km vzdálené  nemocnice (cca 8 000 MW/rok).

Obrázek 2: Samochodný krmný vůz s frézou krmí fermentor v pozadí  (zdroj: CZ Biom)

Italská vláda velmi intenzivně buduje v zemi příznivé podmínky pro rozvoj biometanu, a proto se i toto zemědělské družstvo v roce 2021 rozhodlo postavit biometanovou stanici s produkcí 250 kg BioLNG za hodinu. Zároveň při čištění bioplynu na kvalitu LNG dochází k zachytávání veškerého oxidu uhličitého, kterého hodinově stanice produkuje 400 kg. Tento CO2 je dále využíván v potravinářství. Podle tehdejších podmínek podpory, při kterých se biometanová stanice stavěla, bylo možné získat energii na provoz buď ze zemního plynu, nebo z elektřiny. Z tohoto důvodu je až nesmyslně místo elektřiny a tepla z vedlejší bioplynové stanice energetická spotřeba biometanové stanice pokryta kogenerační jednotkou na zemní plyn a fotovoltaickým systémem o výkonu 221 kW. 

Obrázek 3: Zařízení na čištění a zkapalnění biometanu (zdroj: CZ Biom)

Vzhledem ke specifikům italského dopravního sektoru veškerý vyrobený biometan míří  do dopravy. Právě tento sektor zde za rok spotřebuje 1 miliardu m3 zemního plynu, který lze natankovat u více než 1 500 CNG a 100 LNG čerpacích stanic. Proto se vláda rozhodla podporovat biometan nejprve v sektoru dopravy a až poté, co dojde ke stoprocentnímu nahrazení zemního plynu v dopravě, dle očekávání se tak stane v roce 2026, bude biometan využíván i v jiných odvětvích jako náhrada zemního plynu. 

Obrázek 4: Partneři projektu GreenMeUp na fermentoru biometanové stanice (zdroj: CZ Biom)

Biometanová stanice čistí bioplyn velmi zajímavou technologií, kdy dojde ke stlačení bioplynu a zkapalnění oxidu uhličitého, který se vyloučí. Následuje další stlačení při vyšším tlaku a čištění, kdy dojde ke zkapalnění již čistého biometanu ve formě BioLNG. Zkapalněný biometan se přímo u stanice tankuje do cisteren a zásobuje LNG stanice v okruhu cca 100 km.

Článek byl publikován v časopisu Biom 1/2023 Možnosti využití bioplynu a biometanu u nás i v Evropě.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Jak vznikl biometan v Litomyšli
Bioplyn a biometan v Evropě
Bioplynová stanice další generace
Ze slepičinců v Lotyšsku budou brzy vyrábět čistý biometan
Zahajovací schůzka pracovní biometanové skupiny k projektu GreenMeUp
Zkušenost s vozy na alternativní pohon
Jak to vypadá na jedné z největších čistíren odpadních vod na světě

Zobrazit ostatní články v kategorii Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 18.8.2023
Poslední změna: 18.8.2023
Počet shlédnutí: 2846

Citace tohoto článku:
POSPÍŠIL, Vojtěch: Návštěva italské biometanové stanice Cooperativa Agricola Speranza . Biom.cz [online]. 2023-08-18 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp-bioplyn/odborne-clanky/navsteva-italske-biometanove-stanice-cooperativa-agricola-speranza>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto